עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: פיצויים עבור ויתור על מכסת מים, ניוד מים ומחשבון לבדיקת מכסת המים בשנת המים 2009
מידע משפטי בנושאים: מגזר חקלאי - דיני מושבים - דיני מים - מכסות מים - מכסת מים - משקים חקלאים - משק חקלאי - קיבוצים - מים שפירים - הקצבה - ויתור - ניוד מים -בית הדין למים
 
 עורך דין דקל עוזר

  מאת: עו"ד דקל עוזר
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מגזר חקלאי
דיני מושבים
מקרקעין
מיסוי מקרקעין
נחלה
פיצויים עבור ויתור על מכסת מים, ניוד מים ומחשבון לבדיקת מכסת המים בשנת המים 2009
מאת: עו"ד דקל-דוד עוזר

כבכל שנה, משרדנו מטפל בנושאים הקשורים להקצבת המים השפירים לחקלאות, והשנה הנושאים העיקריים שעל הפרק הם עסקאות ניוד מים, פיצויים בגין ויתור על מכסה וערעורים על הקצבת מים שגויה לבית הדין למים.

למרות הכישלון המוחלט (לטעמי) בשיטת הקצבת המים לשנת 2008, משרד החקלאות מצא לנכון להמשיך ולהקציב מים בהסתמך על בסיס המכסה של שנת 2008, בה בוטלו המכסות ברבות מקרקעות המדינה ולא התאמץ למצוא שיטה חדשה המבוססת על קשר הגיוני בין הקצבת המים לבין צרכים חקלאיים - חבל.
נדמה כי רשות המים, בשיתוף משרד החקלאות, אכן מעונינים לבטל מכסות מים ככל שניתן לאור המחסור במים.
לעניות דעתי, מדובר בהחלטת מדיניות שגויה של גופי הממשל, אשר מביאה לכך שמגדלים רב עונתיים, כגון בעלי פרדסים ומטעים, לא מקבלים את היחס האחר שהם זקוקים לו, לאור העובדה שמגדלים אלו זקוקים למכסות קבועות הולכות וגדולות והאפשרות לעקור היא בעייתית יותר מאי-גידול של גידולי שדה.
בשנים עברו והתוצאה היא עיבוד חוזר של קרקעות ומניעת אפשרות של מחזור זריעה, כאשר התוצאה תהיה ירידה בתפוקות החקלאיות וחוסר יעילות בניצול משאב המים.  

להלן מחשבון הקיצוץ למים שפירים לשנת 2009:

הקצבת המים בשנת 2009 תקבע בשלושה שלבים:

שלב א': הקצבה ראשונית

 • א.למשקים המגדלים בעלי חיים בלבד – לא בוצע קיצוץ וההקצבה תישאר כפי שהייתה ההקצבה הסופית לשנת 2008.
 • ב.למשקים במגזר המיעוטים בוצע קיצוץ של 5%.
 • ג.בשאר המדינה (למעט משקים חריגים אשר קיבלו על כך הערה), בוצע קיצוץ רוחבי בשיעור של 22% מהקצבה סופית של שנת 2008.  
הערה:
הקיצוצים הם מה"הקצבה הסופית לשנת 2008", מונח אשר יש לפרשו ככמות המים שהייתה ברשיון הפקה בתום שנת הגידול, כלומר, אם בוצעה העברה מרשיון לרשיון אחר של אותו צרכן/מגדל, המים המועברים צריכים להיחשב ברשיון שאליו הועברו.
אם הוספו מים במסגרת ועדת חריגים/להקטנת הקיצוץ של משרד החקלאות, או בניוד – אזי עמדת נציבות המים היא שאין להתחשב בתוספת.

מסקנה:
לפחות בשלושת המקרים הבאים קיימת עילת ערעור על ההקצבה:
 1. 1.במידה ובסיס הקיצוץ שנקבע הוא הצריכה בפועל ב-2008, הנמוכה מההקצבה הסופית או ההקצבה שנקבעה מראש.
 2. 2.במצב בוצעה העברת מים באופן שבו נשארה בסוף שנת 2008 ברשיון כמות מים מעבר למכסת הבסיס (1989) כשבמצב זה נציבות המים פשוט מבטלת את היתרה.
 3. 3. במידה וניתנה תוספת מועדת חריגים, הרי שתוספת זו הייתה חלק מתוכנן בשנת 2008, ולכן היא צריכה להיות חלק מההקצבה הבסיסית לשנת 2009.
שלב ב': ויתור מרצון על מכסות מים בכפוף לתשלום פיצויים

רשות המים מאפשרת לוותר על הקצבת מים מרצון, ובתמורה יקבל המוותר פיצויים בסכום של בין 2.58 ל-2.7 ₪ למ/ק.

קבלת הפיצויים מותנית בתנאים הבאים:

 1. 1.הגשת בקשה עד לתאריך 10.3.2009.
 2. 2.מקבל הפיצוי הוא מי שרשום ברשיון ההפקה כצרכן מפורט; באגודות – האגודה.
 3. 3.מקבל פיצוי אשר יחרוג ממכסת המים בשנת 2009 – יאלץ להחזיר את הפיצוי בהתאם לשיעורים הבאים:
 • א.חריגת מים של עד 4% - 13% מהפיצויים.
 • ב.חריגת מים של עד 5% - 23% מהפיצויים.
 • ג.חריגת מים של עד 6% - 33% מהפיצויים.
 • ד.חריגת מים של מעל 6% - יוחזר כל סכום הפיצויים
 • שלוש הערות:
 • -אגודת מים רשאית (אך לא חייבת) לבקש שאת הפיצויים יקבלו צרכניה.
 • -החריגה באגודה תמדד ביחס להקצבה הכללית של האגודה.  
 • -הקצבת המים הסופית נקבעת רק לאחר שלב ג' כפי שמפורט כאן, כך שיש להקפיד על הצריכה ושלא לחרוג מההקצבה.
 1. 4.בהתאם לסעיף 5 לנוהל התמיכות (סעיף תמוה), התמיכה תחושב על יסוד ההפחתה בהקצבת 2009 ביחס לכמות המים שנצרכה בשנת 2008 או שהוקצבה בשנת 2008 (הנמוכה), קרי – אם לאחר ההפחתה מרצון לא הגיע הצרכן לכמות אותה צרך בשנת 2008 – נדמה שלא יהיה זכאי לתמיכה!
 1. 5.בהתאם לסעיפים 17-18 לנוהל התמיכות נקבע כי התמיכה תינתן באמצעות רשות המסים (קרי, קיימת אפשרות כי רשות המסים תקזז את התמיכה כנגד מס שחייב הצרכן), וכי תיבחן האפשרות לאי-חיוב במע"מ עבור התמיכות.
 2. במלים אחרות: כספי התמיכה כוללים מע"מ בשלב זה, ומכאן שלפחות 15.5% מסכום התמיכה יש להחזיר למדינה מיידית בשל החיוב במע"מ (נכון לשלב זה).
שלב ג: במידה ולא יוותרו צרכני המים השפירים לחקלאות על לפחות 100 מיליון מ/ק, תתבצע הפחתה כפויה של מכסות המים

ההפחתה הכפויה תתבצע בצורה רוחבית, אך הקצבה לא תקוצץ בשיעור גבוה מ-78% מההקצבה לשנת המים 2008.

ההפחתה הכפויה כרוכה בפיצוי המותנה בהוכחת הפסדים בשנת 2009 ביחס לשנת 2006, 2007 או 2008 בשיעור של יותר מ-10% וכן בהוכחה כי לפחות 30% מההכנסה החייבת של הצרכן מקורה בחקלאות.

כמו כן, במידה ולא יישאר תקציב, תינתן עדיפות לפצות את מי שויתר על ההקצבה מרצון.

האפשרות לניוד מים

על מנת לאפשר לשוק לתקן את עצמו, הסכימו הרשויות כי תהיה אפשרות לנייד מים, בכפוף לתנאים הבאים:

 1. 1.ניתן לנייד לא יותר מ-30% מההקצבה הסופית לשנת 2009, וכמובן במסגרת ההקצבה.
 2. 2.הבקשה בכתב תוגש למשרדי מחוז משרד החקלאות בין ה-1.5.2009 ל-30.6.2009.
 3. 3.הבקשה תהיה להשלמת גידול שהיה קיים ערב הבקשה.
 4. 4.הצרכן המקבל לא חרג מההקצבה הסופית ערב בקשת ההעברה.
 5. 5.רשות המים רשאית לא לאשר את ההעברה מטעמים הדרולוגיים (לאור מצב הכנרת, כפי הנראה לא תאושר העברת מי בארות למי מקורות אלא במקרים חריגים).


הבעיות העיקריות שעולות משיטת ההקצבה נמצאות באגודות המים, ובעיקר במושבים, בהם האגודה מקבלת את המים ומחלקת את המים בין חבריה, הצרכנים הלא מפורטים, אגב הפליות ושקילת שיקולים זרים.

החלטת רשם האגודות השיתופיות בנושא המים משנת 2008, אשר קבעה כי הקצבת המים שייכת לחברי האגודה בצורה שווה, היא, לעניות דעתי, החלטה שגויה ובהחלט יש מקום לתקוף אותה: לטעמי חבר אגודה שאינו חקלאי אינו זכאי להקצבת מים, חבר שלא צרך מים בשנים 2005-2008 – קל וחומר.
על האגודה חובה לוודא ששדותיהם של צרכנים המגדלים גידולים רב עונתיים כגון פרדסים ו/או מטעים לא יתייבשו ולהעדיף אותם על פני גידולי חד עונתיים במידת האפשר ובכלל יש לשקול שיקולים אחראיים ומעשיים, ולא על פי קריטריונים יבשים של חלוקה שוויונית המשרתת חברים שעתיד החקלאות אינו נגד עינהם ויעדיפו לוותר על המים בתמורה לתשלום חד פעמי ובכך יגרמו נזקים עצומים לחקלאים שיעמדו חסרי אונים מול שדות ומטעים מתייבשים, ואגודה שלא תעשה כן תהיה חשופה לתביעות נזקים.

כידוע, משרדנו מטפל בין היתר במגזר החקלאים לרבות בנושאי מים, זכויות מטפחים, חוזי שיווק בינלאומיים, תביעות בעניינים חקלאיים ועניינים אחרים.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
* עו"ד דקל-דוד עוזר עסק בעברו בניהול תיקי מים במשך 5 שנים, כיום עוסק בתחום המגזר החקלאי, בתחום המנהלי, והתחום האזרחי-מסחרי.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד דקל עוזר
טיפים ממשרד:  עו"ד דקל עוזר
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד דקל עוזר
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
אינטרנט - משפט ואינטרנט | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark