עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: זכות סירוב ראשונה בהעברת מניות
מידע משפטי בנושאים: דיני חברות - העברת מניות - זכות סירוב ראשונה - זכות קדימה - זכות מצרנות - בעל מניות - חברה - שותפות - תקנון החברה -דירקטוריון - סחירות - יזמות עסקית
 
עורך דין טל ספיר

  מאת: עו"ד טל ספיר


זכות סירוב ראשונה בהעברת מניות
מאת: עו"ד טל ספיר *

אחד המנגנונים השכיחים ביותר של העברת מניות בהסכמי מייסדים של חברות (גם בהסכמי שותפות), הינו מנגנון הידוע בשם "זכות סירוב ראשונה"
(על הסכמי מייסדים ראו מאמר קודם של הח"מ באתר מס' 311).

מהו המנגנון? כיצד הוא פועל? מתי? מהם הסעדים הקיימים לבעל מניות כאשר יתר בעלי המניות בחברה אינם מקיימים את הוראותיו?

על שאלות אלה ואחרות ננסה להשיב ברשימה שלהלן.

בדרך כלל, בהסכם המייסדים של כל חברה מצויות הוראות הנוגעות להעברת מניות בחברה. לעיתים, ההסכם מעניק "זכות סירוב ראשונה" לכל אחד מבעלי מניות של החברה. משמעות הזכות היא שבעלי מניות המוציאים למכירה את מניותיהם בחברה חייבים להציעם תחילה לבעלי המניות האחרים לפי יחס אחזקתם במניות החברה ואלה זכאים לרוכשן תמורת המחיר המוסכם.

תכליתו המרכזית של מנגנון "זכות הסירוב הראשונה" היא למנוע כניסה של שותף עסקי חדש, שאינו מקובל על יתר השותפים במיזם [ר' Palmer's Company Law (vol. 1, London, 2002) para 610.6].

זכות זו מקנה לבעלי המניות את האופציה לרכוש בעצמם את המניות המיועדות לרוכש חדש. משמעות "זכות הסירוב הראשונה" היא כי בעל מניות המוכר יוכל לקבל את המחיר המוצע לו על-ידי הרוכש החדש; נמצא, כי בעל המניות היוצא לא ייפגע [ר': ע"א 4857/02 - מגה טי.וי ישראל בע"מ נ' אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ואח', פ"ד נו(6) 951, עמ' 958-959.] קביעת "זכות סירוב ראשונה" (הקרויה גם "זכות קדימה" או "זכות מצרנות") היא דרך לגיטימית לסייג את הזכות להעברת מניות בתקנון. זכות זו מאפשרת לשמור על יחסי כוחות שווים בחברה פרטית, ולסכל את האפשרות של רכישת מניות נסתרת בידי אחד מבעלי המניות.

על פי המנגנון הרווח, בעל מניות המבקש להעביר את מניותיו מחוייב להמציא הודעה על כך לכל אחד מבעלי המניות האחרים ולחברה (המכונים בדרך כלל: בעלי המניות הניצעים). לאחר קבלת הצעת המכירה, לכל אחד מבעלי המניות הניצעים תהיה זכות בלתי חוזרת, בלתי מותנית ובלעדית (אך לא חובה) לרכוש את המניות הנעברות. היה וזכות הסירוב הראשונה לא מומשה, במועדים המפורטים בהסכם המייסדים, יהיה המעביר רשאי לבצע את ההעברה בכפוף לתנאים שונים המפורטים בהסכם.

לעיתים מסייגים המייסדים את "זכות הסירוב הראשונה" וקובעים בהסכם המייסדים חריג, לפיו העברת מניות מצד להסכם לחברה בשליטתו - אינה כפופה לזכות סירוב ראשונה. בדרך כלל העברת מניות בחברה כפופה גם לאישור הדירקטוריון. הדירקטוריון יוכל שלא לאשר העברת מניות אם לא מוצה תהליך מתן "זכות סירוב ראשונה" לבעלי המניות.

בהקשר זה ראוי להזכיר את הוראת סעיף 17 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, שלפיה דין התקנון כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם. על פי הוראות חוק החברות איפוא, בעלי המניות בחברה כפופים לתקנון ומחויבים לקיים את התנאים המגבילים עבירות מניות; זאת בין אם היו שותפים מלכתחילה לייסוד החברה ולניסוח התקנון שלה, ובין אם הצטרפו לחוזה על ידי רכישת מניות.

הסדרת המנגנון על ידי מייסדי החברה, הן בהסכם המייסדים והן בתקנון החברה, מחייבת את הצדדים להסכם, אשר כפופים לתקנון ומחויבים לקיים את התנאים המגבילים עבירות מניות.


לפיכך, כל העברה שתבוצע על ידי בעלי המניות, בניגוד להוראותיהם הרלבנטיות של הסכם המייסדים והתקנון, האוסרות על בעל מניות להעביר או למכור את מניותיו לאחר, לפני שהציע אותן לכל בעלי המניות האחרים בחברה - איננה תקפה.

במקרה של הפרת הוראות הסכם המייסדים או התקנון, פתוחה בפני בעלי המניות הדרך לעתור לקבלת מספר סעדים אפשריים, זאת מתוקף הוראת סעיף 352(א) לחוק החברות הקובע, כי: "על הפרת זכות המוקנית על פי חוק זה לבעל מניה כלפי החברה או כלפי בעל מניה אחר, או לחברה כלפי בעל מניה, יחולו הדינים החלים על הפרת חוזה בשינויים המחויבים".

לפיכך, לבד מאי-מתן אישור ההעברה על ידי דירקטוריון החברה לפעולת העברת המניות המבוקשת, כאמור ובהתאם להוראותיו של הסכם המייסדים, ניתן, במקרה מתאים אף לעתור לבית המשפט, בין היתר, ולהגיש תובענה לסעד הצהרתי שיצהיר על כך שהעסקאות נשוא העברת המניות "האסורה" בטלות בהיותן נוגדות את הוראות הסכם המייסדים ובגדרה של התובענה לבקש מתן צו מניעה כנגד העברת המניות בהיותן כפופות לזכות הסירוב הראשונה.

* הכותב מתמחה במשפט אזרחי/מסחרי, שוק ההון, ליטיגאציה מסחרית ודיני עבודה.
** המידע לעיל הינו כללי בלבד ואינו מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד טל ספיר
טיפים ממשרד:  עו"ד טל ספיר
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד טל ספיר
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark