עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: חוזה עבודה אישי יתרונות למעביד וחסרונות לעובד
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - חוזה עבודה אישי - יחסי עובד מעביד - הסכם עבודה - ייעוץ משפטי דיני עבודה - פיצויי פיטורים - קרן השתלמות - קרן פיצויים - אי תחרות - מו"מ
 
 עורך דין דוד מימון - נוטריון

  מאת: עו"ד דוד מימון
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

פיצויי פיטורים
דיני עבודה
הלנת שכר
הודעה מוקדמת
חופשה שנתית
דמי הבראה
יחסי עובד מעביד
חוזה עבודה אישי יתרונות למעביד וחסרונות לעובד
מאת: עו"ד ונוטריון דוד מימון

עובדים רבים מתבקשים או נדרשים או מוצע להם לחתום על חוזה אישי בתחילת עבודתם או במהלכה.

במרבית המקרים מבקש המעביד להשיג מספר יתרונות בעת שהוא מבקש מהעובד לחתום על חוזה אישי והם יפורטו להלן.

בעבר נועדה החתמת העובד על חוזה אישי בעיקר על מנת לבטל את הצורך בעמידה בתנאים הנדרשים על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה או מספר צווי הרחבה החלים על העובד, לפיטוריו של העובד, כאשר החתימה על החוזה האישי מבטלת את הצורך של המעביד לנקוט בפרוצדורה הנדרשת לפיטוריו, ועמידה בתנאים של הסכמת ועד העובדים או ההסתדרות בהליך שכזה בוררות וכו', כאשר תנאי לכך היה כי הזכויות שיקבל העובד על פי החוזה האישי יהיו לא פחות טובים מאלה שבהסכם הקיבוצי או צו ההרחבה.

בעשר השנים האחרונות מתרבה וגוברת התופעה בהם דורש/ מבקש המעביד כי עובדיו יחתמו על חוזה אישי וזאת אף כאשר אין צו הרחבה ו/או הסכם קיבוצי הדן בסוגיית הפיטורים ומן הראוי לעמוד על מעט מן השיקולים העומדים בעיני המעביד בהחתמתם של עובדים על חוזה אישי בעיקר של עובדים בכירים.

מהעובדה כי הדרישה/בקשה לחתימה על החוזה באה מצד המעביד עולה ברורות כי הוא מבקש להשיג בכך מספר יתרונות ועל העובד לשקול את מעשיו ולקבל ייעוץ משפטי לגבי נוסחו והשלכותיו ולא להסתנוור מגובה השכר והרכב הצמוד.

לעיתים, מטרת החתימה על חוזה אישי הינה תמימה ונועדה, אך ורק להעלות את תנאי העסקה שבין הצדדים על הכתב על מנת שכל אחד ידע את המגיע לו ומה מצפים ממנו, משממילא הדבר מתחייב לנוכח המחויבות במתן הודעה לעובד על תנאי עבודתו, אך לא כל המעבידים עושים זאת מטעמים של הגינות ושקיפות ומן הראוי לבחון החוזה האישי, בזכוכית מגדלת ועם מומחה בתחום.

במרבית החוזים נדרש העובד להצהיר על כך כי הינו בתפקיד הנהלה, ו/או כי אין למעביד היכולת לבדוק את מנין שעות העבודה והמנוחה שלו ו/או כי תפקידו דורש מידה מיוחדת של אמון אישי ועל כן הוראות חוק שעות העבודה ומנוחה אינם חלים עליו וזאת על מנת לפטור המעביד מתשלום שעות נוספות.

מעביד המיוצג על ידי עו"ד בעל ידע רב יותר בדיני עבודה, אף יציין כי חרף האמור לעיל ישולמו לעובד כ- 15% משכרו כשעות נוספות גלובליות על מנת למנוע תביעות עתידיות בסוגיה זו.

בכל החוזים מובנה סעיף של התחייבות לאי תחרות של העובד במעבידו במתכונת זו או אחרת.

ברמת העיקרון, אין לסעיף זה תוקף משפטי, אך הוא יכול להגביל את העובד מלהתקבל במקום עבודה אחר לאור דרישת המעביד החדש כי לעובד לא יהיו מגבלות לעבוד במקום אחר על מנת שלא להסתבך בעוולה נזיקית של גרם הפרת חוזה.

על מנת שתנאי הגבלת חופש העיסוק יהיה בעל תוקף משפטי, יש צורך בעיקרון לעמוד בתנאים שנקבעו בפסד הדין המנחה בענין  צ'יק פויינט ואלו הם.

קיומו של סוד מסחרי שלמעביד הזכות להגנה עליו, שהוא תנאי בלעדיו לא ניתן למנוע מהעובד את הגבלת עיסוקו.

קבלת תמורה עבור התחייבות זו.

קבלת הכשרה מיוחדת לתפקיד, שהיתה כרוכה בהשקעת עלויות נכבדות על ידי המעביד.

חובת תום הלב וחובת האמון של העובד ו/או המעסיק החדש.

לאחרונה נתקל הח"מ בחוזה עבודה אישי בו עורך ההסכם דרש מהעובד להצהיר על קיומו של סוד מסחרי בעבודתו ובמידע המתקבל במהלכה וכי העובד יצהיר ומאשר כי 20% משכרו מתקבלים על ידו כתשלום עבור התחייבותו לאי תחרות וכו', אך חרף הרעיון המתוחכם, נראה כי הוא יידחה על ידי בית הדין, אך כמובן שהדבר טרם נבחן בפסיקה ולו מן הטעם של הסיכון הטמון בכך, והמעביד כבר הרוויח מהכנסת הסעיף המתוחכם לחוזה.

כן נתקל הח"מ בימים האחרונים בסעיף מקפח ביותר בחוזה אישי, שנראה שנחתם על ידי עשרות עובדים, לפיו בעת התפטרותו של העובד מוותר הוא על חלקו של המעביד הן בביטוח המנהלים והן בקרן ההשתלמות ?!

סעיף חריג ביותר, שנועד להתגבר על הוראות פסק דין יצחקי, לפיו ללא הוראה מפורשת בהסכם הקובעת את זכויותיו של המעביד בחלק שהופרש על ידו שייכים זכויות אלה לעובד.

יצוין כי לנוכח העובדה כי חוזה אישי נתפס כחוזה המשפר את תנאי עבודתו של העובד, כך לדוגמה על דרך של התחייבות לשחרור מלוא הכספים בביטוח המנהלים גם במקרה של התפטרות, סעיף זה מגיע מן הכיוון השני לחלוטין ולוקח מהעובד על פי החוזה האישי גם את מה שבדרך כלל ואלמלא נכתבו הדברים, היה שייך לעובד.

ישנם חוזים אישיים שבהם נקבעים התנאים לפיהם יוכל המעביד לפטר את העובד ללא תשלום פיצויי פיטורים ו/או ללא הודעה מוקדמת כאשר אף סעיף זה נועד להפחיד את העובד מאחר, לפחות בנושא פיצויי הפיטורים שכן הסמכות לשלול או להפחית את פיצויי הפיטורים נתונה אך ורק לבית הדין על פי סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.

בחוזים אישיים רבים, מצוין בהרבה נושאים, כגון חופשה, הבראה מחלה וכו' כי הזכויות יהיו על פי דין וזה נשמע בסדר, אך העובד הוא לכאורה עובד בכיר וכדי לקבל את זכויותיו על פי דין לא היה צריך חוזה, וכאן הוא יכול לדרוש שיפור בתנאים ולא להסתפק בזכויות על פי דין.

לעיתים מעבידים עורכים את ההסכם בעצמם ללא עורך דין הבקיא התחום וקוצבים בהסכם את תקופת העסקתו של העובד על מנת לחייבו לעבוד בתקופה זו, אך אין הם מודעים לכך שהכניסו עצמם למלכודת כפולה, שכן מחד מחויבים הם להעסקתו של העובד בתקופה זו והפרת ההסכם להעסקה לתקופה זו תזכה את העובד לתשלום עבור תקופת אי עבודה זו, כאשר מתוך הסכום המגיע יופחתו הסכומים שישתכר העובד במקום עבודה חילופי בו עבד. המלכודת היא כפולה מאחר שמשנקצבה תקופת העבודה מחוייב המעביד 60 יום לפחות טרם סיום תקופת העבודה, להודיע בכתב לעובד כי מוצע לו להמשיך ולעבוד שאם לא כן יחוייב המעביד בתשלום פיצויי פיטורים, וכל זאת כאשר בפועל ועל פי דין לא ניתן לכפות על עובד לעבוד, וכל שניתן יהיה בסופו של יום לדרוש פיצויים על הפסקת עבודתו, אלא אם כן, כמובן נקצב הפיצוי בהסכם.

לעיתים ישנם חריגים להסכם קיבוצי/ צו הרחבה המאפשרים ומזכים את המעביד לקפח את העובד הפשוט, ולא ברור כיצד ניתנה לכך ההסכמה לפני עשרות בשנים, אף שהסעיף לא ממומש כמעט בכלל, והכוונה היא לסעיף בהסכם הקיבוצי/הרחבה בענף השמירה לפיו בתמורה לתוספת שכר של 9% מחויב העובד לעבוד שעות נוספות, ככל שיידרש. נראה כי סעיף זה לא ממומש, או מהטעם שהמעבידים בענף זה אינם מודעים לקיומו, או מאחר שישנו ספק אם לסעיף תוקף משפטי.

קצרה היריעה במאמר זה להרחיב עוד ולפרט את כל המלכודות והסיכונים ואף את טובת ההנאה מהחתימה על חוזה עבודה אישי, אך ברור שהעובד חייב, לעצמו ולמשפחתו, טרם חתימה על חוזה שכזה לבחון אותו בעצמו ועל ידי עורך דין המומחה בתחום על מנת שלא יתגלה לו כי מילות הקסם חוזה אישי הובילו לאוסף מלכודות שיתגלו לו במהלך העבודה או בסיומה.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד דוד מימון
טיפים ממשרד:  עו"ד דוד מימון
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד דוד מימון
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark