עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: נזקי גוף כתוצאה מן המלחמה בצפון- מהן עילות התביעה?
מידע משפטי בנושאים: דיני נזיקין - נזקי מלחמה - נזקי קטיושות - נפגעי פעולות איבה - נפגעי פעולות איבה- טראומה - נפגעי חרדה - ביטוח לאומי - זכויות משפטיות בעת מלחמה- נזק
 
עורך דין ונוטריון יצחק יהב

  מאת: עו"ד יצחק יהב
נזקי גוף כתוצאה מן המלחמה בצפון- מהן עילות התביעה?
מאת : עו"ד יצחק יהב


ירי הטילים והקטיושות גרם וממשיך לגרום לפגיעות גופניות, החל בפגיעות קטלניות שגרמו למות, וכלה בפגיעות פיזיות ונפשיות ("נפגעי חרדה") בדרגות חומרה שונות.

מהן האפשרויות החוקיות אשר עומדות לנפגעים למימוש זכויותיהם לפיצויים בשל הנזקים שנגרמו להם?

החוק העיקרי אשר מסדיר את זכויות האזרחים הנפגעים הינו חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל – 1970.

חוק זה מכיר בזכותו של "נפגע" – "פגיעת איבה" לפיצויים והטבות שונות.
"פגיעת איבה" מוגדרת, בין השאר, כפגיעה מפעולות איבה של כוחות צבאיים או צבאיים למחצה או בלתי סדירים של מדינה עויינת לישראל מפעולות איבה של ארגון עויין לישראל או מפעולות איבה שבוצעו תוך סיוע לאחד מאלה, בשליחותם או מטעמם.

אין ספק, כי אירגון החיזבאללה עונה על ההגדרה של "ארגון עויין לישראל" – ושיגור הטילים והקטיושות לשטח ישראל והפגיעה מהם – היא פגיעת איבה.

לצורך זכאות לפיצויים ,על הנפגע להוכיח כי נגרמה לו "נכות" כתוצאה מן הפגיעה.
הנכות, פירושה, פגיעה גופנית שגרמה למחלה, החמרת מחלה או חבלה – הן בתחום הגופני והן בתחום הנפשי.
מובן, אפוא, כי יש להוכיח קיומו של "קשר סיבתי" בין הנזק הגופני או הנפשי לבין פעולת האיבה.
לעיתים –פגיעת האיבה תגרום לנזק גופני ונפשי גם יחד, כך למשל, חבלה בראש אשר הותירה גם הפרעות בתחום הנפשי – כגון חרדות, מתח, עצבנות. לצורך מימוש הזכויות – יש צורך לפנות למוסד לביטוח לאומי אשר ממונה עפ"י החוק על ביצועו  אשר יזמן את הנפגע לוועדה רפואית אשר תקבע אם נגרמה לו נכות כתוצאה מן הפגיעה ומהו שעור הנכות –


עפ"י אחוזים הנקובים ומפורטים בטבלה אשר קבועה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) – תשי"ט- 1959.

הפיצויים המשולמים לנפגע אשר הוכר כנכה עפ"י החוק – נקראים תגמולים ואלה משולמים עפ"י הוראות חוק הנכים (תגמולים ושיקום).

היה ונפגע אדם, במהלך עבודתו, או בדרך למקום העבודה, או בדרך ממקום העבודה לביתו הוא זכאי גם לתגמולים והטבות עפ"י חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) – תשנ"ה – 1995.

האם יהיה זכאי להטבות ותגמולים עפ"י 2 החוקים גם יחד?
התשובה לכך שלילית.

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה קובע כי במקרה של זכאות כפולה  – ישולם לו תגמול עפ"י חוק פעולות איבה, אולם תוך 6 חודשים מהיום שנמסרה לו ההחלטה בדבר הכרה עפ"י חוק זה –ואם הוא נכה לפי חוק זה- בתוך 3 חודשים ממועד קבלת ההודעה על קביעת דרגת נכות לצמיתות – עליו הברירה לבחור בין גימלה לפי חוק נפגעי איבה וחוק הביטוח הלאומי.
על הנפגע לשקול שיקולים שונים לענין בחירת המסלול המתאים לו, למשל: רמת ההכנסה ושיעור הגימלה המשולמת מכח כל אחד מן החוקים האמורים.

שאלה נוספת מתעוררת ביחס לפגיעה שנפגע אדם בעת שנהג במכוניתו וטיל פגע ברכבו.
לכאורה, מדובר בתאונת דרכים ולפיכך עשוי הנפגע לתבוע פיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

אולם, מכח תיקון בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, נקבע כי פגיעה, כאמור, אשר מהווה גם פגיעת איבה – מכח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה – אינה מקנה לנפגע עילת תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ועליו לפנות למימוש זכויותיו למוסד לביטוח לאומי – כפי שהוסבר לעיל.

האם תלמיד, אשר נפגע מפגיעת טיל, זכאי לפיצויים עפ"י פוליסת ביטוח תלמידים אשר

מכסה תלמידים בכל מקום, בכל זמן ובכל פגיעה אף מחוץ לכתלי בית-הספר?
אף כאן – התשובה שלילית.

הפוליסה הסטנדרטית אשר מכסה את התלמידים בשל פגיעות גוף שנגרמות להם קובעת במפורש חריג – לכיסוי, ולפיו – חברת הביטוח לא תחייב בתשלום פיצויים בשל תאונה

שנגרמה "כתוצאה ממלחמה, פלישה, פעולות אויב זר, מעשה איבה, פעולה מלחמתית בין אם הוכרזה מלחמה בין אם לאו".

חיילים אשר נפגעו במהלך הפעילות הצבאית, זכאים, אם הם נפגעו  במהלך אותה פעילות לתגמולים מכח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) – תשי"ט 1959.
ואם, חלילה, נספו חיילים במהלך הפעילות הצבאית – זכאים בני משפחתם לתבוע תגמולים מכח חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) – תש"י – 1950.
במקרים אלה – של פגיעות חיילים – התביעה תוגש לאגף השיקום – במשרד הביטחון.

לסיכוםמימוש הזכויות המוקנות לנפגעי גוף (בהבדל מנפגעי רכוש) מחייב בדיקה, שיקול דעת והכנה מקיפה לצורך מיצוי ההטבות בדרך המיטבית וכולנו תקווה שמספרם של הנפגעים לא יגדל.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד יצחק יהב
טיפים ממשרד:  עו"ד יצחק יהב
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד יצחק יהב
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark