עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: ועדות החריגים בקופות החולים וסמכותן לאפשר מימון של תרופות וטיפולים המצויים מחוץ לסל הבריאות
מידע משפטי בנושאים: צרכנות רפואית - זכויות החולה - דיני ביטוח - נזיקין - קופת חולים - ביטוח בריאות - סל התרופות - טיפול ניסיוני - ועדת חריגים - פרשת טיירו
 
עורך דין גלעד רמתי

  מאת: עו"ד גלעד רמתי
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:

דיני צרכנות
דיני נזיקין
חוזים
תביעות קטנות
דיני ביטוח
ועדות החריגים בקופות החולים וסמכותן לאפשר מימון של תרופות וטיפולים המצויים מחוץ לסל הבריאות
מאת: עו"ד גלעד רמתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מטיל חובה על קופות החולים לספק תרופות המצויות בסל התרופות. יחד עם זאת, קופות החולים רשאיות להעניק טיפול מעבר למצוי בסל התרופות ולשם כך הקימו קופות החולים את ועדות החריגים (ועדות אלו קרויות בשם שונה בכל קופה ולמען הנוחיות ייקראו יחדיו "ועדות החריגים").

מאמר זה מבוסס רובו ככולו על האמור בפסק הדין שניתן ביום 9.11.09 במסגרת ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בהליך ע"ע 205/08 שירותי בריאות כללית נ' אילן טיירו ז"ל ואח' (להלן: "פרשת טיירו"). בפרשה זו נקבעו אמות המידה לפיהן יש לבחון את החלטות ועדת החריגים והנימוקים שבבסיס החלטתן.

לאור העובדה שקופות החולים הינן רשות ציבורית הפועלות לפי דין וכפי ובהיותן גוף ציבורי הניזון מכספי הציבור, חלות על קופות החולים חובות מוגברות של תום לב, הגינות, סבירות, שקיפות וחובת גילוי כלפי המבוטח. חובות אלו מעוגנות בעיקרי הצדק הטבעי ובכללי המשפט המנהלי. כללים אלה חלים גם על ועדות החריגים שהן אורגן של קופות החולים.

חובת קיום דיון "כהלכתו" בועדת החריגים
חברי הועדה נדרשים לקבל את החלטתם לאחר בדיקה עניינית ומעמיקה תוך תשומת לב לנסיבות המקרה הספציפי. על חברי הועדה לעיין בכל החומר שהועבר לרשותם ע"י החולה ובמידת הצורך לשקול אף הזמנת רופא מומחה מטעם החולה כדי שתישמע עמדתו המקצועית וזאת במיוחד כאשר מדובר בטיפול חדשני ויוצא דופן וחשוב מכל, על הועדה לנמק את החלטתה באופן ברור שכן חובת ההנמקה הינה אחד הנדבכים החשובים במבנה משפט המנהלי.   

טיפול "מציל חיים"
בסעיף 3(ב) לחוק זכויות החולה, מצוין כי "במצב חירום רפואי זכאי אדם לקבל טיפול רפואי ללא התניה". בהגדרה זו ניתן לכלול גם תרופות או טיפולים המיועדים להארכת חיים של החולה ולשיפור איכות חייו. שיקול זה יבוא לידי ביטוי במיוחד במקרה שבו במאזן הכללי הטיפול החריג יהיה בעל השפעה חיובית על איכות חייו, או הארכת חייו של החולה באופן העולה במשקלו על הסיכון לנזק שייגרם לו כתוצאה מהטיפול.

"טיפול נסיוני"
בפרשת טיירו קבע בית הדין הארצי שאין לשלול את זכאותו של החולה, בשל כך בלבד שהטיפול המבוקש ע"י החולה הינו טיפול נסיוני, ועל הועדה לדון לגופו של עניין. כן צוין, שאין מניעה שהועדה תאשר טיפול כזה חרף העובדה שאין תמימות דעים לגבי יכולתו להציל חיים או להאריכם, ושנתוני הטיפול הנסיוני עדיין שנויים במחלוקת.  


שיקולים סובייקטיביים נוספים
נקבע כי מעבר לבדיקת בית הדין את ההיבט האובייקטיבי של החולה עליו גם לתת את הדעת לשיקולים נוספים וסובייקטיביים הרלבנטיים למחלת החולה, כגון: טיפולים קודמים ותוצאתם, האם קיימת מניעה לחולה לקבל את הטיפול המותווה בסל למחלתו, האם הטיפול החריג המבוקש ניתן לחולה בעבר ומה היו תוצאותיו ויעילות הטיפול החריג המבוקש בחולה לטווח הקצר והארוך בהתחשב בכלל החומר הרפואי לרבות חוות דעת הרופאים המטפלים.

שיקולים שעניינם בטיפול חריג שתחילתו במימון פרטי  
ישנם מקרים שבהם החולה משיג את התרופה המבוקשת במימון פרטי וזאת בטרם הגעתו לדיון בועדת החריגים ובמקרים מסוימים החולה "מוכיח" שהתרופה אכן שיפרה את מצבו הרפואי.  לטענת קופת החולים , הסתמכות על יעילות הטיפול החריג שלא ניתן באמצעותה ואישורה גורמת להפליה לטובה לעומת אחרים שלקו באותה מחלה ושידם אינה משגת מימון עצמאי של אותו טיפול.
טענה זו נדחתה על ידי בית הדין הארצי שקבע שהחולה לא יידחה על הסף מלהביא מבוקשו בפני ועדת החריגים, בשל כך בלבד שמימון הטיפול החריג נעשה שלא באמצעות הקופה ולא יעמוד לו לרועץ מימון הטיפול שלא ממקורותיה של הקופה כמחסום המונע דיון בבקשתו לגופה.

הזכות לייצוג משפטי בפני ועדת החריגים
בועדות החריגים של קופות החולים המבוטח רשאי להיות מיוצג ע"י עו"ד ו/או יועץ רפואי וזאת על מנת שיוכל לבטא את עמדתו בצורה בהירה וברורה כלפי הועדה. לעניין זה בית הדין האזורי והארצי בפרשת טיירו דחה את טענת קופת החולים וקבע כי זכות הייצוג הינה חלק מזכות הטיעון ונגזרת ממנה ולכן אין מניעה של ייצוג ע"י עו"ד.

לסיכום
ועדת חריגים הינה גוף מעין שיפוטי בעל אופי רפואי הנתון לביקורת בתי הדין לעבודה. ככזו, מחויבת הועדה לפעול בהתאם לכללי הצדק הטבעי וכללי המשפט המנהלי. יחד עם זאת, בית הדין לעבודה לא יתערב בשיקולים הנוגעים למדיניותה ולקווי פעילותה של הוועדה וככלל לא ימיר את שיקול דעת הועדה בשיקול דעתו. הפועל היוצא מכך הינו שלרוב יימנע בית הדין מלהעניק סעד אופרטיבי במקום הוועדה אף במקרה שמצא פגם בהתנהלותה.

במקרה כזה, בית הדין ידגיש את הליקויים בפעילותה של הועדה, ייתן לה הנחיות ויציין בפניה את השיקולים הראויים לעבודתה ויחזיר אליה את הדיון על מנת שתשקול שוב את בקשת החולה על פי הנחיות בית הדין.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גלעד רמתי
טיפים ממשרד:  עו"ד גלעד רמתי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גלעד רמתי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark