עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: שיוך דירות בקיבוצים - השלכות מס רכישה
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - דיני קיבוצים - שיוך דירות בקיבוצים - חברי קיבוץ - מיסוי מקרקעין - מס רכישה - המינהל - יחידת דיור משויכת - זכויות בניה - אגודה
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מגזר חקלאי
דיני קיבוצים
מקרקעין
מיסוי מקרקעין
בן ממשיך
נחלה
מיסים מגזר חקלאי
שיוך דירות בקיבוצים - השלכות מס רכישה
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

רבות דובר על שיוך דירות בקיבוצים, עוד כאשר התקבלו החלטות מועצת מקרקעי ישראל 692 ו- 751.

החלטה 979 אשר הסוגיות הכרוכות בה נמצאות בדיונים ארוכים בבג"ץ, ביטלה את החלטות 692 ו- 751 (ההחלטה עודכנה על ידי החלטה 1155), וקבעה את ההוראות ביחס לשיוך דירות בקיבוצים.

בחיבור זה נתמקד בהשלכות מס הרכישה ביחס להליך שיוך דירות למשפחות חברים בקיבוץ, אך לצורך כך, נבהיר מספר נושאים הקבועים בהחלטה 979 בעניין זה.

הוראות החלטה 979 מבחינות בין משפחת חברים באגודה (משפחה שהיתה חברה באגודה ביום 2.9.2003), לבין משפחת חברים חדשה (משפחה שהצטרפה לאחר 2.9.2003).

התנאי הראשוני לתחולת ההסדר על קיבוץ בהתאם לקבוע בהחלטה, הוא תשלום סך של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים בקיבוץ עם היקף הבניה הבסיסי למגורים בקיבוץ (הערך ייקבע בהתאם לשומה פרטנית) – מובהר – כי תשלום זה אינו מזכה בזכויות בניה נוספות מעבר להיקף הבניה הבסיסי למגורים (היקף הבניה הבסיסי למגורים בקיבוץ הוא מכפלת תקן הנחלות או מספר המשפחות, לפי הנמוך,
ב- 375 מ"ר).  

למשפחת חברים באגודה תינתן זכות ראשונים לשיוך דירות, כאשר ישויך לה מגרש ליחידת דיור אחת עם זכויות בניה של 160 מ"ר מתוך היקף הבניה הבסיסי למגורים בקיבוץ. עוד מובהר, כי כאשר מספר משפחות החברים הינו כפליים מתקן הנחלות, ניתן יהיה לשייך זכויות בנייה קטנות מ- 160 מ"ר אך לא פחות מ-
120 מ"ר.

שיוך הדירות למשפחות חברים באגודה או ליורשים ייעשה ללא תשלום נוסף למינהל!   

הגדלת זכויות הבניה מעבר לזכויות ששויכו למגרש, כאמור לעיל, בגין הגדלת זכויות הבניה, מחויב החבר לשלם למינהל דמי היתר בגובה של 31% מערך הקרקע כתוצאה מהמימוש.

רכישת מלוא זכויות הבניה - חבר המעוניין לרכוש את מלוא זכויות הבניה למגורים על המגרש ששויך אליו, ישלם למינהל סך של 33% מערך הקרקע בקיזוז הסכום ששולם למינהל בגין דמי חכירה (3.75%) וכן בקיזוז תשלומים בגין תוספות בניה, ככל ששולמו.

משפחות חדשות - משפחות חברים חדשות, יהיו זכאיות לשיוך דירות וכן לקבלת חוזה חכירה עם מלוא הזכויות למגורים, בכפוף לתשלום 33% מערך הקרקע של המגרש, בקיזוז דמי החכירה ששולמו בגין חלקת המגורים.

העברת זכויות במגרשים עליהם בנויה יחידת דיור משויכת - העברת הזכויות במגרשים ששויכו תותנה בתשלום של 33% מערך הקרקע של המגרש עליו בנויה יחידת הדיור המשויכת בקיזוז התשלומים ששולמו. במידה ושולמו מלוא הזכויות, העברת הזכויות תהיה ללא תמורה נוספת למינהל.

מס הרכישהכידוע, בעת רכישת זכות במקרקעין חייב הרוכש בתשלום מס רכישה הנגזר מסוג הנכס הנרכש ומשוויו. לכן, לכאורה בעת שיוך דירת מגורים לחבר הקיבוץ חל אירוע מס המצמיח חבות במס רכישה. יחד עם זאת, בהסדרים שנקבעו בין האגודות לבין מנהל מיסוי מקרקעין, נקבע, כי האגודות יגיעו להסדרים פרטניים עם מנהל מיסוי מקרקעין באותו האזור, כאשר ככלל יש להבחין בין מערכת היחסים שבין חבר הקיבוץ לבין הקיבוץ מחד, ובין מערכת היחסים שבין חבר הקיבוץ לבין מינהל מקרקעי ישראל מאידך.

הכללים שנקבעו לצורך גביית מס רכישה במסגרת שיוך דירות לחברים (בכפוף להסדרים פרטניים), מתייחסים לגביית מס רכישה בגין ערך הקרקע בלבד, כלומר בגין סך דמי ההיוון ששולמו למינהל - בגין מרכיב זה ישולם מס רכישה בגובה של 5% וזאת באשר למערכת היחסים שבין חבר הקיבוץ לבין מינהל מקרקעי ישראל.

מרכיב נוסף הינו התשלום ששולם לאגודה עבור בית המגורים - במסגרת מערכת היחסים שבין חבר הקיבוץ לבין הקיבוץ ובעניין זה נקבעו הסדרים שונים - אך מס הרכישה שנגבה עבור מרכיב זה הינו פרוגרסיבי ונקבע בהתאם למדרגות המתייחסות לכל חבר בהתאם למצבו האישי.

משרדנו צבר ניסיון רב בטיפול בחברים המקבלים דרישות ממנהל מיסוי מקרקעין לתשלום מס הרכישה בגין שיוך הדירות. יצויין, כי לעיתים הדרישות שמתקבלות הינן גבוהות מהנדרש ולאחר פגישות שאנו מקיימים עם הפקידים במשרדי מנהל מיסוי מקרקעין, הדרישות מתוקנות.    
החברים מתבקשים לשים לב לדרישות המתקבלות אצלם ורצוי, כי החברים יפנו לקבלת ייעוץ אצל מומחים המטפלים במגזר הקיבוצי בנושא שיוך דירות ובנושא המיסים, על מנת שלא ישלמו סכומים ניכרים ללא בסיס.

הכותבים הינם, עו"ד אביגדור ליבוביץ, מתמחה במינהל מקרקעי ישראל, במגזר חקלאי קיבוצים ומושבים וע"ד שניר שער (רו"ח), שהיה בעבר יועץ משפטי לרשות המיסים ומתמחה במיסים במגזר החקלאי ובהשלכות המיסים בשיוך דירות בקיבוצים.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark