עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: משפטי מס פליליים - הוכחת שיטה ומעשים דומים
מידע משפטי בנושאים: פלילי - דיני מיסים - משפטי מס פליליים - רשות המיסים - עורכי דין מסים - עבירות מס - רשויות המס - נישום - נאשם - שיטה - מעשים דומים - ראיות - משפט מסחרי
 
עורך דין יואב ציוני

  מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
דיני חברות
משפט פלילי
עבירות מס
משפט מסחרי
מס הכנסה

דיני מיסים
משפטי מס פליליים - הוכחת שיטה ומעשים דומים
מאת עו"ד ורו"ח ציוני יואב

 1. 1.בתיקי מס פליליים מסוימים  ביקשה רשות המסים (באמצעות באי כוחה), מבית המשפט להתיר לה,  להציג במסגרת ראיות התביעה, ראיות בדבר היסטוריית המס של הנישום (הוא הנאשם).  על ידי כך ניסתה  התביעה להראות שמדובר בעבריין מס שיטתי ולכן אם חטא בעבר משמע שחטא גם בתיק הנדון ואל לבית המשפט לשעות לכפירתו באשמה. מהלך זה של רשויות המס מצריך עיון ומכאן דברינו שלהלן.
 1. 2.ככלל, ולפני שנתייחס ספציפית לנושא סוגיית "היסטוריית המס" של הנישום, הרי שהעיקרון הבסיסי בדין הפלילי הוא כי ראיה על התנהגותו השלילית של נאשם בהזדמנויות אחרות איננה קבילה, אם מטרתה היחידה  היא להראות שלנאשם נטייה כללית להתנהג שלא כדין או נטייה מיוחדת לבצע את העבירה בה הוא מואשם. עקרון זה מקורו והולדתו במשפט המקובל והוא עוגן בהתאמה גם במשפט הישראלי.
 1. 3.ביטוי של עקרון זה קיים גם בחקיקה הפלילית ביחס להרשעות קודמות של נאשם, עקרון הקבוע בסעיף 163 לחוק סדר הדין הפלילי, הקובע כי:
 2. "נאשם שבחר להעיד, לא יישאל בחקירה שכנגד שאלות בענין הנוגע להרשעותיו הקודמות, מלבד אם העיד על אופיו הטוב או הביא ראיה אחרת לכך, בין בראיותיו ובין בחקירה שכנגד של עדי התביעה".
סעיף זה, מעגן למעשה את האיזון שמחוקק ביצע בין שמירה על זכותו של הנאשם למשפט הוגן נקי מדעות קדומות, ביחס לעבירה בה הוא מואשם,  לבין אינטרס הציבור לענישה בהתחשב באישיותו ועברו.

 1. 4.הרציונאל העיקרי של העיקרון הנ"ל נובע מהחשש מפני היווצרות דעה קדומה אצל בית המשפט ושעקב כך לא יזכה למשפט הוגן. והרי ייתכן שהנאשם תיקן מאז את דרכיו, או שאם לא תיקן את דרכיו אין זה אומר שאם בעבר חטא, הרי שגם במקרה הספציפי בגינו (ורק בגינו) הוא עומד למשפט כעת,  לא ניתן לתת אמון בכפירתו ובגירסתו.
 2. ראו למשל: בע"פ 361/70, מוצטפה גובארה נ' מ"י, כד (2) 747, 751:
"קבילות הראיה תלויה במטרה שלשמה היא הובאה. הוכחת מעשה עבירה אחר במטרה להוכיח את מעשה העבירה- פסולה. אין הדין מעמיד עבריין בחזקת שחזר ועבר עבירה. אך הוכחת מעשה הנוגע במישרין למעשה העבירה מותרת, אף אם מגלה הדבר עבירה אחרת" (ההדגשה הוספה. לענין החריג לכלל ראו התייחסותנו בהמשך דברינו).

וראו למשל בעניין שאבי (ע"פ 409/74 שאבי נ' מ"י, כט (1) 587,588) שם זוכה נאשם מחמת הספק בערעור מאחר והודעתו בחקירתו במשטרה כללה שאלה על עברו הפלילי, דבר שהביא לחשש להשפעה על דעת בית המשפט קמא שהרשיע אותו ולזיכוי בשל כך בביהמ"ש העליון, וכך אומר בית המשפט:
"אף-על-פי שהשופטת המלומדת כנראה הזהירה את עצמה שלא להיות מושפעת על- ידי ראיה זו שהוגשה אליה, ואף-על-פי שהסניגור המלומד לא התנגד לא בשעת הגשת ההודעה ולא לאחר מכן, חוששים אנחנו שהעובדה שהמערער הוא בעל עבר פלילי, ומסתמא מקוננות בלבו כוונות פליליות, פעלה את פעולתה. ולו רק באופן תת-הכרתי, כשבאה השופטת המלומדת לקבוע אם היתה לו למערער בשעת מעשה כוונת לגנוב. כלל גדול הוא שאם הנאשם עצמו אינו עורר את השאלה וכל עוד אינו מעורר אותה, אין להביא לידיעת בית-המשפט הדן את דינו, לא ראיה ולא טענה בדבר עברו הפלילי.
טעמו של כלל זה פשוט הוא, שאם יודע השופט שמי שעומד לפניו הוא אדם למוד פשע, הוא יגיע ביתר קלות לידי הרשעה, בהעמידו אותו בחזקת מועד; מה שאין כן כל עוד יכול השופט להשלות את עצמו באשליה שעומד לפניו אדם שמעולם לא סטה מדרך הישר."

 1. 5.לכלל האוסר הבאת עדויות על מעשים קודמים דומים, נקבע חריג בפסיקה. הכלל והחריג בענין מעשים דומים, נוסחו ע"י כב' הש' אגרנט בפסה"ד בעניין שיוביץ (ע"פ 265/64 שיוביץ נ' היועה"ש לממשלה, פ"ד יט' (3), 447) כדלקמן:
 2. "מן הדין לנסח את הכלל בדבר עדות על עובדות דומות כך: אם עובדות אלו משמעותן היא אך ורק שהן מצביעות על נטייתו של הנאשם לעסוק בעסקאות פלילייות או לבצע את העבירה שיוחסה לו במשפט, כי אז תהיה העדות פסולה, מאידך גיסא אם עדות כנ"ל היא רלבנטית ובעלת ערך פרובטיבי, במידה מספקת, לגבי נשוא האשמה, שלא בגלל אופיה הנ"ל דוקא, כי אז תהיה העדות קבילה"
ובהמשך:
"העדות על עובדות דומות תהיה מותרת אם היא רלבנטית במידה מספקת (או ניכרת), לנשוא האישום, שלא מחמת הטעם שהעובדות מראות את נטייתו של הנאשם לעסוק בפליליות או לבצע את העבירה שיוחסה לו במשפט.


 1. 6.ביחס לחריג הנ"ל מבהיר כב' הש' זוסמן בע"פ 361/70 שצוטט לעיל כי הוכחת מעשה אחר של הנאשם יותר רק אם הוא "נוגע במישרין למעשה העבירה".
 1. 7.בעניין קריספין (ע"פ 595/95 קריספין נ' מ"י פדאור 90(1) 284) מלמדנו כב' הש' קדמי כי הוכחת מעשים דומים תותר רק כאשר יש למעשים הקודמים "כוח ראייתי סגולי מעבר לכוחם המכתים כאמור- העשוי לתרום להכרעה בשאלה הרלבנטית השנויה במחלוקת".
 1. 8.עדות שיטה מותרת כחריג בסיטואציות בהן מדובר בשיטה ייחודית של פעולה המהווה סימן זיהוי ייחודי ומיוחד של הנאשם שמצדיקה חשיפה מקרים קודמים בהן נקט בשיטה דומה. עדות שיטה נועדה לאפשר הבאת ראיות המלמדות על נטיית בעל הדין לבצע מעשים מסוימים בטכניקה מיוחדת במינה, אופן פעולה שמהווה מעין "טביעת אצבע" או "קוד מיוחד"  שמאפיינת אותו וייחודית לו (The hall-mark principle), לעומת אחרים. דוגמא קלאסית  למקום בו יש ליישום עדות שיטה  נדונה בעניין R.v. Straffen [1952] 2 Q.B. 911; [1952] 2 AII E.R. 657, באותו מקרה נידון ענייננו של רוצח ילדות קטנות בנסיבות יוצאות דופן (An abnormal" propensity"). הדמיון המפתיע והחריג בין נסיבותיו המיוחדות של אותו רצח לבין נסיבות הירצחן של 2 ילדות  במקרים קודמים- שלגביהן הודה הנאשם שהוא גרם למותן הוא שהפך את הראיות לרלבנטיות  בדרגה כה גבוהה שאיפשרה את קבלתה. עדות שיטה ניתן לקבל רק בסיטואציה קיצונית שבה השיטה מוכיחה שאף אחד חוץ מהנאשם- שידוע כמי שביצע מעשים דומים באותה שיטה בעבר- לא יכול היה לבצע את דברים דומים.
 1. 9.השאלה ביחס למעשים דומים בהקשר של  היסטוריית המס של הנאשם, נדונה בפסק דינו של כב' הש' שפירא (ת"פ (י"ם) 343/04 מ"י נ' כהן ואח'). באותו מקרה ביקשה המאשימה להביא עדות על הסטוריית המס של הנישום אך ורק כדי להוכיח את היסוד הנפשי של זדון וכוונה לרמות הנדרש להוכחה באישום לפי סעיף 220 לפקודה. וכך מתאר כב' הש' שפירא את עמדת המאשימה:
 2. "בהקשר זה, טוענת המאשימה כי העבירות המיוחסות לנאשם 4 במסגרת אישום מס' 11 מצריכות הוכחת יסוד נפשי של כוונה. לדעת המאשימה, כוונתו הפלילית של הנאשם אינה מוכחת רק בראיות ישירות, כי אם נלמדת מתוך נסיבות העניין." (ההדגשה הוספה)
 1. 10.באותו מקרה, ולאור הבעייתיות והסיכון (ליצירת דעה קדומה) הגלום בחשיפת  "היסטוריית המס של הנישום", מסייג כב' הש' שפירא את קבלת העדות רק לצורך הוכחות היסוד הנפשי של כוונה להתחמק ממס. וזאת לאור הקושי האינהרנטי להוכחות זדון של אדם הואיל ומדובר בדברים שהם בליבו של אדם ובפרט כאשר מדובר בהוכחת זדון בעבירות מס (ששם הקושי להוכיח רצון לרמות הוא יותר גבוה לאור האופי המיוחד של עבירות המס לעומת עבירות כוונה אחרות). רק לכך ואך ורק לשם כך, ולאור הקושי להוכיח את המרכיב הנפשי של רצון לרמות בעבירות מס, מתיר כב' הש' שפירא הבאת הראיה.
 2. "בנסיבות העניין שבפני יש רלוונטיות להגשת המסמכים נשוא בקשה זו, והגשתם מותרת אך ורק לצורך הוכחת היסוד הנפשי, הנדרש בעבירות המפורטות באישום 11. (ההדגשה במקור)."
אותו אישום 11, באותו מקרה מדבר על עבירות מס לפי ס' 220 הדורש הוכחת יסוד נפשי של כוונה לרמות.

 1. 11.מפסק דינו של כב' הש' שפירא אנו למדים אפוא כי הצגת היסטוריית המס של הנישום אפשרית ורלבנטית (אם בכלל) רק בתנאי שמדובר בכתב אישום הכולל עבירות כוונה וכדי להוכיח כוונה לרמות.  במקרים בהם מדובר בעבירות מסוג עוון (עבירות "טכניות" שנעשו ללא סיבה מספקת או ללא הצדק סביר), כגון אי הגשת דוחות במועד (סעיף 216 לפקודת מס הכנסה), אי העברת ניכויים (סעיף 219 לפקודת מס הכנסה), עבירות לפי סעיף 117א לחוק מע"מ, לא ניתן להסתמך על פסק הדין הנ"ל כתקדים המתיר הגשת אותן ראיות.
 1. 12.אלא מאי שהמציאות בבתי המשפט לא תמיד מתנהלת כפי הניתוח הלוגי דלעיל. בעניין  שנדון בביהמ"ש השלום בתל אביב (ת.פ. 1032/06 החלטה מיום 28/5/07) התיר ביהמ"ש לתביעה להביא ראיות בעניין היסטוריית המס של הנאשם, בתיק בו ההאשמות היו של אי הגשת דוחות במועד (עבירות מסוג עוון לפי סעיף 216 לפקודת מס הכנסה).  ביהמ"ש השלום סבר כי לא ייגרם כל נזק לנאשם וכי יש לאפשר לתביעה להוכיח עדות שיטה ודפוס התנהגות מסוים. רק לאחר שהסנגור (הח"מ) עתר כנגד ההחלטה לביהמ"ש הגבוה לצדק (ועוד לפני שנתקבלה החלטה עניינית כלשהי בנדון על ידי ביהמ"ש העליון), חזרה בה התביעה מהדרישה להציג את היסטוריית המס של הנישום באותו מקרה (והעתירה נמחקה בהסכמה).
 1. 13.לסיכום הדברים - הצגה כראיה, על ידי התביעה את  היסטוריית המס של הנאשם עלולה לגרום להגנתו נזק בלתי הפיך הואיל והדבר עלול ליצור רשום רע אצל  השופט שלא בקלות יימחה גם אם הנאשם יציג בפני בית המשפט אותות ומופתים לחפותו במקרה הקונקרטי. אין (ככל הידוע לנו) הלכה של בית המשפט העליון ביחס להצגת היסטוריית המס. קיימת פסיקה מחוזית המתירה את הצגת הראיות בדבר עברו המיסויי של הנאשם במקרים הרלבנטיים ולצורך הוכחת כוונה בלבד. יחד עם זאת, עלולים להיות מקרים שבהם בתי משפט יתירו הבאת הראיות הנ"ל גם בעבירות מסוג עוון ועל הסנגוריה להיות ערה לכך.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark