עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים של העובד
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - יחסי עובד מעביד - העתקת מקום מגורים - פיצויי פיטורים - התפטרות בדין מפוטר
 
עורך דין טל ספיר

  מאת: עו"ד טל ספיר
התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים של העובד
מאת: עו"ד טל ספירחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 (להלן - החוק) מכיר במספר מקרים שבהם התפטרות העובד לרגל העתקת מגוריו, יחשבו כפיטורים ("התפטרות בדין מפוטר"), ובהתאם, יקימו לו עילה לקבלת פיצויי פיטורים ממעסיקו.

ברשימה זו אסקור חלק מאותם מקרים.

א. מעבר לרגל נישואים -
החוק דורש כי מעבר העובד יהיה לישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, ובלבד והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם. (ראה הערת שוליים 1) יושם לב כי אין המדובר בהעתקת מגורים משותפת, כי אם במעבר של העובד למקום המגורים בו התגורר בן זוגו טרם הנישואים. בחוק לא קיימת דרישה לפרק זמן מינימאלי של מגורים במקום החדש אולם נפסק כי 'מגורים' אינם הימצאות פיזית אלא יש להוכיח כוונה להישאר דרך קבע במקום החדש, וכי אין המדובר במעבר למקום מגורים חולף וארעי. (ראה הערת שוליים 2)

ב. מעבר ל'ישוב חקלאי' או ל'ישוב באיזור פיתוח' (כפי שהוגדו בתקנות) –
על המעבר להיות מישוב שאינו ישוב חקלאי או מישוב שאינו באזור פיתוח, בתנאי שהוכח כי העובד גר לפחות 6 חדשים במקום החדש, זאת מכיוון שמטרת החוק לעודד מעבר של עובדים לישובים חקלאיים או הנמצאים באיזורי פיתוח. לכן גם יש להוכיח כי המניע להתפטרות אכן היה מעבר לישובים אלה. (ראה הערת שוליים 3) מעבר בשל החלפת עבודה גרידא, או בשל שיפור תנאי מגורים, הנחות במסים וכיו"ב, לא יזכה את העובד בפיצויי פיטורים. (ראה הערת שוליים 4)

ג. סיבות אחרות המצדיקות התפטרות עקב העתקת מקום מגוריו של העובד –
סעיף 8(3) לחוק קובע שורה של מקרים נוספים בהם התפטרות עובד עקב מעבר מגורים תיחשב בפיטורים. מקרים אלה הינם: (א) העתקת מקום מגורים עקב העברה בתפקיד של בן-זוגו של העובד המשרת בשירות צבאי על פי התחייבות לשירות קבע, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם. (ב) העתקת מקום מגורים למקום התנחלות או היאחזות שאישרו לענין זה שר הבטחון ושר החקלאות ומגורים באותו מקום לפחות שישה חדשים רצופים. (ג) העתקת מקום מגורים עקב העברה בתפקיד של בן-זוגו של העובד המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם. (ד) העתקת מקום מגורים עקב הצטרפותו של העובד לבן-זוג היוצא לתקופה העולה על שישה חדשים לחוץ לארץ בשליחות המדינה או מוסדות אחרים שנקבעו בתקנות, ובתנאי שהמעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות. (ה) העתקת מקום מגורים עקב גירושיו של העובד והעתקת מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שגר בישוב כאמור ששה חדשים לפחות. בתי הדין פירשו באופן ליברלי את הדרישה במקרה זה, וכך, גם כאשר חלפה תקופה ארוכה בין אקט הגירושין לבין ארוע ההתפטרות, הכיר בית הדין בקשר הסיבתי המצדיק תשלום פיצויי פיטורים לעובדת. (ראה הערת שוליים 5) (ו) העתקת מקום מגורים עקב הצטרפותו של העובד לבן זוג העובד בשירות המדינה או גוף ציבורי אחר שאישרה לענין זה הממשלה, ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על פי החלטת הממשלה, והמרחק בין מקום מגוריו הקודם ובין ירושלים הוא 40 ק"מ לפחות. (ז) העתקת מקום מגורים עקב הצטרפותו של העובד לבן זוגו העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל הנמצאים לפחות 40 ק"מ ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שמקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו ממקום מגוריו הקודם ושהעובד גר שישה חודשים לפחות במקום מגוריו החדש.

מעניין לציין כי החוק לא מטיל על העובד חובה לנמק את התפטרותו בפני מעסיקו ומכאן ניתן ללמוד כי העובד אינו חייב לקבל את הצעות מעסיקו שעניינן "הקלות" בתנאי העבודה. יחד עם זאת יש לשים לכך שהעילה עצמה לתביעת פיצויי פיטורים, מתגבשת רק בחלוף 6 חודשים למן הפיטורים ומעבר העובד למקום החדש.


1. תקנה 12א' לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964 (להלן - התקנות).
2. תב"ע (ב"ש) מא/ 3-329 מלכה אליגור - עירית באר שבע, פד"ע יג, עמ' נב'.
3. דב"ע מח/ 3-159 חיים שלום - מירון, סובל ,שור ושות', פד"ע כ 290, 295.
4. דב"ע לב/ 3-8 משה שויקי - מדינת ישראל, פד"ע ג 347, 350.
5. עד"מ 300284/98 יו אס אר מערכות אלקטרוניקה - מרשה אשר.


** המידע לעיל הינו כללי בלבד ואין הוא מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד טל ספיר
טיפים ממשרד:  עו"ד טל ספיר
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד טל ספיר
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark