עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: דרישה להחזר פיצוי ביתר בעקבות מלחמת לבנון השנייה
מידע משפטי בנושאים: דיני מיסים - משפט מנהלי - משפט מסחרי - מלחמת לבנון השניה - פיצויים - נזקי רכוש - דיני נזיקין - רשות המיסים - מס רכוש - תקנות פיצוי ביתר - נזק מלחמה
 
 עורך דין גיא הרשקוביץ

  מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
דיני נזיקין
עבירות מס
משפט מסחרי
מס הכנסה
דיני מיסים
דרישה להחזר פיצוי ביתר בעקבות מלחמת לבנון השנייה
מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ

בעקבות מלחמת לבנון השנייה התקינה הממשלה תקנות שמטרתם לפצות את האזרחים בגין ההפסדים הכלכלים שנגרמו להם כתוצאה מהמלחמה.

חישוב סכום הפיצוי נעשה על ידי רשות המיסים שהיא רשות מנהלית, והחישוב עצמו נעשה בהסתמך על מסמכים ונתונים שמצויים בידה של רשות המיסים. מחשש לטעויות בחישוב מטעם הרשות נעזרת רשות המיסים בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), 1973. רשות המיסים נעזרת בתקנה 9 לתקנות דנן, הקובעת כי רשות יכולה לדרוש את הפיצוי ששולם על ידה וזאת תוך ארבע שנים מהיום ששולם הפיצוי באם היא אכן טעתה בחישוב. יתרה מכך, המחוקק אף קבע כי על האזרח להשיב את הכספים לרשות המיסים תוך 90 ימים בלבד וזאת בתוספת ריבית והצמדה.

רשות המיסים מכנה את התקנות הנ"ל "תקנות פיצויי ביתר" והיא מסתמכת על ההוראה הנ"ל כדי לגבות את הכספים ששלומו לכאורה בטעות לאזרח.

לאור זאת, מתעוררת סוגיה מהותית ביותר והיא מעמדה החוקי של התקנה אשר באמצעותה גובה רשות המיסים את הפיצוי ביתר. אומנם המחוקק הסמיך את שר האוצר להתקין תקנות הנוגעות לפיצוי בגין נזקים שנגרמו כתוצאה ממלחמה, אך מתעוררת אי בהירות בעניין סמכותו של שר האוצר להתקין תקנות הנוגעות להשבת הכספים. זאת לאור העובדה הפשוטה שחקיקה העלולה לפגוע בזכות הקניין של האזרח צריכה להיעשות בחקיקה ראשית באמצעות הכנסת ולא על ידי חקיקת משנה. כמן כן, אין זה עולה על הדעת כי גם אם יחויב האזרח להשיב את הכספים הוא ייאלץ לעשות זאת בתוספת ריבית והצמדה.

סוגיה מהותית לא פחות המתעוררת מהמפורט לעיל הינה האם פעולה שכזאת מטעמה של רשות המיסים היא תקינה? לכאורה, לשון חקיקת המשנה ברורה וחד משמעית הקובעת נהלים ברורים להשבת פיצוי ששולם בטעות אך בפועל הדברים סבוכים הרבה יותר שכן לפנינו החלטה של רשות מנהלית אשר אזרח מסתמך עליה ופועל לפיה.

בתי המשפט עסקו רבות בשאלת ההסתמכות של אזרח על החלטה מנהלית וקבעו שיש לייחס חשיבות נעלה לאינטרס ההסתמכות של האזרח על החלטה מנהלית וזאת משום שהאזרח אכן ראשי להניח כי הרשות ערכה את הבדיקות הנדרשות, ואין זה הגיוני שהוא יחשוש שהכול ייפתח מחדש בשל טעות גרידא שאף לא נעשתה על ידו.

משכך הפסיקה קבעה כללים, אשר נבחנים לפי נסיבות העניין ומכריעים האם מדובר בהחלטה סופית שאיננה ניתנת לתיקון או לחילופן האם אכן הרשות רשאית הרשות לתקן את הטעות ודרוש החזר פיצוי.

ניתן להבחין בין שלושה סוגי טעויות העלולות להיעשות על ידי רשות מנהלית:

  • א.החלטה הנוגדת את החוק או שבצורה אחרת יש בה בעליל משום חריגה מסמכות.
  • ב. החלטה, שמקורה בטעות משרדית טכנית, שנעשתה בהיסח הדעת.
  • ג.החלטה, שיש בה משום משגה, במובן זה שהפקיד יישם בצורה בלתי נבונה או בלתי נכונה  
      
    את המדיניות של משרדו או השתמש בשיקול-דעתו באופן בלתי סביר.
בתי המשפט מבחינים בין סוגי הטעויות כך שאת שתי האפשרויות הראשונות יכולה רשות מנהלית לשוב ולתקן, לעומת הטעות השלישית אותה רשות איננה יכולה לשוב ולתקן.

למרות זאת, ובנוסף להבחנה לעיל, מציב בית המשפט מספר מבחנים נוספים על מנת להכריע האם לאפשר לרשות לתקן טעות מטעמה:

  • א.בית המשפט בוחן מהי מידת ההסתמכות של הפרט על ההחלטה, וכן את הנזק שנגרם או שעלול להיגרם לפרט כתוצאה מהתיקון.
  • ב.בית המשפט בוחן האם הטעות נפלה כתוצאה מהטעייה של האזרח את הרשות.
  • ג.בית המשפט גם בוחן את האינטרס הציבורי והוא יימנע מליצור מצב בו אזרח אחד יצא נשכר משגגה ציבורית לעומת אזרחים שלא זכו "ליהנות" מאותה השגגה.
לפיכך, גם אם בית המשפט יקבע כי רשות אכן שגתה וכי עסקינן בטעות של שק"ד, עדיין יכול בית המשפט לקבל את דרישת הרשות ולחייב את האזרח להשיב כספים ששולמו בטעות.

ההכרעה בעניין זה איננה חד משמעית וזאת מאחר והפסיקה והחקיקה אינן עולות בקנה אחד זו עם זו. מחד, אכן לשונה של התקנה ברורה מאוד וקובעת כי הרשות רשאית לדרוש החזר כספים אך מאידך, הפסיקה מציגה כלים שונים המרככים את הוראות החוק לעיל ומאפשרים לאזרח להתמודד אל מול הרשות המנהלית.

בכל מקרה, חשוב מאוד לזכור כי קיימת לאזרח זכות לשימוע ו/או טיעון בטרם מתקבלת החלטה בעניינו.  זכות השימוע ו/או הטיעון הינה זכות יסוד הנגזרת מכללי הצדק הטבעי  של האזרח העומד אל מול רשות מנהלית החייבת לפעול כלפיו בהגינות, בייחוד במצב דברים כמתואר לעיל, בו רשות מנהלית עומדת לשנות את מצבו של האזרח בטרם תתקבל החלטה בעניינו.
במקרה שלפנינו, זכות הטיעון של האזרחים באה לידי ביטוי על דרך של ערר לרשות המיסים, אך למרבה הפלא הרשות אינה מעכבת את הגבייה עד הליך הבירור של אזרח  וזאת בניגוד לפסיקת בית משפט העליון.

לסיכום: חשוב לציין, כי בתי המשפט טרם הכריעו בעניין הספציפי המפורט לעיל ולכן אין הלכה ברורה וקשה לדעת כיצד יפסוק בית המשפט. למרות זאת, יש להדגיש כי לאזרח העומד מול רשות  יש זכויות שימוע ו/או טיעון ואין הרשות  יכולה להכריע בעינינו מבלי לאפשר לו לממש את זכויותיו. באם הרשות גובה את הפיצוי ביתר, בצורה כזאת או אחרת, מבלי להתייחס לעמדתו של האזרח היא חורגת מסמכותה ופועלת שלא כדין!
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark