עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: שומות לפי מיטב השפיטה - טענות סותרות של פקיד השומה
מידע משפטי בנושאים: מיסים - מיסוי - מס הכנסה - פקיד שומה - שומות חילופיות - מכירת נכס - רווח הון - הכנסה הונית - הלכת ועקנין-דיבידנד-שומה לפי מיטב השפיטה
 
עורך דין יואב ציוני

  מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
שומות לפי מיטב השפיטה - טענות סותרות של פקיד השומה
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני

עדכוני פסיקה -

בש"א (ללא מספור) בעמ"ה (מחוזי ת"א) 1338/04 ועמ"ה 1002/05, בועז עדיני נ' פ.ש. ת"א 4, (בפני כב' הש' אלטוביה מגן, ניתן ביום 16/1/07). פורסם בנבו.

השאלה שבמחלוקת- האם פקיד השומה יכול לקבוע לנישום שומות חילופיות כאשר בבסיס כל שומה טענות עובדתיות סותרות?
האם פקיד השומה יכול לקבוע כטיעון ראשי שומה הממסה עסקת מכירת מניות כעסקת אקראי, ואם לא תתקבל עמדתו, למסות את העסקה בשומה חילופית לפיה לא מדובר במכירת מניות אלא בחלוקת דיבידנד.

עמדת בית המשפט המחוזי הינה כי פקיד השומה רשאי לטעון טיעונים משפטיים חלופיים אולם מסלולי המיסוי השונים חייבים להוביל לאותה מהות פיסקאלית אחת.
"דרכו של טיעון חלופי להיות לינארי, בבחינת נפסל הטיעון האחד אין חוזרים לנקודת המוצא ומשנים כיוון אל טיעון מקביל אלא ממשיכים אל אלטרנטיבה נוספת באותו התור". במילים אחרות דעתו של כב' הש' אלטוביה באותו מקרה היא כי אם נדחית טענת פקיד השומה שלא מדובר בעסקת אקראי הוא לא יכול "לחזור לנקודת ההתחלה" ולהציב מול הנישום שומה שונה (חילופית), בעלת מהות כלכלית שונה בתכלית לפיה מדובר בדיבידנד.

אלא מאי, שעל אף עמדתו זו של בית המשפט, הוא ראה את עצמו כבול לפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין ועקנין (פ.ש. י-ם 1 נ' ועקנין, מיסים כ/1, ה-3) שם הותר לפקיד השומה לטעון טענות חילופיות כאשר המהות הכלכלית של כל חלופה (רווח הון לעומת דיבידנד) שונה.


הערות העורך:
  • א.עמדתו העקרונית של כב' הש' אלטוביה מקובלת עלינו. פסה"ד של בית המשפט העליון  בפרשת ועקנין מאפשר לכאורה לפקיד השומה לטעון שורה של טענות חילופיות המבוססות על טיעונים עובדתיים שונים שכל אחת מובילה למהות כלכלית שונה, דבר שמעמיד את הנישום  במצב כמעט בלתי אפשרי.

  • ב.ראוי לשים לב כי הרטוריקה של ביהמ"ש העליון בעניין ועקנין היא כזו שבית המשפט לא מתיר לפקיד השומה לטעון טענות עובדתיות סותרות, אלא שלעמדת בית המשפט מדובר בפרשנות משפטית חילופית לאותו מצע עובדתי. ודוק: בפרשת ועקנין ביקש המערער שמכר את מניותיו לחברה קשורה לעשות שימוש בסעיף 94ב לפקודת מס הכנסה ועל ידי כך להמסות בשיעור מס מופחת על רווחיו שנצברו בחברה. בית המשפט העליון קבע שבפעולת הנישום נוצרה הכנסה. לשיטת בית המשפט העליון אין מחלוקת עובדתית. העובדות  (קרי: סיפור המעשה, מה ועקנין עשה ואיך הציג את העסקה) ידועות. כתוצאה מאותן עובדות נוצרה לנישום הכנסה (בפשטות: הוא קיבל כסף, הוא התעשר). כעת השאלה היא כיצד יש לסווג משפטית את אותה הכנסה, כרווח הון או כדיבידנד. מכאן, לשיטת בית המשפט בעניין ועקנין, טענותיו החילופיות של פקיד השומה, בדבר הסיווג הנכון של אותה תוצאה (ההכנסה שנוצרה לנישום) מהעובדות הקיימות, הן טענות משפטיות חילופיות ולא טענות עובדתיות חילופיות.

  • ג.אלא מאי, שעמדת בית המשפט העליון בפרשת ועקנין אינה נקייה מספקות. כפי שמסביר כב' הש' אלטוביה בעניין עדיני: "מלאכת סיווג ההכנסה, אם פירותית היא או הונית,...אינה יכולה להיעשות בראיית ההכנסה stand alone אלא מחייבת התחקות אחר אותו מקור ונסיבות הפקתו. נסיבות אלו ברגיל מעוגנות בעובדות. ... מלאכת התחקות זו משלבת שאלות של משפט אולם ניזונה היא בראש ובראשונה מהתשתית העובדתית מצמיחה ההתעשרות".

  • ד.והרי גם אם נלך לעמדת ביהמ"ש בפרשת ועקנין ונסווג הכנסה/התעשרות מסויימת כהכנסה מדיבידנד או מרווח הון, הרי שעצם הסיווג ייצור, מנייה ובייה בסיס עובדתי סותר. דיבידנד משמעו משיכת רווחים מהחברה רווח הון משמעו מכירת נכס. משיכת רווחים היא פעולה עובדתית סותרת למימוש נכס. היא נרשמת בספרים בצורה שונה ויש לה תוצאה משפטית שונה כלפי כולי עלמא. התוצאות החשבונאיות, הכלכליות והמשפטיות של מכירת נכס שונות מאלו של משיכת רווחים. משמע שמרגע שסיווגנו התעשרות מסויימת כמכירת נכס הסתמכנו על בסיס עובדתי שונה מזה של חלוקת דיבידנד.

  • ה.להבנתנו, על פקידי השומה ובתי המשפט לעשות שימוש זהיר בהלכת ועקנין. ניתן בעתיד לנסות לסייג את הלכת ועקנין, בהסתמך על הרטוריקה של  בית המשפט שם. כך בין השאר ניתן יהיה לנסות ולטעון כי ההיתר של בית המשפט העליון לפקיד השומה בפרשת ועקנין (קביעת שומת רווח הון ולחילופין דיבידנד), אין כוונתו להתיר לפקיד השומה שומות חילופיות המבוססות על מהויות כלכליות שונות, כיוון שבית המשפט העליון התייחס לחלופות השונות באותו מקרה, ככאלו שנובעות ממהות כלכלית אחת (רכישה עצמית של מניות).
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark