עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מס ערך מוסף - תחילתו של מהפך בסוגיית החשבוניות הזרות
מידע משפטי בנושאים: דיני מיסים - עבירות מס - פלילי - מס ערך מוסף - מע"מ - משפט מסחרי - דיני חברות - דיני עבודה - קיזוז חשבונית מס - חשבוניות זרות - חשבוניות פיקטיביות -
 
עורך דין יואב ציוני

  מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
דיני חברות
משפט פלילי
עבירות מס
משפט מסחרי
מס הכנסה

דיני מיסים
מס ערך מוסף - תחילתו של מהפך בסוגיית החשבוניות הזרות
מאת:עו"ד ורו"ח יואב ציוני

  1. 1.שני פסקי דין שניתנו לאחרונה מבשרים להבנתי, תחילתו של מהפך בכל הנוגע לגישת בתי המשפט, ובפרט בהיבט הפלילי, בגין קיזוז או הוצאת חשבוניות בגין העסקת עובדים, אשר עד היום נחשבו כ"פיקטיביות" או זרות לעסקה. מדובר על מהפך תפיסתי ומחשבתי הנובע משינוי גישה בסיסי, של בית הדין לעבודה, בכל הנוגע ליחסי עובד מעביד בהעסקת עובדים על ידי חברות כוח אדם.
  1. 2.את המהפך בבית הדין לעבודה מוביל נשיא בית הדין הארצי לעבודה, כב' הש' סטיב אדלר, והוא ביטא את גישתו לאחרונה, בפסק הדין בעניין דברת שוואב, ע"ע (ארצי), 273/03 דברת שוואב נ' מ"י.
  1. 3.בפסה"ד הנ"ל, דובר בתביעת פיצויים והפרשי שכר של עובדת, שהועסקה, הלכה ולמעשה, על ידי משרד החקלאות ביחידה לחקר שווקים במשרד החקלאות. בהעסקתה של העובדת התקיימו כל הסממנים המשפטיים של עובדת מדינת ישראל, ובכלל זה: העובדת הגיע למשרד החקלאות באופן עצמאי, התקבלה לעבוד במשרד החקלאות, שכרה נקבעה במשרד החקלאות.  לאחר שהתקבלה ונקבע שכרה ובהעדר תקנים היא הופנתה לעבוד, בתחילה בחברות ממשלתיות אחרות ואחר כך  בחברת כוח אדם. העברתה לחברה כוח אדם נעשתה בלית ברירה ובעל כורחה. מעת לעת הוחלפו חברות כוח האדם שהעסיקו אותה. היא כלל לא הכירה את חברות כוח האדם שהעסיקו אותה לאורך השנים. כל עבודתה בוצעה מול משרד החקלאות: היא הייתה מבקשת אישורי חופשה מהמנהלת האדמיניסטרטיבית במשרד החקלאות, משכורתה נקבעה במשרד החקלאות, היא הייתה מגישה אישורי מחלה למשרד החקלאות. היא עבדה ביחידה לחקר שווקים במשרד החקלאות מיום הקמתה משנת 1988 ועד אפריל 1999. היא הצליחה בעבודתה ומנהלה והממונה הישיר עליה  (ממשרד החקלאות) ביקש ממנה להשלים לימודי כלכלה ושיווק על מנת שתוכל להיות חוקרת שווקים. קידומה נקבע על ידי משרד חקלאות. את כל בקשותיה המנהליות הפנתה לאורך כל השנים למנהלת האדמיניסטרטיבית של היחידה. היא פוטרה על ידי משרד החקלאות.
  1. 4.העובדת טענה כי יש להשוות את תנאיה בעת פיטורים לעובדי המדינה, הואיל ובפועל היא הייתה עובדת משרד החקלאות,  ולא חברת כוח אדם (אותה בכלל לא הכירה), וזאת בהתאם למבחנים המסורתיים העוסקים בשאלת יחסי עובד מעביד.
  1. 5.בית המשפט הארצי לעבודה קבע ברוב דעות כי העובדת היא עובדת חברת כוח האדם שהעסיקה אותה ולא עובדת מדינה. בהתאם לכך תנאי הפרישה שלה אינם תנאי פרישה של עובדת מדינה קבועה. כפועל יוצא מכך היא  אינה זכאית לזכויות או להטבות ה אחרות המוקנות לעובדי מדינה, כגון פנסיה תקציבית. חברת כוח האדם היא זו החייבת לשאת בחיוביה של העובדת, בהתאם לחוזה העבודה האישי שלה ובהתאם לחוקי המגן. חברת כוח האדם והיא המעסיקה שלה. רק במקרה בו מוכח כי חברת כוח האדם איננה יכולה לשלם לה את המגיע לה (כעובדת חברת כוח האדם) תהיה אחראית לתשלומים אלו המדינה כמעסיקה במשותף.
  1. 6.המשמעות היא שכדי שעובד ייחשב עובד של מעסיק מסויים, די בהעסקה מבחינה רשמית ופורמאלית ואין צורך בקיומם של יחסי עובד-מעביד מסורתיים (פיקוח, השתלבות וכו'). די בכך שהמעסיק לוקח על עצמו את ההתחייבויות הפורמאליות בהעסקה, ובכלל זה, הוצאת תלוש שכר, תשלום השכר במועד, התחייבויות סוציאליות ובהתאם לחוקי המגן, תשלומים למס הכנסה ניכויים, ולביטוח לאומי. התחייבות שכזו מספיקה כדי להכיר בעובד כעובד של המעסיקה הפורמאלית. המשמעות היא שהחשבונית שמוציא המעסיק הפורמאלי (למזמין העבודה) היא חשבונית כשרה לכל דבר ועניין ולא ניתן לטעון כי מדובר בחשבונית "פיקטיבית" או זרה לעסקה.
יצויין כי על פסה"ד בעניין דברת שוואב הוגש בג"ץ שטרם ניתנה בו החלטה (בג"ץ 710/07).

  1. 7.במקרה או לא במקרה הרי שבמקביל להלכה דרמטית זו, ניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום בת"א (ת.פ. 3523/05, מ"י נ' סבקו ואח', פורסם בנבו) פסק דין המיישם את העמדה דלעיל במסגרת משפט פלילי, בו הואשמו הנאשמים בקיזוז חשבוניות פיקטיביות, בגין עובדים שסופקו על ידי קבלן כוח אדם באתרי בנייה, אשר לגביו נטען  שלא היה המעסיק בפועל של העובדים (בהעדר יחסי עובד מעביד ע"פ הגישה המסורתית). בית המשפט מותח ביקורת חריפה על רשויות מע"מ וקובע (בין השאר), את הדברים הבאים, היפים לענייננו. הואיל והדברים מדברים בעד עצמם, בחרנו להביא את הטקסט כפי שהוא במקור פסק הדין:
"ב"כ המאשימה מפנה בסיכומיה למספר פסקי דין בהם קובעים בתי המשפט לערכאותיהם כי בגדר חשבונית "פיקטיבית" תיכנס כל חשבונית שאינה משקפת עסקה אמיתית בין הצדדים הנכונים. כלומר, גם אם העסקה שמאחורי חשבונית המס בוצעה במלואה, הרי אם מוציא החשבונית אינו זה שביצע את העסקה, אלא אדם אחר, אין החשבונית מלמדת על עסקה של ממש ומוציא חשבונית שכזו עבר את העבירה נשוא סעיף 117(ב) (3) או (5),בהנחה כי התמלא אף היסוד הנפשי של העבירה. (ראה מדינת ישראל נ' תורג'מן בע"מ (בפירוק) ואח', פ"ד נח(4) 439 [וכן (ת"א), צמרת אויאישן 1988 בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל [אתר נבו] ]

פרשנות זו היא הפרשנות הנוחה למאשימה בפרשתנו, כאשר ברור כי לא הוכח, לפחות לא במידה הנדרשת במשפט הפלילי, כי החשבוניות שהוצאו על ידי שדרין (מוציא החשבוניות שנטען לגביהן כי הן פיקטיביות, י.צ.) אינן משקפות עבודה של ממש שבוצעה בפועל. כזכור, טענת המאשימה היא כי את העבודות נשוא החשבוניות הנידונות ביצעו או הנאשמים 1 ו-2 או נאשם 3 (מקבלי החשבוניות, י.צ.), באמצעות עובדיהם, ולא שדרין.  ואכן, חשבוניות מס על עסקה שהוצאה על ידי ראובן בעוד שבוצעה בידי שמעון, אינה חשבונית מס שהוצאה כדין. כשחשבונית זו מופקת  או משמשת לניכוי מס תשומות בידי מקבלה, הרי אי ציון פרטי מבצע העבודה הנכון, שוללת משלטונות המס  כל אפשרות לבקר את מע"מ כי יש להתעלם מהתשומות שמנכה מזמין העבודה על פי חשבונית המס שמוציא שמעון – לא תתקבל. הרי כאן המבחן הוא בעצם תשלום המס על העסקאות. אם מעביר שמעון את המע"מ הכלול בסכומי החשבוניות לרשויות המס ומנוכים ומועברים הניכויים  מהמשכורות, לא מתבצעת כל עבירה.  גם אם מתברר כי שמעון נמנע מלהעביר את מלוא מס העסקאות לרשויות אך והדבר לא נעשה במסגרת קשר פלילי עם ראובן, או גם עם המזמין ולא בידיעתם כשהדבר לא היה צפוי מראש, עדיין ניכויי התשומות על ידי המזמין – נעשה כדת וכדין.

גם אם כתוצאה  מהסבת חוזה העבודה מראובן לשמעון, מסיבה חוקית כלשהיא, שיעור המס החל על שמעון נמוך מזה שחל על  ראובן, הרי לפקיד השומה או על מנהל מע"מ סמכות לפעול להכרזת העסקה כעסקה מלאכותית  או בדויה, כאמור בסעיף 138 לחוק, אך לא מעבר לכך, ולנישום או לעוסק זכות ערעור על החלטה שכזו, ואין מקום לפתיחת הליכים פליליים, ועל כך עוד אוסיף בהמשך.

    
גישתה של המאשימה לנושא אינה ראויה, באשר אין לרשויות המס כל סמכות לקבוע עבור העוסק את הדרך בה עליו לנהל את עסקו. בענייננו, מדובר, למעשה, בהעברת השליטה בכח האדם המבצע את העבודות. מנהל מע"מ אינו רשאי לדרוש מקבלן הריצוף לבצע את העבודה המוזמנת רק בעזרת עובדים הרשומים כשכירים בעסקו. הקבלן רשאי וזכאי להעביר את ניהול כח האדם לקבלן משנה שהוא זה שיעסיק את העובדים, אפילו עובדים אלו היו קודם לכן עובדי הקבלן הראשי. אין אף כל מניעה בדין כי ראובן, קבלן, יבחר לו את אחד מעובדיו לשעבר או חברו, לוי, ובהסכמתם ירשם לוי כעוסק, יארגן לעצמו קבוצת עובדים, יפתח תיק ניכויים ויבצע עבודה עבור הקבלן כקבלן משנה. בית המשפט אף לא יפשפש בציציותיו של לוי או יבחן את עברו ודי בכך שירשם כעוסק וימלא את כל חובותיו על פי חוק ככזה. וגם אם מתברר כי לוי מתחמק מתשלום מע"מ בדוחותיו התקופתיים או שאינו מנכה ומעביר ניכויים ממשכורת עובדיו, אין בכך כדי לפסול את חשבוניות המס שהוציא לניכוי תשומות אצל ראובן, בכפוף לכך שהשניים לא קשרו קשר פלילי להתחמק ממס וכי מחדליו של לוי היו ידועים וצפויים לראובן, ועל רשויות מע"מ נטל הוכחת קשר שכזה. עמדת מנהל מע"מ, שבמקרה בו מתברר כי קבלן המשנה מעל בחובותיו ומדובר באדם מפוקפק באופיו והוא מתחמק מתשלום המע"מ על עסקאותיו, בסמכות המנהל לבטל את ניכוי התשומות אצל הקבלן הראשי, גישה זו אינה במקומה. על המנהל להיות משוכנע כי הקבלן וקבלן המשנה פעלו יחדיו בכוונה להשתמט ממס. בכל מקרה אחר, עליו קודם כל לפעול כאמור בסעיף 138 לחוק, ולקבוע כי העסקה שבין קבלן וקבלן המשנה היתה מלאכותית או בדויה ושמטרותיה היו אך להתחמק ממס, שאז על החלטה זו רשאי הנישום לערער לבית המשפט המחוזי."


מדובר בפסק דין מהפכני  שבו בית המשפט השלום,  מבהיר לרשויות מע"מ (המסתמכות לכאורה על פסיקה של בית המשפט העליון), ברחל בתך הקטנה, כי הגישה אותה הם נוקטים אינה ראויה, וכי כל עוד לא נעשתה קנוניה בין מקבל החשבונית למוציאה, לרמות את מע"מ,  הרי שתבנית העסקה "פורמאלית" של עובדים, כאשר המעסיק הוא מעסיק פורמאלי ואחראי כלפי כל הרשויות, ואילו ההעסקה בפועל (ניהול העובדים, פיקוח עליהם, שליטה על מעשיהם בעבודה וכו'), נעשית על ידי מזמין העבודה, היא תבנית העסקה לגיטימית,  וספק כוח האדם רשאי  להוציא חשבונית בגין עבודת העובדים, ובהתאמה מזמין העבודה רשאי לקזז את תשומותיה.

שני פסקי הדין שלעיל, מחייבים מהפך מחשבתי אצל כל העוסקים בנושא החשבוניות הפיקטיביות ובפרט אצל רשויות מע"מ ורשויות התביעה של מע"מ, שבמקרים רבים של תבניות העסקה פורמאלית הוציאו שומות וצווים, גבו מס מעוסקים,  הגישו כתבי אישום, והרשיעו נאשמים (שאולי אף מרצים בימים אלו מאסר בגין הרשעות אלו), במקרים, שלאור הגישה בפסקי הדין  דלעיל, לא היה מקום להוציא שומות ולהרשיע בהם.

סעיף 4 לחוק העונשין קובע כאשר בוטל ב
חיקוק האיסור עליה תתבטל האחריות הפלילית לעשייתה וההליכים שהוחל בהם יופסקו (כך למשל אסיר ישוחרר מהכלא אם העבירה בה הורשע בוטלה בחיקוק).

בענייננו ניתן לשער כי ככל שקיימים כיום נאשמים שמרצים בימים אלו מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, בגין קיזוז חשבונית שנחשבה פיקטיבית (חשבונית זרה) עקב תבנית העסקה לא פורמאלית (כאשר לא הוכח שעשו קנוניה עם מוציא החשבונית), יראו בדברים דלעיל (ובפרט אם גישתו של כב' הש' אדלר תתקבל בבג"ץ) כשינוי בדין (גם אם לא בחיקוק), המצדיק את הפסקת ההליכים בעניינם ושחרורם מהכלא.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark