עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מיסוי בינלאומי של מרכיב הפחמן בסחורות
מידע משפטי בנושאים: התחממות כדור הארץ - דיני איכות הסביבה - אפקט החממה - מיסוי בינלאומי - סחר - פחמן - משפט בינלאומי - מיסים - גלובאליזציה - פליטות גז
 
עורך דין יואב ציוני

  מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
מיסוי בינלאומי של מרכיב הפחמן בסחורות
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
  1. 1.בעיית גזי החממה היא בעיה גלובאלית. העדיפות הראשונה לפיתרון בעיה גלובאלית היא בהתגייסות של כל מדינות העולם או לפחות כל המזהמות הגדולות הן מהעולם המפותח והן אלו בעולם המתפתח, להגבלת הפליטות מתחומן. זהו הפיתרון המועדף והרצוי (Best solution).
  1. 2.אפשרות אחרת, עדיפה פחות (second best), היא שמדינה (או קבוצה של מדינות) בודדת, תטיל באופן עצמאי מגבלות על התעשיות (ו/או הצרכנים) שבתחומה. במקרה כזה, כאשר מדינה (או קבוצה של מדינות) מטילה מגבלות על התעשיות שבתחומה, היא חושפת את אותן תעשיות לתחרות מיבוא זר, שאינו כפוף לעלויות סביבתיות. בעיה נוספת ושלובה היא החשש של הגירת מפעלים לאותן מדינות נעדרות רגולציה סביבתית. לבעיית התחרות וההגירה מתלווה גם בעיה סביבתית כיון שהגידול בייצור במדינות המזהמות על חשבון הייצור במדינות ה"נקיות", עלול להביא (וצפוי להביא) גם לגידול בכמות גזי החממה שנפלטים לאוויר.
  1. 3.בהעדר הסכם גלובאלי ומחייב בו שותפות כל מדינות העולם או לכל הפחות המזהמות הגדולות בעולם, אשר במסגרתו מוטלות מגבלות אפקטיביות על כל המדינות, הרי שהפיתרון לבעיה זו (הקרויה בספרות המקצועית -  Leakage), הוא באמצעות נקיטה בצעדי התאמה  חד צדדיים, בגבול, על יציאה וכניסת סחורות במדינות הנוקטות בצעדים להגבלת גזי החממה מתחומן. המדיניות המקובלת בסחר הבינלאומי היא מיסוי על פי עיקרון מדינת היעד, ובהקשר של שינוי האקלים הדבר יכול שיתבטא בהטלת מס על פחמן על סחורות מיובאות (בהתאם לכמות הפחמן שנפלטה ביצורו או שצפויה להיפלט בצריכתו) ומתן פטור ממס על פחמן ביצוא. או למשל (ועל פי אותו רציונאל) חיוב יבואן זר לצרף למוצר המיובא כמות שוות ערך של היתרי פליטות לכמות הפחמן המגולמת במוצר, וזיכוי ליצואן בכמות היתרי פחמן מקבילה.
  1. 4.צעדי התאמה בגבול (Border carbon adjustment, BCA), הינם צעדים פיסקאליים שנוקטת מדינה אחת והמשפיעים על כלכלתה של מדינה שנייה. ההשפעה יכולה להיות ביחס לתחרותיות המוצרים המיובאים בשוק המקומי, או ביחס לתחרותיות המוצר המקומי והזר בשווקים הבינלאומיים. צעדים אלו כפופים לכללי  הסחר הבינלאומי. כללי הסחר הבינלאומי נקבעו ב- הסכמי ה- GATT ובגוף שהמשיך אותו ה- WTO, וכן במספר רב של הסכמי סחר אזוריים ודו-צדדיים. מכל מקום, המגבלות הרלבנטיות העיקריות עבור מערכת BCA בינלאומית הינן אלו שנקבעו ב- GATT/WTO. כללי הסחר הרלבנטיים לעניין BCA הינם כדלקמן:  א. אסור שמגבלת הסחר תפלה בין יצרן מקומי לבין יצרן זר, ביחס למוצרים דומים. היחס לשני המוצרים הדומים (like products), צריך להיות זהה (National treatment principle, להלן: NT). כך למשל חלוקה של מכסות זיהום חינם, במסגרת מודל של (C&T, Cap and trade), במדינה המייצאת מוצר מסוים, יכולה להיחשב כסובסידיה פסולה, במדינה המייבאת, שאצלה המכסות מחולקות במכרז. ב. אסור שמגבלת הסחר, תפלה מוצרים על בסיס מדינת הייצור. מוצר זהה, המיובא ממדינות שונות יקבל את אותו יחס בגבול ללא קשר למקום ייצורו (Most favored nation principle, להלן: MFN).
אחת השאלות המרכזיות לבחינת תנאים אלו היא מתי מוצרים נחשבים כמוצרים דומים?. הטריבונאלים המשפטיים של ה-WTO , שדנו במקרים שהובאו בפניהם בשאלה מהם מוצרים דומים, הבחינו בין זהות במוצר לבין זהות בתהליכי הייצור *העיקרון שנקבע הוא כי הדמיון בכללי ה- WTO מתייחס למאפייני המוצר המוגמר, והוא אינו כולל התייחסות לאופן הייצור ולמרכיבים ושיטות ייצור שאין להם ביטוי במוצר הסופי **. קביעת הדמיון בין המוצרים תתייחס לשאלה האם מדובר במוצרים תחליפיים ותחרותיים ללא קשר לאופן ייצורם, וזאת בהתבסס על ארבעה קריטריונים של המוצרים- א. תכונותיהם הפיזיות, טיבם ואיכותם. ב. השימוש הסופי בהם. ג. כיצד הצרכנים תופסים את המוצרים והתנהגות הצרכנים ביחס אליהם. ו-ד'. סיווג המכס (classification tariff) של המוצר.


מבין ארבעת הקריטריונים הנ"ל, הקריטריון השלישי, הוא היחיד שעליו ניתן להסתמך כאשר מנסים להצדיק התייחסות שונה למוצרים, על בסיס תהליכי ייצור, לא ידידותיים לסביבה, שאינם מגולמים במוצר הסופי. השאלה הנשאלת, בהקשר זה, היא האם ניתן להפלות בין מוצרים על בסיס אופן ייצורם, נקי מזיהומים לעומת מלוכלך, לאור הטענה כי הצרכנים תופשים (perceive) ומתייחסים, למוצר "מלוכלך" (ולענייננו הפולט גזי חממה בתהליך ייצורו), באופן שונה ממוצר "נקי" (שאינו מזהם)?


לשני עקרונות כלליים אלו (NT ו-MFN) יש חריגים בסעיף XX (General Exceptions) ל- GATT*** על פי החריגים, צידוק אפשרי להפליה בין מוצרים דומים, יהיה כאשר תהליך ייצורם (במדינת המקור) כולל פגיעה בבני אדם, חיות או צמחייה, עליהם יש להגן (סעיף XX(b)). חריג אחר הוא כאשר הדבר נדרש לצורך הגנה על אוצרות טבע מתכלים  (XX(g)), ובכפוף לכך שצעדים דומים לשמירה על אוצרות הטבע מתקיימים במדינת היעד (המייבאת).


בהנחה שניתן יהיה ליישם כללי BCA, בתחום גזי החממה, הרי שבעיצובם של כללים אלו יהיה צורך לקחת בחשבון, לכל הפחות, את הנקודות הבאות****-     א.     כללי ה- BCA שמטילה מדינה מייבאת יצטרכו להתחשב בכל***** כלי המדיניות שהמדינות המייצאות אליה נוקטות בהן. כך לדוגמא כאשר האיחוד האירופי יבחן הטלת מגבלות על מדינה מחוץ לאיחוד שאינה מיישמת מודל של C&T הוא לא יוכל להסתפק בעובדה שהמדינה אינה מיישמת את המודל אלא יצטרך לבחון האם אותה מדינה נוקטת בצעדים אחרים אקוויוולנטים, להתמודדות עם שינוי האקלים, כגון- דרישות טכנולוגיות מהמפעלים בתחומה, הצבת סטנדרטים ומגבלות על המפעלים ביחס לפליטות, השקעה בטכנולוגיות מצמצמות זיהומים, הטלת מיסי פחמן או מיסי אנרגיה ועוד.    ב. ההבדלים הייחודיים הקיימים בין יצרנים שונים במדינת המקור. לדוגמא- אם למשל מדינת יעד רוצה להטיל מס על מוצר מסוים במדינת מקור המייבאת אליה, בהתאם לכמות הפחמן שנפלטה בייצורו של אותו מוצר. היא צריכה לקבוע את דרגת הפחמן למוצר. דרגה שעל פיה יוטל המס. אלא שאם המדינה תקבע מדד ריכוז פחמן למדינה מסוימת, על בסיס ממוצע הייצור באותה מדינה. היא עלולה להפלות לרעה יצרנים שונים באותה מדינה (את היצרנים היעילים שמזהמים מתחת לממוצע), ולהפלות לטובה יצרנים אחרים (הפחות יעילים). התוצאה היא שיהיה צורך לחשב עבור כל פירמה ופירמה (או אפילו כל מפעל ומפעל) באופן ספציפי, את כמות הפחמן שיש לייחס לו. ג.    הטלת BCA אפשרית רק לאחר שנעשה ניסיון, בתום לב, להגיע להסכם רב צדדי לבעיית גזי החממה.


המשמעות היא שאם מתייחסים לפרוטוקול קיוטו כניסיון מוצלח להגיע להסכם בינלאומי ביחס לגזי החממה, הרי שמדינה כמו סין, הפועלת בהתאם לפרוטוקול (שאינו מטיל עליה כל מגבלה) תוכל לטעון כי לא ניתן ליישם כנגדה כללי BCA כיון שהיא פועלת בהתאם להסכם הנוגע לתחום שה- BCA אמור לקדם.


מכל מקום, יש לזכור כי גם אם כללי ה- WTO הקיימים, אינם מאפשרים נקיטה בצעדי BCA, הרי שעדיין שמורה לחברי ה- WTO היכולת לתקן את כללי ה- WTO, או להגיע להסכמים מיוחדים, או להנפיק הקלות מהכללים הקיימים, אשר יאפשרו שימוש ב- BCA. שינוי כללים שכזה יצריך הסכמה רחבה או קונצנזוס בין חברי ה- WTO.

================================================================

הערות שוליים ( לפי סדר הופעתם המאמר )

European Communities – Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, Report of the Appellate Body, (WT/DS135/AB/R) 12 March 2001, para. 99.
Unincorporated product production measures.

ניתן למצוא את הטקסט של סעיף XX ל- GATT, באתר ה- WTO, בכתובת:
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.htm#articleXX

Cosbey Aaron, Border Carbon Adjustment, International Institute for Sustainable Development (2008).
United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Report of the Appellate Body, (WT/DS58/AB/R) 12 October 1998, paras. 161-164.

בעניין Shrimp-Turtle התקבלה טענת המדינות האסייתיות ב- WTO, כי האמברגו שהטילה ארה"ב על יבוא השרימפס ממדינות אלו אינו חוקי, בין השאר, כיון שארה"ב לא ניסתה להגיע איתן להסכם דו או רב צדדי לפני נקיטת החרם.

UNITED STATES - IMPORT PROHIBITION OF CERTAIN SHRIMP AND SHRIMP PRODUCTS AB-1998-4 Report of the Appellate Body. http://www.worldtradelaw.net/reports/wtoab/us-shrimp(ab).pdf
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark