עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מחדלי החקירה המשטרתית והשפעתם על ההליך הפלילי
מידע משפטי בנושאים: פלילי - משפט פלילי - חקירת משטרה - חוקר - חקירות - מחדלי חקירה - נאשם - כתב אישום - הגנה - סניגור - זיכוי - גרסה - הגנה עצמית - מח"ש - עבירות נוער
 
עורכת דין שולמית קהלת

  מאת: עו"ד שולמית קהלת - אורן
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
רישום פלילי
אי הרשעה
פלילי
מחיקת כתב אישום
עבירות נוער
תיק פלילי
מחדלי החקירה המשטרתית והשפעתם על ההליך הפלילי
מאת: עו"ד שולמית קהלת - אורן

"מטרת החקירה המשטרתית אינה מציאת ראיות להרשעתו של חשוד, אלא מציאת ראיות לחשיפת האמת, בין אם אמת זו עשויה להוביל לזיכויו של החשוד, ובין אם היא עשויה להוביל להרשעתו" (ע"פ 721/80).

הלכה זו משמעותה, כי בבסיס עבוד
ת המשטרה עומדת החובה להביא את האשם האמיתי לביצועה של עבירה, תוך מיצוי הליכי חקירה באופן ראוי. ובמילים אחרות: לכל אדם שהינו בחזקת נאשם בפלילים עומדת הזכות למשפט הוגן ותקין ומימושה של זכות זו תלויה בהכרח בעבודת המשטרה במהלך המשטרתית.

אדם אשר טוען כי בעניינו
, נמנעה המשטרה מלבצע פעולות חקירה או שלא ביצעה אותן כראוי ו/או במלואן, נדרש להצביע קשר בין הפגם שנפל בעבודת המשטרה לבין קיפוח הגנתו. ויודגש: לא מספיק לטעון כי המשטרה לא חקרה עד מסוים או כי לא נלקחו טביעות אצבע לצורך בדיקת התאמה, אלא יש להראות (למשל) כי אילו היו נעשות הפעולות הנ"ל ניתן היה להוכיח עובדות לזכותו של הנאשם.

בהקשר זה חשוב לציין כי הספק במשפט הפלילי – פועל לטובת הנאשם, ובאשר לדוגמא שהובאה לעיל - אם נמנעה המשטרה מלבדוק טביעת אצבע בחפץ אשר נטען כי בוצעה בו עבירה - יניחו לטובת הנאשם את ההנחה העובדתית הטובה ביותר עבורו, קרי: שאילו בוצעה הבדיקה, לא היו מאתרים בה את טביעת אצבעותיו!

המציאות מלמדת כי כמעט בכל תיק ניתן להצביע על מחדלי חקירה, אלא, שלא בכל מחדל חקירתי יש בכדי להשפיע על תוצאות ההליך הפלילי.

לעניין זה נקבע כי השאלה שהשופט צריך לשאול את עצמו
הינה: האם המחדלים הם כה חמורים עד שיש לחשוש כי קופחה הגנתו של הנאשם, כיוון שנתקשה להתמודד כראוי עם חומר הראיות העומד כנגדו או להוכיח גרסתו?

כך למשל, לאחרונה פורסם פסק דין אשר זיכה נאשם מעבירת איומים באמצעות שיחה טלפונית.
המשטרה נמנעה מלבצע פעולת חקירה של
"מסדר זיהוי קולות", שהיתה יכולה להכריע בבירור האם בנסיבות אותו מקרה, הנאשם ביצע את העבירה אם לאו.
בית המשפט, כאמור, זיכה הנאשם בקובעו שבחינת הראיות בתיק מביאה למסקנה, כי ה"אין" מכרסם באופן מהותי במשקל ה"יש".

במקרה אחר (ת"פ 305/00) זיכה בית המשפט המחוזי
בחיפה אדם שהואשם בדקירת אדם אחר בעקבות ויכוח שהתפתח בין השניים.

בעניין זה קיבל השופט את טענת הנאשם לפיה הוא פעל מתוך הגנה עצמית וזאת, בין היתר, בשל מחדלים בחקירת המשטרה, אשר לא חקרה את כל העדים שהיו בזירה ולא ביצעה פעולות חקירה חיוניות שהיה בהן בכדי לתמוך או להפריך את גרסת הנאשם וגרסאות אחרות.

בית המשפט קובע כי מכלול מחדלי החקירה פועל לטובת הנאשם, במובן זה שנושא שלא נחקר, יש להניח את האפשרו
ת שאם היה נחקר, היו תוצאות החקירה לטובתו של הנאשם, באופן שהיה בממצאים בכדי לתמוך בגירסתו. בהתאם, נושא אשר לא נחקר כלל, ואשר יש בו כדי לתמוך בגירסת הנאשם, מעורר, מעצם הימנעות המשטרה מלחקור אותו, ספק סביר וספק זה פועל לטובת הנאשם.

על אף שניתן לכאורה, להצביע על שורה של פעולות חקירה שהימנעות מהם מצביעה באופן ברור על פגיעה בנאשם (כגון: הימנעות מחקירת עדי ראיה, הימנעות מבדיקת גרסת הנאשם, הימנעות מחקירת הנאשם על נשוא מהותי וכיו"ב) – לא ניתן לספק רשימה ברורה של אותם מחדלים שיביאו להקלה עם הנאשם ו/או לזיכויו – וכל טענה בעניין תיבחן לגופה לאור נסיבות המקרה.

בד בבד עם סוגיית מחדלי חקירה עולות טענות נגד פעולות חקירה אותן מבצעת המשטרה באמצעות "תחבולות".

בעניין זה, ההלכה שעולה מפי בית המשפט העליון הינה כי השימוש בתחבולות הינו כורח המציאות ויחד עם זאת - יש גבולות לתחבול
ות! (למשל: ע"פ 2831/95, בג"ץ 5100/94, ע"פ 5121/98).

בית המשפט העליון קבע כי האמצעים בהם נוקטת המשטרה צריכים לעמוד ב"מבחן הסבירות" שטומן בחובו שני סייגים:

  1. 1.אין להשתמש בתחבולה המפרה את זכות החשוד להימנע מהפללה עצמית.
  2. 2.אין לנקוט אמצעי חקירה שהשימוש בהם פוגע בעשיית הצדק.
בנוסף לדברים אלא יש לזכור כי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע כי "אין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם" וכמובן ששמירת זכויות אלו מתקיימת גם לאדם שנחקר כחשוד בביצוע עבירה מסוימת.

לסיכום: בדיקת פעולות המשטרה וחוקיותן הינה חלק בלתי נפרד מטיפול מקצועי וראוי בכל תיק פלילי.

העלאת טענות כנגד חוקיות פעולות משטרה, מבלי לאבחן בין עיקר וטפל ומבלי להכיר את המדיניות המשפטית הרלוונטית, יכולה בנסיבות מסוימות, לא רק שלא לסייע לאדם הנאשם אלא אף להזיק לו.

בנוסף, ישנם מקרים בהם יש לפעול באופן
אקטיבי עוד בטרם תחילת המשפט (כגון: הגשת תלונה למח"ש, פנייה לרשויות התביעה, איתור עדי הגנה וכיו"ב) וזאת על מנת לבסס את קו ההגנה ואת הטענות בדבר מחדלי חקירה.

לאור זאת, מומלץ להיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום המשפט הפלילי מיד עם תחילת ההליכים ע"י המשטרה.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת - אורן
טיפים ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת - אורן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שולמית קהלת - אורן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark