עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: חברה בע"מ מול הרמת המסך ואחריות אישית: רקע ומושגי יסוד
מידע משפטי בנושאים: משפט מסחרי - דיני חברות - שותפויות - חברה בע"מ - מנהלים - מנהל חברה - בעלי מניות - אחריות אישית - ערבות - אישיות משפטית נפרדת -הרמת מסך - דיני תאגידים
 
 עורך דין אבי זילברפלד - נוטריון

  מאת: עו"ד אבי זילברפלד
חברה  בע"מ אישיות משפטית נפרדת

חיי המסחר הכירו, עוד מקדמת דנא, ביתרונות הצומחים מריבוי שותפים
בפרוייקט. התאגדויות על בסיס עסקי משותף בין משתתפים רבים, הוביל לפריחת
חיי המסחר: לגוף המאוחד היה הון רב יותר, וממילא יכולת תחרות טובה יותר,
הנובעת, בין היתר מעובדת צירופם של מספר אנשים, אשר לעיתים כל אחד כשרוני
בתחומו, וממקסם בכך את יתרונות הגוף המאוחד כולו.

ביטויים להתקשרויות אלו אנו מוצאים עוד בחיי העולם העתיק, במשפט הרומי וכן בתלמוד הבבלי.

ברם, יתרונם של התקשרויות אלו היה במובן המסחרי בלבד, באשר עולם המשפט לא העניק להן כל יתרון שהוא על פני עסקו של אדם בודד. לפיכך, בכל צבר אנשים שהתקשרו יחדיו על בסיס עסקי, היו נתונים – כל אחד ואחד מהם – לסיכון משפטי הטמון בעסקים, מעצם טבעם וטיבם.

יודגש, כי אף כיום, שותפים ב"שותפות", קרי: אנשים שהתקשרו ביניהם לניהול עסק משותף לשם הפקת רווחים חבים ביחד ולחוד לכל חוב שהשותפות עצמה חבה, כלומר: אין הפרדה משפטית ממשית בין השותפות לשותפים, והללו חבים בחובות השותפות.

העדר היתרונות המשפטיים ל"קיבוץ" האנשים, גרם לעיכוב התפתחות חיי המסחר, באשר זה – הדינמי מטבעו – חיפש כל העת פתרונות יצירתיים, אשר – בין היתר – יאפשרו נטילת סיכונים מועטים יותר לגופים גדולים.

עולם המשפט מצא עצמו מפגר במרוץ עם עולם המסחר, תוך שהוא מנסה – מידי פעם – להתאים עצמו לקצב המציאות המסחרית המתפתחת.

משפטנו יונק, במקורו, מן הדין האנגלי, ולפיכך מן הראוי לציין כי באנגליה הוכרו התאגדויות של חברות עוד במאה ה- 17. אם כי באותה עת נבעה הגושפנקא לסטטוס המיוחד שלהן מ"הכתר", או מחוקים מיוחדים שנתקבלו בפרלמנט הבריטי, לשם כך.

רק בשנת 1897 נפל דבר בחיי המסחר באנגליה, והוכר עקרון הזהב – הנוהג אף כיום – בדבר אישיותה הנפרדת של חברה, להבדיל מאישיות מרכיביה, ובלא שתהא חשיבות למניינם של מרכיביה.

מעשה שהיה כך היה: סלומון אהרן – סוחר אנגלי (יהודי), ניהל שנים רבות בית עסק לממכר עורות, ובשנת 1892, ייסד חברה משפחתית  בשם סלומון ושות' בערבון מוגבל,  אשר רכשה ממנו את בית העסק.  בהתאם להסכם הרכישה, החברה שילמה למייסדה סכומי כסף במזומן, הקצתה לו מניות ואף המציאה לידיו אג"ח של החברה, אשר הובטחו בשעבוד שוטף על כל נכסי החברה.

מר סלומון המשיך לנהל את בית העסק כימים ימימה, להבדיל מן העובדה כי עתה עשה זאת תחת "הכובע" של חברה , וכמנהלה  בפועל.
בפועל, כשנה לאחר מכירת בית העסק לחברה בבעלותו, קרסו עסקי החברה והיא התפרקה. מר סלומון מימש את זכותו כנושה מובטח (אגרות החוב), ואילו לשאר הנושים , שלא אחזו בידיהם בביטחונות כלשהם, לא נותר מאומה.

נושים אלו מיהרו לתבעו לדין, באופן אישי, כשלטענתם "סלומון" –האיש, וסלומון "החברה" הנם היינו הך, וכי הקמת החברה הייתה פיקטיבית ומעשה מרמה.

המצב החוקי באותה עת התיר כבר להתאגד בחברה בערבון מוגבל, שמהותו הנה כי החברה היא האחראית לחובותיה. ברם, היה זה המקרה הראשון הידוע בו נידונה  הלכה למעשה, שאלת אחריותה הנפרדת של החברה מבעלי מניותיה, אף כשמדובר ב"חברת  איש אחד".

בית הלורדים פסק כי החברה הוקמה כדין, כי אינו רואה כל יסוד למרמה, וכי לפיכך החברה היא האחראית לחובות, ולא ניתן לתבעם ממר סלומון.

עקרון זה הוכר כעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של חברה בעמ

יש להבהיר מהי חברה בערבון מוגבל (בע"מ) ? מהו הערבון , ובמה הוא מוגבל ?

חברה בע"מ פירושה, כי אחריות חבריה בעת קריסתה - מוגבלת אך ורק לסך ההון הנקוב במניות שהם מחזיקים בהן.

בעת חדלות פרעון של החברה – חייב כל משתתף בחברה אך ורק בגובה הון המניות הנקוב שבידו, אשר טרם נפרעו, דהיינו: בעלי מניות אשר שילמו  בגין  מניותיהם – פטורים מכל חוב של החברה, ואילו אלו שטרם שילמו, או לא שילמו מלוא הסכום – יהיו חייבים לשלם אך ורק את (יתרת) שווי הון המניות הנקוב שבידם אשר טרם שולם.

היוצא אפוא: כי הערבון הינו ערבותם האישית של בעלי מניות החברה, והגבלתו הנה, כאמור, עד לסך הון המניות הנקוב בידם, אשר טרם נפרע.

למותר לציין, כי אחריות מוגבלת זו אינה יכולה להביא מזור לחובם של הנושים במצב של חדלות פרעון של חברה בע"מ.

לפיכך, מרגע שקרסה החברה הראשונה והותירה את נושיה חסרי כל, ועד לימינו,  עת עולם המסחר המודרני מעמיד בפנינו "שיאים" חדשים של קריסת חברות ענק, המותירות את נושיהן ללא כל יכולת גביית חובם, לא חדלו ניסיונות הנושים ליצירת פתרונות לבעיה האקוטית של חדלות פרעון של החברה בע"מ.

במרוצת השנים שחלפו מאז פס"ד סלומון , עקרון האישיות המשפטית הנפרדת, קרי: עקרון ההפרדה בין חברה בע"מ ליחידיה, חי וקיים, נתקבל בכל שיטות המשפט בעולם המערבי, וגרם להאצה בהתפתחות חיי המסחר.

החברות, התאגידים, אכן ענו על הציפיות במילוי תפקידם לפיתוח חיי המסחר, עד כי כיום, בעולם המודרני, איננו יכולים לדמות חיי מסחר ללא קיומם של תאגידים.

תנאי בל יעבור לקיומם והצלחתם של התאגידים הנו שמירה בקפדנות על קיומם העצמי של התאגידים, בנפרד מבעלי מניותיהם, תוך שמירה על "מסך ההתאגדות" כעל "חומות סיניות".

העיקרון , אם כן הנו: כי חברה בע"מ מהווה אישיות משפטית משל עצמה, הנפרדת מזהות בעלי מניותיה, וזכויותיה וחובותיה שייכים לה עצמה ולא לבעלי מניותיה.

עקרון זה מוביל לבעייתיות במצב המשפטי המתרחש לעיתים (יותר מידי) קרובות בארצנו כמו בעולם כולו, לפיו  חברה קורסת ללא שיש לה כל רכוש. מאחר והחוב הנו, כאמור, שלה ולא של בעלי מניותיה, הרי שאין לנושיה יכולת להפרע ממנה את חובותיה כלפיהם, וכל החוב עלול לרדת לטמיון.

מאחר ואחריותה הנפרדת של חברה בע"מ מהווה, בדרך כלל, מסך בינה לבין האורגנים מטעמה, באופן שחובותיה משויכים אך ורק לה ולא להם, לפיכך, במצב של חדלות פרעון של החברה בע"מ, מנסים הנושים לגבות חוב החברה מהאורגנים של החברה , וזאת על ידי חיובם האישי.

ניסיונות אלו מתמקדים בשני סוגי הליכים המוכרים ע"י מערכת המשפט בארץ:-

  • "הרמת המסך".
  • הטלת אחריות אישית.

הרמת המסך  והטלת אחריות אישית

כצפוי, בד בבד עם התפתחות הפסיקה לעניין עצמאותה של החברה, צצו תופעות בהם ניסו אורגנים של החברה  לנצל לרעה את "מסך ההתאגדות", תוך יצירת חובות שישויכו לחברה בע"מ מבלי שהם עצמם יפגעו.

קריסתן של חברות, בין חברות של אדם אחד ובין תאגידי ענק, המותירים לעיתים את נושיהם בפני שוקת שבורה, 'קראו' לעולם המשפט ליתן פתרונות הולמים למצבים של ניצול "מסך ההתאגדות" לרעה, תוך הרחבת מעגל החייבים מהם ניתן להפרע באותם מצבים .

מצבו של המשק הישראלי בשנים האחרונות - ידוע. המצב הביטחוני והמצב הכלכלי חברו יחדיו, בתוספת מצוקת אשראי ושיעורי ריבית ריאלית גבוהים ביותר, וכל אלו גרמו וגורמים, מידי חודש בחודשו, להתמוטטות חברות רבות מספור.

למנטליות הישראלית של "יהיה בסדר", והסתמכות יתר על אשראי, יש חלק לא מבוטל בקריסת החברות, וקיימת מגמה ברורה של עליה במספר התביעות המוגשות בנושא "הרמת המסך" וחיוב אישי של האורגנים לתשלום חובות החברה.

יש לעמוד בהרחבה על המשותף והשונה בין שני אופנים אלו, ולא זה הוא המקום לכך.

עם זאת, בתמצית הדברים נאמר כי עקרון הרמת המסך משמש כחריג ל"מסך ההתאגדות" שבין החברה לבין בעלי מניותיה, ומאפשר – במצבים מיוחדים – "להרים" את אותו "מסך" ולראות את חוב החברה (שהנה כאמור אישית משפטית משל עצמה) כחוב האורגנים שלה שביחס אליהם הורם המסך, וממילא הם יישאו , אישית, בחוב החברה.

אחריות אישית – משמש אף הוא מכשיר משפטי להטלת חוב החברה על אורגן אשר יימצא כי עליו לשאת באחריות אישית לחוב החברה, למרות שהחברה היא זו שיצרה את הנזק/הפרה את ההסכם.

גישת בתי המשפט לשני מושגים אלו שונה בתכלית. קיימת פסיקה ענפה הנותנת ביטוי משפטי לעובדות שונות בתקופת "חיי" החברה, ובפרט בעת "גסיסתה", כלומר: בתקופת הדמדומים שלפני קריסתה הסופית.

בכל סכסוך המובא לבית המשפט בעניין הטלת חיוב החברה על האורגנים באופן אישי, בין מכוח עקרון "הרמת המסך" ובין מכוח טענת החיוב האישי, מוטלת על בית המשפט החובה לבחון עובדותיו המיוחדות של אותו מקרה, כבאזמל מנתחים, וזאת על מנת לקבוע היש מקום לפגוע במסך ההתאגדות, אם לאו.

אוסיף ואציין כי בעבר כל נושא החיוב האישי נבע אך ורק מפסיקת בתי המשפט, על ערכאותיו השונות, אך כיום הנושא מוסדר בחקיקה המכוונת בהתאם את פסיקת בתי המשפט.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו מיועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

משרד עו"ד ונוטריון זילברפלד אבי עוסק במשפט מסחרי מעל לעשרים שנה.
עו"ד זילברפלד
הנו מחבר הספר "אחריות אישית בתאגיד והרמת המסך: דין, פסיקה ופרקטיקה".
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark