עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מתי ניתן לתבוע עורך דין בשל רשלנות מקצועית או הפרת חובותיו על פי דין – חלק א
מידע משפטי בנושאים: רשלנות מקצועית של עורך דין - דיני נזיקין - דיני צרכנות - נזק - ייצוג לקוי - יחסי עו"ד ולקוח - דיני חוזים - לשכת עורכי הדין - עורך דין שסרח - נאמנות
 
 דוקטור רן מובשוביץ, עורך דין

  מאת: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

דיני צרכנות
משפט מסחרי
חוזים
תביעות קטנות
רשלנות עורכי דין
מתי ניתן לתבוע עורך דין בשל רשלנות מקצועית או הפרת חובותיו על פי דיןחלק א
מאת: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ

מבוא - הבעיה והצורך
פעמים רבות פונים אלי בבקשה לחוות דעתי על תפקודו המקצועי של עורך דין בתיק בו נשכר לייצוג. לעיתים אף נטען, כי עורך הדין של הצד שכנגד פעל שלא כראוי כנגד הלקוח שפנה אלי וגרם לו לנזקים כבדים.

שאלות אלו עולות בעיקר בהקשר לצורך בפיצוי והשבת נזקים שנגרמו עקב פעולות עורך הדין.

לפיכך, השאלות העומדות על הפרק הן: האם ניתן לנקוט באמצעים כנגד עורך דין שייצג בהליך משפטי, מהם "האמצעים" העומדים לנפגע הלכאורי, ומה עשויה להיות התוצאה של מהלכים מסוג זה (למה אפשר לצפות).

האם ניתן לנקוט באמצעים כנגד עורכי דין שהתרשלו או הפרו חובותיהם?
בהחלט. ראשית, הדין הישראלי קבע בשורה ארוכה של חוקים, את חובותיהם של עורכי דין.
שנית, בתי המשפט בהובלתו של בית המשפט העליון פירשו בשנים האחרונות חובות אלו כאשר עמדה להכרעה תביעה כנגד עו"ד בגין נזקיו של צד להליך המשפטי או ערעור על פסק דין של בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין.
שלישית, לשכת עורכי הדין עצמה מטילה סנקציות על עורכי הדין המפרים את כללי האתיקה המקצועיים. סטנדרט ההתנהגות המצופה מעורכי דין נקבע גם באמצעות ועדות האתיקה המחוזיות של לשכת עורכי הדין.

מהם האמצעים בהם ניתן לנקוט כנגד עורך הדין שסרח?
עומדים בפני הנפגע מספר דרכים לפעולה, וניתן לנקוט באמצעי אחד או יותר, כמפורט להלן;
  1. 1.האמצעי הראשון הוא התובענה (התביעה) האזרחית. זוהי הדרך שבה יש לנקוט במטרה לתבוע את הנזקים הכספיים שנגרמו בעקבות הפרת החובה של עורך הדין הנתבע.
  2. 2.האמצעי השני הוא באמצעות הגשת תלונה לגופים המתאימים בלשכת עורכי הדין או ליועץ המשפטי לממשלה. לאחר בדיקת התלונה וקבלת עמדתו של הנילון (עורך הדין) יחליט אותו גוף (הקובל) אם להגיש קובלנה כנגד עורך הדין. היה והוגשה קובלנה שכזו, יתברר העניין בפני בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין
  3. אמצעי זה אינו עוסק בהכרעה בדבר הפיצוי הכלכלי לניזוק בגין הייצוג הכושל, אלא בטיפול בעבירות המשמעתיות המוטלות על עורך הדין בדין.
  4. 3.האמצעי השלישי הוא הגשת תלונה למשטרה, בגין עבירות פליליות שעבר עורך הדין. דוגמא לעבירה כזו היא עבירה של פגיעה בפרטיות המתדיין באמצעות פרסום נתונים חסויים או פרטיים אודותיו בלא רשותו.
השיקולים המקדימים בטרם נקיטת הליכים
בטרם תישקל נקיטת הליכים כנגד עורך דין, יש לבדוק אם עורך הדין חרג מסמכותו והפר את חובותיו על פי החוק, הדין ופסיקת בתי המשפט והדין המשמעתי.
בדיקה כזאת חייבת להעשות ע"י עורך דין המתמקצע בתחום אשר יוכל להשיא עצה מקצועית בטרם הגשת תביעה מסוג זה.
יש לזכור, כי נקיטת הליכים לצרכי נקם בלבד, כאשר אין עילה חוקית לביסוסם, היא פסולה מכל וכל, אינה מוסרית ויש בה אף כדי לפגוע בשמו הטוב של עורך הדין ובפרנסתו. אסור בתכלית האיסור לתקוף באופן משפטי או מעין משפטי עורך דין שפעל למען לקוחו בנאמנות "וניצח את התיק" ביושר והגינות, לפי "כללי המשחק" המשפטי.

חובותיו של עורך הדין לצדדים  
למרות האמור לעיל, עורך הדין הינו נאמן ציבורי (במובן של נאמן לציבור התושבים בישראל) ומצופה ממנו שינהג כשלוחה של מערכת הצדק כלפי הציבור כולו. לפיכך, עורך הדין חייב בחובות גם לצד אותו הוא מייצג וגם לצד שכנגד.
למרשו (מי ששכר אותו לייצוג) הוא חב בחובת השליחות והנאמנות, בין היתר בשמירה הנכסים שהופקדו בידיו כגון כספי נאמנות, או נתונים סודיים הנמסרים לו בתוך התבססות על חיסיון עו"ד לקוח.
נאמנותו של עורך הדין נמדדת גם במתן ייצוג הולם למרשו בתוך ידיעת הדין הרלוונטי לנושא התיק – שכן הוא חייב לדעת את החוקים הקשורים לנושא הייצוג, ובהתנהלות מקצועית שהינה סבירה לכל הפחות.
כך, בעת מתן הטיפול המשפטי חייב עורך הדין לשקול את האפשרויות המשפטיות העומדות בפני הלקוח כמיטב יכולתו ושיפוטו המקצועי, בטרם נקיטת צעדים או המלצה לביצועם.
למותר לציין, כי לעורך דין אסור להימצא במצב של ניגוד עניינים, כגון לייצג לקוח בתביעה כנגד מי שייצג בעבר באותו עניין או כאשר עליו להעיד מטעם מרשו.

רשלנות מקצועית על קצה המזלג
אין ספק שייצוג משפטי כושל עשוי לגרום לנזק רב. בעיסקאות מקרקעין, לדוגמא, עשויה טעות של עורך דין לעלות בסכומי עתק ללקוחו, אם לא בדק כשורה את מצבו המשפטי של הממכר ואת המיסוי החל עליו. בייצוג משפטי בבית המשפט, עשוי שיקול דעת מוטעה של עורך דין לסכל את סיכויי הוכחת טענות מרשו.
חשוב להבין, אם כן, שייצוג משפטי כושל אינו ייצוג רשלני בהכרח.
מותר לעורך דין לטעות, אלא שבאם טעותו היא טעות קיצונית שעורך דין סביר לא היה טועה בה, הרי שיש בה משום אחד הבסיסים הדרושים לטענת רשלנות מקצועית, כאמור.
גם לצד שכנגד חייב עורך הדין בחובת הזהירות (לכל הפחות) ובהתנהלות בתום לב. הבסיס לחובה זה מצוי בחובת ההגינות הבסיסית החלה עליו מתוקף מעמדו שכן הציבור כולו מסתמך על יושרו ועל מקצועיותו של עורך הדין.
לדוגמא, אסור לעורך דין לטעון דבר שקר לבית המשפט או לערוך עבור לקוחו מסמך המכיל טיעוני שקר ביודעו שמדובר בטענות שקריות. זוהי אגב, גם חובתו של עורך הדין לבית המשפט, שכן עליו לסייע לו בעשיית משפט ובבירור האמת. לא בכדי נקרא עורך הדין "קצין בית משפט" והוא למעשה חלק מן המערכת השיפוטית.
במאמר הבא נתמקד במקרים שעמדו בפני בתי המשפט בישראל ונסקור את פסיקתם בנושאי רשלנות מקצועית.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ד"ר רן מובשוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד ד"ר רן מובשוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ד"ר רן מובשוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark