עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: זכות המעביד לפקח על הדואר האלקטרוני של העובד מול זכות העובד לפרטיות
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - יחסי עובד מעביד - זכות לפרטיות - זכות קנין - דואר אלקטרוני - מצלמות אינטרנט - פיקוח על עובדים - בילוש - הגנת הפרטיות
 
עורך דין טל ספיר

  מאת: עו"ד טל ספיר
זכות המעביד לפקח על הדואר האלקטרוני של העובד מול זכות העובד לפרטיות

מאת עו"ד טל ספיר *


בעת האחרונה מגיעות יותר ויותר פניות שעניינן פרטיות העובד בעידן האינטרנט והמחשבים.
כך למשל, נדרשנו לשאלה האם התקנת מצלמות אינטרנט במקום העבודה המאפשרות למנהל העבודה האזורי לפקח (שמא "לבלוש"?) אחר הנעשה במקום העבודה 24 שעות ברציפות - הינה חוקית? שאלה נוספת שנשאלנו, האם מותר למעסיק להיכנס ללא ידיעת העובד לדואר האלקטרוני של העובד, אף שהמעסיק, הוא זה שהקצה לעובדו את תא הדואר לשימושו.

מטרתה של רשימה זו הינה מתן קוים מנחים בלבד בסוגיות אלה, ואגב כך להביא בפני שני הצדדים, הן המעסיקים והן העובדים, את מכלול הזכויות המתנגשות בהקשר האמור.

בעידן המחשב בכלל, והדואר האלקטרוני בפרט, הפכו בשנים אחרונות כלי עבודה מרכזי במקומות עבודה רבים. הם משמשים את הנהלות הארגונים ועובדיהם לשם תקשורת פנים ארגונית וחוץ-ארגונית, ומצטרפים לאמצעי התקשורת האחרים שהיו קיימים קודם לכן: הטלפון, הפקס והדואר. כמו יתר אמצעי התקשורת הקיימים בארגון, גם הדואר האלקטרוני לא תמיד משרת את העובד רק למטרות עבודה גרידא, ולא פעם נעשה בו שימוש גם לצרכים פרטיים. כאשר מעביד מעוניין לפקח על התקשורת, שמקיים העובד במהלך שעות העבודה, מתעוררת שאלת גבולות סמכותו של המעביד לעשות כן מול זכות העובד לצנעת פרטיותו, גם במקום העבודה, לדוגמא בהקשר של דברי הדואר שהוא מקבל ושולח בזמן שהותו במקום העבודה.

בעקרון, יש למעביד זכות לפקח על הנעשה במקום העבודה, וזכות זו כוללת גם את הזכות לפקח על התקשורת שמקיימים העובדים במהלך שעות העבודה. זאת מכוח זכות הקניין של המעביד במקום העבודה, המקנה לו את החופש לנהל את מקום העבודה, כפי שימצא לנכון ("הפררוגטיבה הניהולית של המעביד"). למעביד גם זכות קניינית באמצעי התקשורת הפיזיים (החומרה), שהוא מספק לעובדים, וזה כולל גם את המחשבים שבאמצעותם נשלח הדואר האלקטרוני והשרתים, שבהם נשמר הדואר. למעביד זכות קניינית גם בתוכנה שמשמשת לשליחת דואר אלקטרוני, וככל הנראה גם בקבצים ובמלל, שיוצרים העובדים תוך כדי עבודתם (לרבות תוכן הודעות הדואר האלקטרוני).

זכות הקניין היא זכות יסוד המעוגנת, בין השאר, בסעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הקובע כי "אין פוגעים בקניינו של אדם". זכות הקניין מאפשרת למעביד לנהוג בקניינו כרצונו, הכוללת גם את הזכות לגשת למידע שבמערכת הממוחשבת, שהרי הן המערכת והן המידע הם בבעלות המעביד. זכות הקניין של המעביד כוללת אף את זכותו לנקוט צעדים, כדי למנוע נזק לרכושו, לרבות פגיעה בסודות מסחריים של הארגון. זאת ועוד. המעביד נחשב לבעלים הראשון של זכות היוצרים בכל יצירה שיוצרים עובדיו תוך כדי עבודתם, וטקסט שנוצר ע"י עובד בזמן העבודה תוך שימוש בכלי עבודה שסיפק המעביד, יכול בנסיבות מסוימות להיחשב כיצירה כזו, שהבעלות הראשונה בה היא של המעביד.

ואולם, זכות הקניין איננה זכות מוחלטת, ואף זכות הקניין של המעביד אינה בלתי מוגבלת.
מול זכות הקניין של המעביד עומדת זכות העובד לפרטיות – זכות יסוד המעוגנת אף היא בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הקובע בסעיף 7 כי "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו".

בתי המשפט הכירו בזכותו העקרונית של העובד למידה של פרטיות גם במקום עבודתו, והטילו חובת סודיות על המעביד בנוגע למידע אישי של העובד, המצוי בידי המעביד. בנוסף, קובע סעיף 1 לחוק הגנת הפרטיות, כי "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו". לפיכך, בכל עניין ועניין יש למצוא את האיזון בין האינטרסים המתנגשים - זכויות המעביד בקניינו מול זכויותיהם של העובדים לפרטיותם, עפ"י נסיבותיו של כל מקרה, כאשר השאלה החשובה היא עד כמה הפיקוח היה באמת נחוץ להגנה על זכויותיו או על קניינו של המעביד. לכך יש להוסיף כי בין עובד ומעביד מתקיימים יחסים חוזיים, המחייבים את הצדדים לנהוג זה בזה בדרך מקובלת ובתום לב. חוק הגנת הפרטיות מונה בסעיף 18 מספר נסיבות, בהתקיימן, תקום למעביד אשר קרא דוא"ל ששלח או קיבל עובד, הגנה טובה כנגד אחריות עפ"י חוק הגנת הפרטיות, ובלבד שמתקיים עקרון תום הלב. למשל, אם הפגיעה נעשתה בנסיבות שבהן "היתה מוטלת על הפוגע חובה חוקית, מוסרית, חברתית או מקצועית לעשותה" או אם "הפגיעה נעשתה תוך ביצוע עיסוקו של הפוגע כדין ובמהלך עבודתו הרגיל, ובלבד שלא נעשתה דרך פרסום ברבים". אכן, יידוע עובדים אודות קיום הפיקוח מצד המעסיק, עשוי ללמד על תום ליבו של המעביד. בין הדברים שיש להתחשב בהם נכללים גם החשש לפגיעה בצד תם, קיומה של דרך אחרת להבטחת עניינו של המעביד ועוד.

מלבד הפגיעה בפרטיות בניגוד לחוק הגנת הפרטיות, בנסיבות מסוימות יכול מעקב של המעביד ללא הסכמת העובד על הדואר האלקטרוני של העובד לעלות כדי ביצוע עבירות פליליות, כגון: "האזנת סתר", כמשמעותו המונח בחוק האזנת סתר, התשל"ט - 1979, אף שבהתקיים מספר תנאים יכול שיקומו למעביד הגנות טובות בעניין. בנוסף, עשויים להתמלא תנאיה של עבירת החדירה לחומר מחשב שלא כדין עפ"י סעיף 4 לחוק המחשבים, התשנ"ה- 1995.

לסיכום:

מומלץ לכל מעסיק באשר הוא להיוועץ בעורך דין בטרם יתקין מנגנוני פיקוח ומעקב העושים שימוש באמצעות רשתות מחשבים ו/או אינטרנט על מנת שלא ימצא עצמו חשוף לתביעות נזיקין מצד עובדיו, לרבות הגשת כתבי אישום פליליים על ידי המדינה.

אשר לעובדים - בכל מקרה של חשש למעקב ופיקוח בלתי חוקיים מצד המעסיק, מומלץ גם כן להיוועץ בעורך דין על מנת לעמוד על מלוא הזכויות המגיעות לעובדים, בין אם המדובר בנזקים ממוניים ובין אם לאו.


* המאמר נכתב בשיתוף עם עו"ד שירלי גדניר. הכותבים מתמחים בדיני עבודה, משפט אזרחי/מסחרי, וליטיגאציה מסחרית.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד טל ספיר
טיפים ממשרד:  עו"ד טל ספיר
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד טל ספיר
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark