עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מוקשים בעריכת צוואות במגזר החקלאי
מידע משפטי בנושאים: מגזר חקלאי - דיני משפחה - צוואה - ירושה - דיני מושבים - מיסים מגזר חקלאי - דיני קיבוצים - מיסוי מקרקעין - מנהל מקרקעי ישראל
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מגזר חקלאי
דיני קיבוצים
מקרקעין
מיסוי מקרקעין
בן ממשיך
נחלה
מוקשים בעריכת צוואות במגזר החקלאי
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

באמצעות עריכת צוואה אדם יכול לאחר פטירתו מהעולם, להשאיר הוראות ליורשיו כיצד לבצע חלוקה בנכסים אשר נצברו במהלך חייו.    

הצוואה הינה חוזה לכל דבר ועניין ועל כן, חשוב ביותר, לערוך את הצוואה באופן ברור, נהיר וקפדני, על מנת שלא לגרום ל"תקלות" לא נעימות בעת הגיע המועד להוצאת הצוואה אל הפועל.    

בחיבור זה, ברצוני להתמקד במוקשים ו"תקלות" בצוואות המתייחסות לנכסים במגזר החקלאי ובייחוד בכל הקשור לנחלות, וזאת בעקבות טיפול במספר רב של מקרים, בהם הגיעו לידי הח"מ צוואות אשר נערכו על ידי מי שאינו בקיא בתחום המגזר החקלאי וכתוצאה מכך, נגרמו ליורשים נזקים אשר ברובם הינם, בלתי הפיכים.    

הסיפור מתחיל בחקלאי אשר קיבל את הנחלה בעת הקמת המדינה, בד"כ ללא כל עלות או בעבור סכום מינימאלי, החקלאי עיבד את אדמתו במהלך כל חייו ובעת הגיעו לגיל מופלג הוא הבין, כי הוא צבר נכס משמעותי הנקרא "נחלה".    

החקלאי יודע, כי הוא עומד להותיר מאחוריו מספר יורשים, ומבקש לחלק את נכסיו בין היורשים בחלוקה שווה ולצורך כך, הוא פונה לאיש מקצוע על מנת שזה יערוך עבורו צוואה ויחלק את נכסיו בהתאם להוראותיו.

התקלה הרווחת בעריכת הצוואה, על ידי מי שאינו בקיא בהחלטות המינהל ובמגזר החקלאי, הינה חלוקה של הנחלה למספר יורשים ובמקרים חמורים יותר, חלוקה של בית המגורים או בתי המגורים למספר יורשים.

לצורך הדוגמא, אציין מקרה אשר הגיע לטיפול הח"מ, בו נקבע בצוואה, כי ארבעה יורשים יקבלו זכויות בשני בתי מגורים בנחלה, כאשר נקבע, כי שני יורשים יקבלו זכויות בבית אחד ושני יורשים אחרים יקבלו את הזכויות בבית השני. עורך הצוואה אף הגדיל לכתוב (ככל הנראה בהתאם להוראות המצווה), כי הבית הראשון הבנוי ממספר קומות, יחולק כך, שיורש אחד יקבל את קומת המרתף והיורש השני יקבל את הקומה העליונה.    

כאשר בוחנים את המקרה שלעיל, ניתן להצביע על כשלים רבים, אך הכשל המרכזי הוא, חלוקת הנחלה למספר יורשים ויותר מכך, חלוקה של בתי המגורים באופן שאינו תואם את החלטות המינהל.    
צוואה שנערכה בהתאם למתואר לעיל, גורמת לנזקים בלתי הפיכים ולפירוק של משפחות, פשוטו כמשמעו, כאשר רצונו של החקלאי, אשר עמל כל השנים, היה להותיר אחריו ילדים מאושרים, הביא לכך, כי הילדים ככל הנראה לא ידברו אחד עם השני, ואף יגיעו להתנצחויות משפטיות שיארכו שנים רבות וזאת עקב רשלנות של איש המקצוע!!!    

במקרה נוסף הראוי לציון, התגורר אחד הילדים בבית מגורים שני בנחלה כעשרים שנה לפני שהוריו הלכו לעולמם. בהוראות הצוואה שהותיר ההורה האחרון, נקבע, כי הנחלה תועבר לילד אשר גר בבית השני בנחלה וככל שהוא לא יוכל לפצות את יתר אחיו, הנחלה תימכר למרבה במחיר והתמורה תחולק בין האחים.

במקרה זה, ביקש הילד שגר בנחלה, לפצל את הנחלה, כך שהמגרש עליו בנוי בית המגורים יירשם על שמו כיחידת רישום נפרדת והוא אף הציע לפצות את האחים בגין שווי המגרש המפוצל וירידת ערך הנחלה. במקרה זה, האחים לא הסכימו כי המגרש יפוצל, גם כנגד קבלת פיצוי, כאמור, מה שגרר את כל המשפחה לערכאות משפטיות ולהתנצחות של שנים.    
גם במקרה זה, ניתן היה למצוא דרכים יצירתיות לפתרון, ככל שהוראות הצוואה היו מתייחסות למצב בפועל וככל שהיו נקבעות הוראות ביחס לפיצול המגרש והפיצוי שיינתן במקרה זה.

הצעתי היא, להתייחס לצוואה כאל הסכם לכל דבר ועניין ולערוך אותה כפי שעורכים הסכם מכר, במטרה לצפות פני עתיד ככל שניתן.    

על מנת לצפות את פני העתיד בכל הקשור לנכסים במגזר החקלאי ובייחוד לנחלות, יש להיות בקיא בהחלטות הרלוונטיות של מינהל מקרקעי ישראל וחשוב מכך, יש לתת מענה להחלטות מועצה אשר לא קיבלו תוקף אך עשויות להשפיע על ההוראות בצוואה, ולדוגמא ניתן לתת את הוראות החלטה 979 אשר נמצאת בדיון בבג"ץ וחקלאים רבים ממתינים בקוצרת רוח להכרעות בעניין זה.    

בעת עריכת הצוואה יש לבחון את המצב התכנוני, הפיזי והמשפטי של הנחלה, לקבל את כל המסמכים הרלוונטיים, אישורי זכויות מהאגודה ומהמינהל וכן מידע תכנוני מהועדה המקומית על מנת לבחון את היתרי הבניה של המבנים בנחלה.    

בצוואה יש לתת ביטוי לרצון המצווה, אך יש להביא לשימת ליבו את כל ההוראות הרלוונטיות המתייחסות למצב הנכסים שלו ואת ההשלכות שיש להוראותיו על חלוקת הנכסים ובייחוד על הקונפליקטים שעשויים להתעורר בין היורשים.    
המטרה בצוואה היא לתת וודאות ברמה גבוהה ככל שניתן ולצמצם חיכוך בין היורשים, על ידי התייחסות לסיטואציות האפשריות ובהתייחס לעובדות של כל מקרה ומקרה.    
יש לשים לב במיוחד להשלכות המיסוי הכרוכות בחלוקת נכסים בין היורשים וככל שנקבעים תשלומי איזון, יש להביא לשימת ליבו של המצווה את תוצאות המס שיתכנו.

נקודה חשובה נוספת שיש לתת את הדעת לגביה הינה מלכודת המס העלולה להיות בעת עריכת הצוואה. בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין הורשה אומנם אינה אירוע הגורר בעקבותיו חבויות במס, אולם ניסוח לא נכון של הצוואה עשוי לגרום, לתקלת מס חמורה בעת מכירה עתידית של הנחלה.     

כך, לדוגמא, הוראות סעיף 114 לחוק הירושה קובעות את דרך החלוקה של נחלה חקלאית בין היורשים.  בהתאם להוראות הסעיף שלעיל, בעת מכירה עתידית של הנחלה יצטרך אותו יורש לשלם "תשלומי איזון" ליתר היורשים. ככל שתשלומי איזון אלו ישולמו שלא מתוך נכסי העיזבון, הרי שהדבר יגרור בעקבותיו חבויות מס העשויות להיות כבדות באופן שינגסו משמעותית בנכסי העיזבון. רשויות המס מודעות לבעייתיות זו, וניתן למצוא לה פתרונות יצירתיים.    
    
הסיטואציות הן רבות והדוגמאות שהובאו לעיל הינן קוצו של יוד, אך המטרה היא לנסות לפקוח את עיניהם של המבקשים לערוך צוואה ולהבהיר, כי יש לבחון היטב את האפשרויות הגלומות בחלוקת הנכסים, על מנת שמי שבא להיטיב ולברך לא יצא בסופו של יום מקלל!!!


הכותב עו"ד אביגדור ליבוביץ, מתמחה במינהל מקרקעי ישראל, מיסים והיטלים ובעסקאות וסוגיות במגזר החקלאי, מושבים וקיבוצים
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark