עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: התקשרות עם בית דיור מוגן- כיצד לשמור על כספי הפיקדון ועל ערכו לאורך השנים
מידע משפטי בנושאים: משפט מסחרי - דיני צרכנות - דיור מוגן - דיני משפחה - תכנון ההון המשפחתי - צוואה - יורשים - פקדון
 
 עורכת דין איריס בודנהיימר

  מאת: עו"ד איריס בודנהיימר
התקשרות  עם בית דיור מוגן-  כיצד לשמור על כספי הפיקדון ועל ערכו לאורך השנים
מאת: עו"ד ונוטריון איריס בודנהיימר    

אחת ההחלטות החשובות בחייהם של אנשים היא ההחלטה לעזוב את דירת המגורים ולעבור להתגורר בדיור מוגן. החלטה כזו מטבע הדברים דורשת התארגנות רבה, נפשית ופיסית. עזיבה של דירת המגורים בה התגורר אדם במהלך תקופה של עשרות שנים,  גידל את ילדיו, ואשר היתה מרכז חייו, אינה מהלך פשוט.

על מנת שמהלך כזה יצליח יש צורך ,בין היתר, בבדיקה משפטית וכלכלית של תנאי ההתקשרות עם בית הדיור המוגן על מנת לוודא את היציבות הפיננסית של המקום מחד גיסא, ועל מנת להבטיח את התנאים הכלכליים לשמירה על הערך הריאלי של הפיקדון (אשר בד"כ על הדייר להפקיד עם הכניסה) .

במיוחד בתקופות של קשיים כלכליים, כאשר הביטחון באיתנותם של מוסדות כאלו ואחרים מתערר, חשוב לעשות בדיקות מקיפות לאיתנותו של בית דיור מוגן, בטרם התקשרות עם המקום, על מנת שיוכל עכן לשמש כבית למשך שנים רבות וכמו כן על מנת לוודא כי הכספים שיופקדו כפיקדון בבית הדיור המוגן, אכן ישארו כפיקדון לאורך השנים וישמרו על ערכם הכלכלי עד לסיום ההתקשרות.

בבתי דיור מוגן רבים מקובל שהדייר מפקיד עם כניסתו פיקדון כספי בסכום ניכר. חלק מפיקדון זה (כ-70-80%) אמור להיות מוחזר לדייר, עם עזיבתו או ליורשיו, לאחר פטירתו, בשיבה טובה. מסיבה זו, ישנה חשיבות רבה לדרך השמירה על ערכו הריאלי של הפיקדון מחד גיסא ושמירה על הפיקדון עצמו  מאידך גיסא, כלומר יש לדאוג לכך, שבית הדיור המוגן יוכל בעתיד להחזיר לדייר, או ליורשיו את  יתרת הפיקדון (לאחר הניכוי המוסכם) ושלא יווצר מצב בו בית הדיור המוגן לא יוכל להשיב את הפיקדון, מחמת שהכסף אינו מצוי עוד בידיו. כמובן, קיימת עדיפות לקבלת ערבות בנקאית מבית הדיור המוגן, אחת לשנה על יתרת גובה הפיקדון הנמצא בידי בית הדיור המוגן. (על אף העלות בגין הוצאת הערבות הבנקאית)

יש לשיב לב גם לתשלומים הנוספים אותם חייב הדייר לשלם, בנוסף על סכום הפיקדון שישלם עם כניסתו. לעיתים מדובר בסכומים נוספים נכבדים. יש לשים לב שבד"כ על הדייר לשלם סכום נוסף של כ3%--2% (כולל מע"מ או בתוספת מע"מ) אשר בית הדיור המוגן נוטל מהדייר אחת לשנה (עד לתיקרה מסויימת, בד"כ 35%) ומפחית אותו מהפיקדון.

בנוסף לכך, קיים בד"כ תשלום של דמי אחזקה חודשיים. יש לשים לב, למעבר בין בית דיור מוגן רגיל לבין דיור סיעודי, מה הפער הכספי בין דמי האחזק
ה החודשיים בדיור הרגיל לבין זה בדיור הסיעודי.  
חשוב מאד לדאוג לכך שלא תהינה העלאות חד צדדיות של דמי האחזקה החודשיים לאחר חתימת החוזה. הסכמה לביצוע העלאות כאלו יש לעשות בחוזה עצמו ולקבוע מראש את שעורן ומתי תעשנה.   

הסכם עם בית אבות הוא בדרך כלל "חוזה אחיד",חוזה אחיד מוגדר בחוק כ "נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסויימים במספרם או בזהותם".

לעיתים כתוצאה מניסוח החוזה על ידי בית הדיור המוגן, קיימים תנאים בחוזה המקפחים את הדיירים. ר
צוי לדאוג לביטולם של תנאים אלו קודם לחתימה על החוזה עם בית הדיור המוגן. יחד עם זאת, עם מדובר בתנאים מקפחים כמשמעותם בחוק, רשאי כל בית משפט  וכן בית הדין לחוזים אחידי לבטל תנאים אלו גם בדיעבד.  
ישנם בתי דיור מוגן שנוסח ההסכם שלהם, קיבל כבר את אישורו של בית
הדין לחוזים אחידים ובמקרים אלו יש סיכוי סביר שההסכם יהיה "הוגן" יותר לדיירים.

בכל מקרה, רצוי שאת הסכם ההתקשרות עם בית הדיור המוגן ילווה עורך דין אשר ינהל את המשא ומתן עבור הדייר וידאג להוגנות ההסכם ולהגנה מירבית על כספו של הדייר.

האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד. כל המסתמך על מידע זה מבלי  לקבל יעוץ משפטי פרטני עושה זאת על אחריותו בלבד.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד איריס בודנהיימר
טיפים ממשרד:  עו"ד איריס בודנהיימר
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד איריס בודנהיימר
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark