עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: תאונת דרכים - כל מה שחשוב לדעת
מידע משפטי בנושאים: תאונת דרכים - דיני נזיקין - דיני ביטוח - תאונות דרכים - פיצויים - נזקי גוף - נהג - משטרה - תיעוד - בית חולים - נכות - תאונת עובד - ביטוח לאומי
 
 עורכת דין שירלי כהן אדיב

  מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
תאונות דרכים
דיני נזיקין
נזקי גוף
פיצויים
ביטוח לאומי
תאונת דרכים  -  כל מה שחשוב לדעת
מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב


חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה 1975 (להלן:"החוק או חוק הפלת"ד") מסדיר את זכויותיו לפיצוי של מי שנגרמו לו נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים.

המחוקק אימץ הסדר מיוחד הקבוע בחוק הפלת"ד המבוסס על עקרון האחריות המוחל
טת. רוצה לומר, די בכך שלנפגע תאונת דרכים נגרם נזק גוף, בתאונת דרכים, על מנת שתקום זכות לפיצוי ממבטחת הרכב על פי חוק הפלת"ד.

פקודת רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל – 1970 קובעת, כי אדם הנוהג ברכב מנועי חייב לבטח את רכבו בפוליסה אשר מבטחת מפני נזק גוף שנגרם כתוצאה ממעורבות בתאונת דרכים. דהיינו, בעל רכב או כל אדם אחר הנוהג בהיתר ממנו, הנוהג ברכב ואינו נושא תעודת ביטוח תקפה חושף הן את עצמו הן את הנוסעים ברכבו והן הולך רגל העלול למצוא עצמו נפגע מרכבו ממצב בו יוותר ללא כל פיצוי.

כיצד לפעול לאחר מעורבות בתאונת דרכים ?

רצוי מאוד בסמוך לאחר התאונה לתעד, ככל הניתן, את אירוע התאונה, ובכלל זה: לצלם את הרכב הניזוק, לגבות עדויות מעדי ראייה שהיו במקום התאונה, לקבל את פרטי נהג הרכב המעורב, פרטי המבטחת של הנהג ברכב המעורב ופרטי הרכב המעורב בתאונה.

פנו לקבלת טיפול רפואי מוקדם כ
כל האפשר לאחר אירוע התאונה. דאגו לדווח באופן מלא לרופאי המוסד הרפואי אליו הובלתם על הפציעות שספגתם כתוצאה מהתאונה.

וודאו שכל התלונות שדווחו על ידכם למוסד הרפואי אליו פניתם תועדו במלואם.

פנו בהקדם לתחנת המשטרה, שבתחומה ארעה התאונה ודווחו על אירוע התאונה.
חשוב לקבל אישור משטרה. אישור המשטרה נחוץ לכם לצורך כיסוי הוצאות בית החולים אליו פניתם לאחר התאונה.

שמרו ותעדו את כל המסמכים הרפואיים וכל המסמכים הנובעים והקשורים לאירוע התאונה ולרבות: העתקי אישורים רפואיים, תעודות מחלה, קבלות בגין רכישת ציוד רפואי, קבלות בעבור טיפולים רפואיים, העתקי מרשמים, קבלות בגין נסיעות לצורך קבלת טיפולים רפואיים, תיעוד בגין תשלומים לצד שלישי ששכרתם לצורך סיוע בעקבות התאונה.

חשוב לשמור על רצף טיפולים רפואיים, ככל שהמצב הרפואי מחייב זאת ובכפוף להוראות הרופאים המטפלים.

תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה

תאונת דרכים תחשב לתאונת עבודה בנסיבות בהן למשל, נפגע תאונת דרכים היה בדרכו ממעונו אל העבודה או מן העבודה אל מעונו או בשעת עבודתו.

במקרה בו נפגע אדם בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה יש לפנות למוסד לביטוח לאומי במסגרת הזמן הקבועה בחוק (12 חודשים מיום אירוע התאונה) בתביעה לפגיעה בעבודה ותשלום לדמי פגיעה. דמי הפגיעה שישולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי יקוזזו מסכום הפיצוי שיתקבל מהמבטחת.

נפגע שלא פנה למוסד לביטוח לאומי ולא ימצה את זכויות שבדין מהמוסד לביטוח, עשוי להתחייב בקיזוז
רעיוני של הסכומים שהיו אמורים להשתלם מהמוסד לביטוח מסכום הפיצוי שיתקבל מהמבטחת.

חישוב סכומי הפיצוי לנפגע תאונת דרכים

סכומי הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים נגזרים ממספר פרמטרים של כל נפגע ונפגע ולהלן עיקרם:

גיל הנפגע עובר לתאונה, כושר השתכרותו הממוצע של נ
פגע תאונת דרכים עובר לתאונה, שיעור נכות רפואית צמיתה של נפגע תאונת דרכים, נכותו התפקודית של נפגע תאונת דרכים כתוצאה מהתאונה.

נזק שאינו ממוני ("כאב וסבל")

ראש נזק זה מחושב על פי חישוב מתמטי המבוסס על שיעור נכותו הרפואית הצמיתה של נפגע תאונת דרכים, מספר ימי האשפוז בהם היה מאושפז וגילו של הנפגע.

הפסדי השתכרות

לרוב, מחושבים הפסדי השכר (הן לעבר והן לעתיד) על פי תקופת שהותו של נפגע תאונת דרכים בחופשת מחלה, שיעור נכותו של נפגע תאונת דרכים כתוצאה מהתאונה (הן זמנית והן צמיתה), נכותו התפקודית של נפגע, גילו, שכרו הממוצע עובר לתאונה ועוד.

בחישוב הפסד השתכרותו של נפגע לא תובא בחשבון הכנסה העולה על שילוש השכר הממוצע במשק וכן ינוכה מס הכנסה.

במקרה של קטינים יחושב הפיצוי על פי השכר הממוצע במשק כבסיס לחישוב אובדן השתכרותו העתידי של קטין.

עזרת זולת

הפיצוי ניתן בגין סיוע בני משפחתו של הנפגע תאונת דרכים ו/או צד שלישי אחר ששרותיו נשכרו לצורך כך. הפיצוי ניתן בעבור סיוע ביצוע במטלות משק הבית, הלבשה, הסעה וכל דבר אחר הנחוץ לנפגע תאונת דרכים.
בע"א 830/76 סעדה נ. חמדי, פד"י לג(1) 589, קבע בית המשפט העליון פיצוי לנפגע עבור טיפול שאשתו טיפלה בו בעבר ובעתיד, וזאת מבלי שהוכח כי הפסידה כסף, אלא בעבור מעשי ידיה ונדיבות לבה. בפסק הדין זה נקבעה ההלכה לפיה הפיצוי מגיע עבור טרחתו של הקרוב ולא עבור ההפסד שסבל.

אני ממליצה לנפגע תאונת דרכים לפנות בשלב מוקדם ככל הניתן לעורך דין מומחה לתחום תאונות הדרכים, שיסייע בידו באיסוף המידע, המסמכים הדרושים לצורך הוכחת תביעתו לפיצויים, וידריכו באשר לאופן שיש להתנהל עם הגורמים המעורבים בתאונת דרכים ולרבות הרשויות, המבטחת, חוקרים מטעם המבטחת וכל גורם אחר.

סעו בבטחה!


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
טיפים ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark