עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: החלטה 1184 - האם המינהל ביטל את תשלום דמי ההיתר בגין תוספות בניה למגורים?
מידע משפטי בנושאים: מקרקעין - מינהלי מקרקעי ישראל - החלטה 1184 - דמי היתר - היוון - פטור - מגזר חקלאי - דיני מושבים - הרחבת בית - חוזה פיתוח - תכנון ובניה
 
עורך דין גד שטילמן

  מאת: עו"ד גד שטילמן
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מגזר חקלאי
דיני מושבים
מקרקעין
מיסוי מקרקעין
נחלה
החלטה 1184 - האם המינהל ביטל את תשלום דמי ההיתר בגין תוספות בניה למגורים?
מאת: עו"ד גד שטילמן

החלטה 1184 של מינהל מקרקעי ישראל, ביטלה את תשלום "דמי ההיתר" בגין תוספת בניה למגורים של בית מגורים קיים עד לשטח כולל של 240 מ"ר. הביטול אינו גורף ותלוי בתנאים הקבועים בהחלטה.

עד קבלת ההחלטה הנ"ל, כל חוכר בעל זכויות חכירה ממינהל מקרקעי ישראל היה מוגבל בהרחבת בית מגוריו עד לשטח המכסימאלי אותו רכש ממינהל מקרקעי ישראל והרשום בחוזה החכירה שלו. לעניין זה יובהר כי המינהל שיווק בעבר מגרשים לבניה תוך מתן זכות לרוכשים לקבוע את גודל הבית אותו הם מבקשים לבנות, ככל שזכויות הבנייה שנרכשו היו בשטח גדול יותר תשלום דמי ההיוון ששילם החוכר היה גדל בהתאמה. מי שביקש בדיעבד להגדיל את בית מגוריו, מעבר לשטח הבנוי שבגינו שולמו "דמי היוון", נאלץ להוסיף ולשלם "דמי היתר" בשווי שנקבע על ידי מינהל מקרקעי ישראל. התשלום הנוסף הביא לידי ביטוי את שווי ערך הקרקע בגין "תוספת הבניה" המבוקשת.

החלטה 1184 קבעה פטור מתשלום "דמי היתר" בגין "תוספת בניה" והיא מטיבה באופן משמעותי ביותר עם בעלי בתים שרכשו זכויות לבניית בית מגורים קטן והיום יכולים להגדילו ללא תמורה. הפטור כפוף למספר תנאים שהינם, בין היתר, קיומו של "מבנה"  ו- "חוזה חכירה" בר תוקף.

נוכח קיומם של התנאים האמורים, מי ששילם למינהל מקרקעי ישראל תשלום "דמי היוון" וטרם בנה את ביתו, אינו יכול להיכנס ל- "ד' אמותיה" של החלטה 1184 ולזכות בפטור המבוקש. תוצאה זו מעלה תמיהות, שכן, המינהל מאפשר מתן ארכות לבניית בית המגורים ב"חוזה הפיתוח" כשהתקופה המינימאלית הינה 36 חודשים. לא ברור מדוע המינהל בחר להעדיף את מי שהזדרז ובנה את ביתו ביחס למי שהתעכב בבנייה מסיבות אישיות; מה גם, שאין מגבלה בהחלטה 1184 לקבלת הפטור מ"דמי היתר", אם הבנייה תתבצע בשני שלבים כשבשלב הראשון יבנה בית המגורים על פי השטח שנקבע בחוזה החכירה המקורי. כך למשל, מי שמחזיק "חוזה פיתוח" לבניית בית מגורים בשטח של 160 מ"ר וטרם בנה את ביתו, יכול לבנות בית מגורים בשטח הנ"ל, ועם השלמת הבניה לקבל "חוזה חכירה" ולהגיש מיד בקשה להיתר חדשה, נוספת, להגדלת ביתו בפטור (לפי ההחלטה הנ"ל) מעבר ל-160 מ"ר. תמוהה  מדוע בחר המינהל לאלץ את החוכר לפצל את בקשותיו להיתר בנייה על מנת להשיג את הפטור ולא מאפשר לחוכר להגיע לאותה תוצאה בבקשה להיתר אחת.  

לדעתנו, ההחלטה כשלעצמה חיובית ויש לברך עליה. ההחלטה מקטינה את "החיכוך" שבין המינהל לחוכרים ופוטרת מחוכרים את הצורך להיזקק לאישור המינהל בבקשות להיתר בנייה חדשות המוגשות על ידם.

נוסיף ונציין כי בכל הקשור ל"מגזר החקלאי" הועלה ספק ב"מסדרונות המינהל" בדבר מתן הפטור על פי ההחלטה. הספק הועלה מאחר וסעיף 3 להחלטה, הקובע את מתן הפטור, לא מתייחס במפורש ל"מגזר החקלאי". לנו נראה כי פרשנות המוציאה את "המגזר החקלאי" מתחולת הפטור שגויה. המגרשים ב"הרחבות" שבמושבים שהוקצו פי החלטות 612, 737, ו-959 ובתי מגורים שהוונו לפי החלטה 914 הוכנסו להגדרת המילים "שטח מבונה" עליו חלה החלטה  1184. מכאן שמועצת מינהל מקרקעי ישראל התכוונה להחיל את החלטתה גם על מגרשים אלה. כלל ידוע בפרשנות דברי חקיקה ש"אין המחוקק משחית מילותיו לריק". אילו הייתה כוונה למועצת מינהל מקרקעי ישראל שלא להחיל את ההחלטה על "המגזר החקלאי" לא היו המגרשים במגזר החקלאי נכנסים כלל לסעיף ה"הגדרות". לדעתנו יש לצקת תוכן ולפרש את הוראות הפטור באופן שההחלטה תחול על המגזר החקלאי בהתאמה ל"הגדרות" שבהחלטה.

אם בסופו של יום ההחלטה לא תחול על המגזר החקלאי, יהווה הדבר הפלייה פסולה של ממש ביחס לבעלי המגרשים במגזר העירוני.

להשלמת התמונה יצויין כי הפטור על פי ההחלטה חל גם על מגרשים שהוקצו למטרות "תעסוקה" (תעשייה, משרדים, מסחר ומלונאות) וכן חל על בניית יחידת מגורים נוספת המותרת בתוכנית מתאר תקפה.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גד שטילמן
טיפים ממשרד:  עו"ד גד שטילמן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גד שטילמן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark