עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: החזרי מע"מ בגין חובות אבודים - סקירה בעקבות המשבר הכלכלי
מידע משפטי בנושאים: משפט מסחרי - דיני מסים - מיסים עקיפים - מס ערך מוסף - החזר מע"מ - חוב אבוד - חשבונית מס - זיכוי - חובות אבודים - תקנה 24 - עבירות מס - המשבר בשווקים
 
עורך דין מוטי איילון

  מאת: עו"ד מוטי איילון
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
דיני חברות
משפט פלילי
עבירות מס
משפט מסחרי
מס הכנסה
דיני מיסים
החזרי מע"מ בגין חובות אבודים
מאת: עו"ד מוטי איילון *

המשבר הכלכלי הגלובאלי אינו פוסח למרבה הצער על מדינת ישראל ונראה כי עוד נכונו למשק הישראלי ימים קשים רבים. ההיסטוריה מלמדת כי ימים קשים שכאלה, המלווים ב"מחנק אשראי" מצד הגורמים הפיננסיים, עלולים לגרום לירידה ניכרת במוסר התשלומים, לדחיית פירעון התחייבויות כספיות ואף לפשיטות רגל, כינוסים ופירוקים של עסקים.

לאור מצב זה נראה כי סוגיית המע"מ בגין חובות אבודים עשויה להיות מאוד רלבאנטית לבתי עסק רבים במדינת ישראל ועל כן מצאתי לנכון לרענן ברשימה זו את הכללים הקיימים, כמו גם להעלות מספר סוגיות בעניין.

עד שנת 1999 לא השיבו רשויות המס את המע"מ אשר נכלל בחובות אבודים בטענה כי על פי החוק אין להשיבו. ודוק: בסוף שנה זו יצא מלפני ביהמ"ש העליון פס"ד המורה לרשויות להשיב את המע"מ הכלול בחובות האבודים. כבוד ביהמ"ש קבע חמישה תנאים להשבת המס והם: (1). בוצעה בעבר עסקה; (2). הוצאה בעקבות העסקה חשבונית מס; (3). המע"מ על פי חשבונית המס שהוצאה שולם לרשויות המס; (4). מוציא חשבונית המס לא קיבל את התמורה הנקובה בה; (5). החוב הפך ל"חוב אבוד".

לאור פס"ד זה (פרשת אלקה החזקות בע"מ) הותקנה תקנה ספציפית, תקנה 24א לתקנות מע"מ בה נקבעו כללים להכרה בחוב אבוד לעניין מע"מ, ואלו יפורטו להלן:

  1. 1.המונח "חוב אבוד" הוגדר בתקנה כ "סכום מס ששילם עוסק בעד עסקה, ושהוכח להנחת דעתו של המנהל, שהפך להיות אבוד". היינו, חובת ההוכחה כי עסקינן בחוב אבוד היא על העוסק המבקש להשיב לו את המע"מ ששולם בעבר והא נדרש להוכיח זאת "להנחת דעתו" של מנהל מע"מ.
  1. 2.על מנת לתבוע חוב אבוד על העוסק להנפיק תעודת זיכוי במס ולנהוג בה על פי הכללים המוכתבים בסעיף 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג-1973. על פי ההוראות הנ"ל יש להמציא את תעודת הזיכוי לקונה/מקבל השירות או ביד (ולשמור על ההעתק חתום ע"י המקבל), או באמצעות פקסימיליה (ולשמור את פלט המשלוח), או לשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה (ולשמור את העתק אישור המסירה).  
  1. 3.הוצאת תעודת הזיכוי צריכה להתבצע לאחר שחלפו שישה חודשים מיום הנפקת חשבונית המס ולא יאוחר משלוש שנים ממועד זה.  כלומר, נקבעה תקופת מינימום כמו גם תקופת התיישנות.
  1. 4.כתנאי לכלול את תעודת הזיכוי בדו"ח התקופתי המיועד למע"מ יש לצרף אליו הודעה בכתב לה יצורפו, בין השאר, מסמכים התומכים בעובדות המקרה. ללא העתק ההודעה חתום ע"י רשויות המס  לא ניתן לכלול את תעודת הזיכוי בדו"ח התקופתי.
יוצא אפוא, כי לכאורה מדובר בהליך פשוט אך הניסיון מלמד כי הדרך לשכנוע המנהל אינה סוגה בשושנים וכי דרושה מיומנות רבה לשכנוע כאמור. מכאן, שבמקרים מסוימים יהיה כדאי לפעול לבד ואילו במקרים אחרים רצוי לפעול באמצעות מייצג הבקי בעמדות רשויות המס הכל בהתאם למורכבות העניין.

כך לדוגמא, עולה השאלה האם הנפקת תעודת הזיכוי מהווה ויתור על החוב, או שמא ניתן להנפיק תעודת זיכוי ולהמשיך בהליכי גביה. כך למשל, עולה השאלה האם די באישור מצד כונס הנכסים או מפרק החברה החייבת, כי הוא אינו צופה תשלומים לנושים שאינם בדין קדימה כדי להכריז על חוב אבוד, או שמא נדרש אישור סופי בדבר אי תשלום לנושא כדי להכריז על חוב אבוד. כמו"כ, האם יש בהסדר נושים שטרם יצא אל הפועל כדי להכריז על יתרת חוב אבוד או שמא יש להמתין לגמר ההוצאה לפועל של הסדר הנושים ולסיום תפקידו של המפרק/כונס. ועוד סוגיות ושאלות כהנה וכהנה – כל מקרה לגופו של עניין.

סוגיה שטרם הוכרע בה היא שאלת ההתיישנות שפורטה לעיל. בעוד שהתנאי, לפיו אין להנפיק את תעודת הזיכוי בטרם עברו שישה חודשים מיום הנפקת חשבונית המס, הוא הגיוני כיוון שיש לתת זמן להתגבשותו של חוב אבוד, הרי שתקופת ההתיישנות שנקבעה משוללת כל הגיון, נגועה בחוסר סבירות ואף עומדת לדעתי בסתירה להוראות החוק. חוק מע"מ קובע תקופת התיישנות לניכוי מס תשומות ע"י עוסק, כמו גם להוצאת שומה ע"י רשויות המס, ואינו קובע תקופת התיישנות להנפקת תעודת זיכוי במס או סמכות לקבוע כאמור. לאור זאת סבור אני, כי קביעת תקופת ההתיישנות כאמור היא בבחינת "אולטרה-וירס" היינו, שהקביעה היא בחוסר סמכות ואין לקבלה כ"תורה מסיני". יחד עם זאת ראוי לציין, כי ניתן יהיה להוציא תעודת זיכוי כאמור ולתבוע את החזר המס רק כל עוד יש בידי העוסק את כל הניירת הקשורה בעסקת המקור ולא אחרי שספרי החשבונות המתייחסים לאותה תקופה כבר אינם בנמצא, שהרי ללא ספרי החשבונות המתייחסים לאותה תקופה לא ניתן יהיה לשכנע כי מדובר בחוב אבוד.

עוד יובהר, כי על אף התייחסותי לתקופת ההתיישנות כאמור רצוי שלא להמתין זמן רב, לפעול למיצוי הליכי הגביה מוקדם ככל האפשר ומשהתוצאות העלו חרס יש מקום לפתוח בהלכי החזר המע"מ.

*  
עו"ד מוטי איילון שימש כמנהל כללי של אגף המכס והמע"מ במשרד האוצר.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד מוטי איילון
טיפים ממשרד:  עו"ד מוטי איילון
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד מוטי איילון
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark