עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: ניצול תקרות הפטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה - בעקבות פסק דין חדש שניתן לאחרונה נכה זכאי לפרוס הכנסותיו ממענק במשך מספר שנים
מידע משפטי בנושאים: דיני מיסים - משפט מסחרי - פטור מס - נכות - נכה - סעיף 9 - פקודת מס ההכנסה - פריסת הכנסות - הכנסה הונית - הכנסה פירותית - מענק פרישה
 
עורך דין יואב ציוני

  מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
דיני חברות
משפט מסחרי
מס הכנסה

דיני מיסים

ניצול תקרות הפטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה - בעקבות פסק דין חדש שניתן לאחרונה נכה זכאי לפרוס הכנסותיו ממענק במשך מספר שנים
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני

    
עמ"ה 1017/06, שרל שבטון נ' פ.ש. ת"א 5, מיום 31/5/07, בפני כב' הש' אלטוביה מגן, מחוזי תל אביב.

בפסק הדין נדון ערעורו של המערער שביקש לנצל את תקרות הפטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה מס הכנסה (להלן: "הפקודה")
כמו כן נדונה טענת הנישום כי יש לסווג את מענק הפרישה כתקבול הוני.

פרטי המקרה-

המערער פרש מעבודתו ב- 5/05 עקב נכות, לאחר 44 שנים. הפיצוי שהגיע לו עקב כך הסתכם לסך של כ- 3.6 מ' ₪, כאשר רק סך של כ- 440 אלפי ₪ מכך הנם פיצויים פטורים (חודש בשנה) לפי סעיף 9(7א) לפקודה.

לנכה קיים פטור מהכנסה מיגיעה אישית עד לסך של כ- 500 אלפי ₪ בשנה. המערער ביקש לפרוס את יתרת הכנסותיו ממענק הפרישה, קדימה, על פני 6 שנים, משנת הפריסה ואילך, כך שיוכל ליהנות מתקרת הפטור השנתית בכל אחת משנות הפריסה, וזאת בהתאם לסמכות פקיד השומה בסעיף 8(ג)(3) לפקודה.

מס הכנסה טען כי המערער זכאי ליהנות מהפטור לנכה רק פעם אחת, בשנה שבה קיבל את המענק, וכי הפריסה נועדה לאפשר הנאה משיעורי המס המדורגים בכל שנה ושנה והזיכויים השנתיים המותרים לנישום, אולם לא ביחס לפטור.

גדר המחלוקת-
 • א.האם האפשרות לפרוס את המענק בשנים הבאות, בהתאם לסעיף 8(ג) משמעותה גם הנאה מהפטור לנכה (כשיטת המערער), או רק לצורך מיתון שיעורי המס והזיכויים (כשיטת מס הכנסה).
 • ב.האם מדובר בתקבול הוני או פירותי.
נפסק-
 • א.הפריסה חלה גם על הפטור והנישום זכאי להנות מהפטור לנכה בכל אחת משנות הפריסה.
 • ב.בית המשפט קובע כי לאור הלכת כבלי ציון אין עוד מקום לדון האם מענק הפרישה הוא הכנסה במישור ההון.  בהתאם לאותה הלכה, הגם שמענק הפרישה איננו הכנסת עבודה מובהקת הרי שהוא תקבול פירותי (דברים אלו של בית המשפט עולים בקנה אחד עם ניתוחנו את  הלכת כבלי ציון, בגיליון "פשר המס" מס' 5).
עיקרי הנמקות בית המשפט להחלטה בענין הפריסה

 1. 1.התכלית הכלכלית- סעיף 8(ג) לתקן עיוות מס הנובע ממיסוי תקבול שנצבר על פני שנים, במועד קרות אירוע המס (שהוא מועד שרירותי), על ידי חלוקת ההכנסה על פני מספר שנים.
 1. 2.לשון הסעיף- לשון הסעיף מתייחסת באופן שווה למענק פרישה (או מוות) ולהיוון קצבה (שלגביו מס הכנסה לא חולק כי הפטור השנתי חל לגביו, עד 6 שנים). אין מקום ואין כל הצדקה להתייחס בנפרד לזיכויים ולהנאה משיעורי המס המדורגים לבין האפשרות ליהנות מהפטור לנכה.
 1. 3.מיקום הסעיף- סעיף 8 לפקודה נמצא בחלק השלישי לפקודת מס הכנסה הדן ב"תקופת השומה". ההסדרים באותו פרק (למשל בעניין הכנסות מעבודה ממושכת לפי סעיף 8א, או הכנסות מהפרשי שער, סעיפים 8ב ו- 8ג) הנם במישור תקופת השומה וקביעת ההכנסה ועל כן תומך הדבר במסקנה כי הסעיף (8(ג) שבאותו פרק, מחלק את המענק לתקופות שומה נפרדות.
 2. 4.הצעת החוק- עיון בהצעת החוק ובדברי ההסבר לה, מלמד כי אין בהם כל אמירה המגבילה את ייחוס ההכנסה באופן שלא יחול לגביה הפטור לנכה.
 1. 5.אבחנה בין פריסת הכנסה פירותית לבין הכנסה הונית- מס הכנסה הפנה כתמיכה לטענותיו לנוסח סעיפים 91(ה) לפקודת מס הכנסה ו48א(ה), העוסקים בפריסת רווח הון ושבח מקרקעין ואופן המיסוי בשנות הפריסה (התחשבות בשיעורי המס ובזיכויים ללא התחשבות בפטורים). אלא שבית המשפט איבחן בין סעיפים אלו העוסקים בפריסה של רווח הוני לבין פריסת מענק פרישה שההתייחסות אליו היא כהכנסה פרותית (לאור ההלכה בפסה"ד בעניין כבלי ציון). הוא קיבל את טענת המערער כי כאשר המחוקק ביקש לצמצם את הסדר הפריסה (קרי ללא פטורים) הוא קבע זאת בניסוח מפורש (בסעיפים הנוגעים לרווח הון ושבח מקרקעין), ועל כן הסיק בית המשפט כי מאחר והוא (המחוקק) לא עשה כן בסעיף 8(ג), הרי שיש לתת לפריסה פירוש מרחיב (הכולל גם פטורים), בפרט כאשר פירוש זה תואם את תכלית החקיקה, וכאשר מדובר בפירוש המקל עם הנישום (אותו יש לקבל לפי הלכת חצור (כאשר יש שני פרשנויות אפשריות).
הערות העורך-

 1. 6.פסק הדין מתקן עיוות מס של שנים במיסוי מענקי פרישה, הנובע מפרשנות שגויה של מס הכנסה. לאור העובדה כי הלכות מס תוקפן גם לאחור (ראו בגיליון 4 של "פשר המס" את התייחסותנו לתחולה הרטרואקטיבית של הלכת מס חדשה, כפי שנקבעה בעניין משה סמי) הרי שלא מן הנמנע שנישומים, הזכאים לפטור לפי סעיף 9(5) ואשר לא ניתן להם הפטור לשנות הפריסה, יסתמכו על פסק הדין הנ"ל לדרישת החזרי מס שנגבו מהם ביתר.
 2. 7.לפסק הדין עשויה להיות השלכה גם בסיטואציות אחרות של פריסת הכנסות ובכל מקרה חשוב שמייצגים יהיו ערים לחיסכון המס שהסתמכות על פסק הדין מאפשרת ללקוחותיהם.
 3. 8.תשומת לב הקוראים לכך כי מדובר בפסק דין מחוזי (שכפוף לערעור במידה ויוגש ושהלכתו היא הלכה מנחה),  ולא פסק דין בעליון (שהלכתו מחייבת).
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark