עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: על הליכי פשיטת רגל
מידע משפטי בנושאים: פשיטת רגל - משפט מסחרי - דיני חברות - פשר"ג - פושט רגל - מינוי חוקר - אסיפת נושים - צו הפטר - חובות חייב - הוצאה לפועל - הוצל"פ
 
 עורך דין דרור כהן

  מאת: עו"ד דרור כהן
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
עיקול
חייב
משפט מסחרי
דיני בנקאות
דיני חברות
פירוק חברה
מנהל
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
על הליכי פשיטת רגל
מאת: עו"ד דרור כהן

לא פעם אנו שומעים, כי אדם "פשט את הרגל" ו/או בהליך "פשיטת רגל". מהי המשמעות של ביטויים אלו ?
הליך פשיטת הרגל הינו הליך משפטי אשר מתרחש כאשר אדם צובר באופן אישי סכום רב של חובות ואין באפשרותו לשלם חובות אלו.
במסגרת הליך פשיטת הרגל נערך כי
נוס של כל רכושו של החייב, הרכוש נמכר והופך לכסף מזומן אשר נצבר בקופה מיוחדת.
לאחר שכונס הנכסים סבור, כי אין כל רכוש נוסף וכי לא צפוי להתקבל כל רכוש אחר מהכנסה גבוהה ו/או מכל מקור אחר מחולקים הכספים שהצטברו בקופה על פי דין לכל אחד מנושיו של פושט הרגל.
לאחר
חלוקת הכספים ניתן לחייב צו הפטר, הקובע ,כי כל חובותיו טרם הליך פשיטת הרגל נמחקים בכפוף לכללים הקובעים בחוק.

הגשת בקשה לפשיטת רגל
על מנת לפתוח בהליך פשיטת רגל על החייב לעמוד במספר תנאים כדלקמן:
 • החייב חייב להיות בן 18 לפחות.
 • היה גר כרגיל בישראל או היה לו בה מקום מגורים;
 • החייב ניהל עסקים בישראל, בעצמו או על ידי מורשה או מנהל;
 • החייב היה חבר בחבר-בני-אדם או בשותפות שניהלו עסקים בישראל.
במידה והחייב עומד בתנאים דלעיל הוא יכול להגיש את הבקשה לפשיטת הרגל.

בקשת פשיטת הרגל מוגשת לכונס הרשמי בצירוף קבלה על תשלום אגר
ה.
חשוב מאוד, רצוי להתייעץ עם עו"ד טרם הגשת הבקשה שכן הכנת בקשה מפורטת בצירוף אסמכתאות, מקצרת את השלב הראשוני וחוסכת בקשות לדרישת פרטים נוספים.
לאחר שהכונס הרשמי בוחן את הבקשה ומצרף את עמדתו, מוגשת הבקשה לבית המשפט המחוזי.
טרם העברת הבקשה לבית המשפט המחוזי תיערך לחייב חקירה ראשונית במשרדי הכונס הרשמי ובהתאם להמלצת הכונס הרשמי יחליט בית המשפט המחוזי האם ליתן צו כינוס לנכסי החייב ולהורות על עיכוב ההליכים כנגדו.
כמו כן, יקבע בית המשפט המחוזי דיון בבקשת החייב בעוד 6 חודשים מיום מתן צו הכינוס.


מינוי חוקר
במהלך ההמתנה לדיון בבית משפט המחוזי ימונה נציג מטעם הכונס הרשמי אשר יהיה אחראי על כל נכסיו ואשר יבצע חקירה מקיפה בעניינו של החייב והוא רשאי לדרוש מהחייב להמציא לו מסמכים שונים והוא להתייצב במשרדו על מנת למסור פרטים נוספים.


אסיפת נושים
במהלך ה-6 חודשים אשר בהם ממתין החייב לדיון בבית משפט המחוזי תתקיים אסיפת נושים במשרדי הכונס הרשמי ושם יהיו רשאים הנושים של החייב להביע את עמדתם בעניין ההליך וחלוקת רכוש החייב וכן תינתן לחייב אפשרות להציע הסדר פשרה.


דיון בבית המשפט המחוזי
כ- 15 יום טרם הדיון בבית המשפט המחוזי מגיש הכונס הרשמי חוות דעתו מפורטת הכוללת את ממצאי החקירה ואת פירטו הנסיבות אשר הובילו לצבירת החובות.
כמו כן, יפרט הכונס הרשמי בחוו"ד את
הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגד החייב אם ננקטו, ואת החלטות הנושים באסיפותיהם.
הכונס הרשמי יוסיף בחוו"ד את עמדתו בעניין החייב לרבות פירוט חובותיו, נכסיו, שיתוף הפעולה מטעמו וההליכים יש לנקוט כנגדו.


לדיון בבית המשפט מוזמנים החייב, נושיו והכונס הרשמי. במסגרת הדיון רשאי כל אחד מהצדדים לטעון את עמדתו בעניין ההליך ובית המשפט ישקול טענות אלו בהחלטתו.
בית המשפט
רשאי להחליט בתום הדיון כל אחת מהחלטות הבאות:
 • א.להכריז בצו שהחייב פושט רגל.
 • ב.לדחות את הבקשה.
 • ג.לקבוע כי מיד לאחר הכרזת החייב פושט רגל יינתן לו הפטר לאלתר.
 • ד.לדחות את מתן ההחלטה בבקשה על מנת לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו בדרך של פשרה או הסדר עם נושיו.

סיום ההליך
הליך פשיטת הרגל יכול להסתיים בכל אחת מהחלפות הבאות:
 • בית המשפט החליט, כי החייב מנצל לרעה את ההליך.
 • מתן הפטר לחייב, לבקשתו או לבקשת הכונס הרשמי (אך ורק לחובות ברי תביעה במסגרת הליך פשיטת הרגל).
 • בהסדר ו/או פשרה בין החייב לנושיו אשר אושר ע"י בית המשפט.

יודגש, צו ההפטר אינו פוטר את החייב מהחובות הבאים:
 • חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס.
 • חוב או חבות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה.
 • חבות לפי פסק דין לחובת פושט הרגל בתובענת מזונות.
חשוב מאוד להתייעץ עם עו"ד בטרם נקיטת הליך פשיטת רגל ולשקול היטב כל מהלך ומהלך שכן למעשה פשיטת הרגל יש השפעה רבה על רכוש ועל מהלך החיים.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד דרור כהן
טיפים ממשרד:  עו"ד דרור כהן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד דרור כהן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark