עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מדריך הזכויות לנפגע עבירה
מידע משפטי בנושאים: פלילי - נפגעי עבירה - דלתיים סגורות - פיצויים - חוק זכויות נפגעי עבירה - מלווה בחקירה - קבלת מידע - תלונה - זכות עיון - עבירות מין - אלימות -נזק
 
עורכת דין שולמית קהלת

  מאת: עו"ד שולמית קהלת - אורן
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
רישום פלילי
אי הרשעה
פלילי
מחיקת כתב אישום
עבירות מס
תיק פלילי
חקירה
מדריך הזכויות לנפגע עבירה
מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן

בשנת 2001 נחקק "חוק זכויות קורבן עבירה" אשר מטרתו לקבוע את זכויותיו של אדם אשר נפגע כתוצאה מעבירה פלילית ולהגן על כבודו, זאת – מבלי לפגוע בזכויותיהם של חשודים, נאשמים ונידונים.

בחוק מעוגנות זכויות שונות שמוענקות לקורבן עבירה בשל
בים שונים על ידי הגופים שונים ובמאמר זה אסקור את הזכויות העיקריות והמשמעותיות אשר ראוי כי כל נפגע עבירה ידע על קיומן על מנת שיוכל לעמוד על מימושן.

הגבלה על מסירת פרטים אישיים של נפגע עבירה

על הרשויות נאסר להעביר מידע אודות פרטיו האישיים של קורבן עבירת מין או אלימות חמורה, אלא אם כן, מסירת הפרטים נדרשת לצורך ההליכים הפליליים הרלוונטיים או לצורך הגנה וטיפול בנפגע ובתנאים הקבועים בחוק.

החוק מעניק שיקול דעת לתובע באופן שאם קיים לדעתו חשש לפגיעה בשלומו של נפגע העבירה הוא רשאי שלא למסור את פרטיו האישיים לנאשם או לסנגורו.

הורה בית המשפט על מסירת הפרטים האישיים של נפגע עבירה לנאשם או סנגורו – רשאי הוא לצוות כי הפרטים ימסרו בתנאים או בסייגים שתכליתם להגן על פרטיותו של נפגע העבירה.

זכות לקבלת מידע על ההליך הפלילי

נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על השלב בו מצוי ההליך הפלילי בקשר לעבירה ממנה נפגע, למעט מידע שמסירתו אסורה או מידע שנקבע על ידי תובע כי יש במסירתו כדי לפגוע בחקירה או בפרטיותו או בשלומו של אדם.

זכות עיון בכתב האישום

נפגע עבירה זכאי לבקש (גם באמצעות עורך דינו) לעיין בכתב האישום נגד הנאשם ולקבל העתק ממנו, למעט אם מדובר בעיון שאסור על פי דן או אם סבר פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה כי אין להרשות את העיון ואת קבלת ההעתק.

ניהול הליכים בזמן סביר

נפגע עבירת מין או אלימות זכאי כי ההליכים המשפטיים יקוימו בתוך זמן סביר בכדי למנוע עינוי דין.

חקירה בדבר עבר מיני

כאשר מדובר בעבירת מין או אלימות לא ייחקר נפגע עבירה על עברו המיני, אלא אם כן נדרשת חקירה, בנסיבות העניין, לגבי קשר מיני קודם עם החשוד.
עם זאת, במידה ונקבע כי מדובר בחקירה חיונית כדי להגיע לחקר האמת –
ניתן יהיה לחקור נפגע עבירה על עברו המיני.

זכות למלווה בחקירה

נפגע עבירת מין או אלימות זכאי לבחור אדם לפי בחירתו, שיהיה נוכח בעת חקירתו, אלא אם כן סבר הקצין הממונה כי יש בכך כדי לפגוע בחקירה.

זכות לנוכחות בדיון המשפטי בדלתיים סגורות

נפגע עבירה זכאי להיות נוכח בדיון הנערך בדלתיים סגורות בבית המשפט בעניין העבירה ממנה נפגע וכן זכאי שאדם המלווה אותו לפי בחירתו, יהיה נוכח עימו בדיון זה.

בית המשפט רשאי שלא לאפשר נוכחות זו.

זכות להביע עמדה בעניין עיכוב הליכים או הסדר טיעון או חנינה

נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שקיבל מידע על הכוונה לעכב את ההליך הפלילי נגד הנאשם, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בכתב לפני היועץ המשפטי לממשלה – לפני קבלת ההחלטה בבקשה לעיכוב הליכים.

נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שקיבל מידע על האפשרות שהתביעה תג
יע להסדר טיעון עם הנאשם, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע עמדתו לפני תובע בעניין זה – לפני קבלת החלטה בעניין.
בעניין זה חל סייג לפיו אם קבע פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה כי יש בכך לפגוע באופן ממשי בניהול ההליך הפלילי –
לא תינתן לנפגע העבירה זכות זו.

נפגע עבירת מין או אלימות שקיבל מידע על בקשת נידון לחנינה או להקלה מעונשו לפני נשיא המדינה, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בכתב באמצעות מחלקת החנינות במשרד המשפטים.

הצהרת הנפגע בדבר פגיעה

נפגע עבירה זכאי למסור לגוף החוקר או לתובע הצהרה בכתב, על כל פגיעה ונזק שנגרמו לו בשל העבירה, לרבות נזק גוף, נזק נפשי או נזק לרכוש.

תובע רשאי להביא הצהרה זו לפני בית המשפט בעניין גזר דינו של הנאשם.

חשוב לדעת

בפסק דין שניתן השנה בבית המשפט העליון (בג"ץ 2477/07) נקבע:

  • התביעה צריכה להודיע לנפגע עבירה על האפשרות להגיע לעסקת טיעון עם הנאשם מבעוד מועד וליתן לו הזדמנות להגיב עליה, והכל בטרם יוחלט אם לאשר את הסדר הטיעון.
  • אין לנפגע עבירה "זכות וטו" או מעין "זכות הצבעה" לעניין אישור הסדר הטיעון ועמדתו מהווה רק חלק מהשיקולים שיביאו או לא יביאו לאישור הסדר הטיעון. שיקולי הדעת הבלעדי הוא של התביעה.
  • ככל שההליך הפלילי בו נתון הנאשם מצוי בשלב מתקדם יותר – כן תגבר הנטיה להעדיף מניעת הפגיעה בזכויותיו והיפוכם של דברים ככל שההליך נמצא בשלבים מוקדמים.
  • האיזון בין הזכויות המתנגשות של נפגע עבירה לחשוד/נאשם/נידון וההכרעה של מי מהן תיגבר – משתנה בכל מקרה לפי נסיבותיו לפי השיקולים הרלוונטיים.
סיכום

לנפגע עבירה זכויות אותן הוא רשאי לממש במסגרת הליך פלילי שמתנהל נגד חשוד, נאשם או נידון.

חשוב לציין כי רובם של נפגעי העבירה אינם מודעים לזכויותיהם ולעיתים קרובות הם אינם פועלים על פיהן, ונותרי
ם, בסופו של דבר, פגועים ומאוכזבים.

נפגע עבירה אשר מבקש לקחת חלק בהליך הפלילי המתנהל נגד אדם ממנו נפגע רשאי וצריך להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בפלילים, אשר ייצגו מול הרשויות ויפעל למימוש זכויותיו.




הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת - אורן
טיפים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת - אורן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת - אורן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark