עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: משתלם להיות תושב חוזר ותיק לצרכי מס
מידע משפטי בנושאים: דיני מיסים - מיסוי בינלאומי - תושב חוזר - הטבות - תושב חוזר ותיק - תיקון 168 - פקודת מס הכנסה -הטבת מס - שנת הסתגלות - הצהרת הון - פטור ממס - רווח הון
 
 עורך דין מאורי עמפלי

  מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
דיני עבודה
עבירות מס
הגירה לישראל
מס הכנסה
דיני מיסים
משתלם להיות תושב חוזר ותיק לצרכי מס
מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי

במסגרת חגיגות שנת ה- 60 למדינת ישראל, אושר ביום 16.9.2008 בקריאה שלישית בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 168 והוראת שעה), התשס"ח – 2008 (להלן: "תיקון 168"). תיקון 168 חולל רפורמה ביחס להטבות המס המוענקות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. מטרת תיקון 168 הייתה לעודד עלייה לישראל ולהשיב ישראלים החיים בחו"ל, תוך הסרת חסמי מס משמעותיים.

במסגרת תיקון 168 יצר המחוקק "יש מאין" סטאטוס חדש של "תושב חוזר ותיק",  ועיגן את הטבות המס הניתנות לו. ברשימה זו נסקור בקצרה  מיהו "תושב חוזר ותיק" ומהן הטבות המס המוקנות לו במסגרת פקודת מס הכנסה, התשכ"א- 1961 (להלן: "הפקודה").
סעיף 14(א) לפקודה מגדיר "תושב חוזר ותיק", כדלקמן: "תושב חוזר ותיק" - יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך
עשר שנים רצופות לפחות."

    דהיינו, יחיד שהיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 10 שנים רצופות ייחשב כתושב חוזר ותיק לצרכי הפקודה.

על מנת לצמצם את החשש מפני חזרה לישראל נקבע במסגרת סעיף 14(ב) לפקודה, כי  תושב חוזר ותיק יהיה זכאי לבחור שלא להיחשב לתושב ישראל לצרכי מס במשך שנה אחת מיום שובו ארצה (להלן: "שנת הסתגלות"). שנת ההסתגלות מותנית בכך שהתושב חוזר הוותיק יודיע על בחירתו כאמור בתוך 90 ימים מיום שובו לישראל.  

בהיבט הטבות המס, הטבות אלו הושוו ככלל להטבות המס הניתנות לעולים חדשים, כמבואר להלן:
סעיף 14(א) לפקודה מקנה פטור ממס לתושב חוזר ותיק למשך 10 שנים ממועד העלייה בגין הכנסות שנצמחו מחוץ לישראל מהמקורות המנויים בסעיפים 2, 2א ו-3 לפקודה (רווחי עסקים, הכנסת עבודה, ריבית, דיבידנד, הכנסות שכירות וכיו"ב).

סעיף 97(ב)(1) לפקודה מעניק לתושב חוזר ותיק פטור ממס על רווח הון הנובע ממכירת נכס מחוץ לישראל. לשם כך נדרש, כי המכירה תעשה במהלך 10 שנים מהיום שהיחיד הפך לתושב ישראל, ובתנאי שהנכס לא הגיע לידי היחיד במתנה לפי סעיף 97(א)(5) לפקודה. יצוין, כי סעיף 97(ב)(3) לפקודה מקנה פטור יחסי, אם הנכס נמכר לאחר תום 10 השנים.
חשוב לא פחות, סעיף 134ב לפקודה מעניק לתושב חוזר ותיק פטור מחובת הגשת דו"ח לגבי הכנסותיו שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל, או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, והכל במשך עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל.  

בהתאמה, סעיף 135(ב) לפקודה קובע, כי תושב חוזר ותיק יהיה פטור מחובת הגשת הצהרת הון על נכסיו והונו מחוץ לישראל, במשך 10 שנים מיום הפיכתו לתושב ישראל.

קיימות בפקודה הוראות נוספות, אשר מסווגות את התושב החוזר הוותיק כתושב חוץ במשך 10 שנים ממועד עלייתו לעניין קביעת התושבות של "חבר בני אדם", לעניין "חברת משלח יד זרה", "חברה נשלטת זרה" וכיו"ב.  

יצוין, כי הפקודה כוללת בנוסף הגדרה ל- "תושב חוזר", אשר זכאי ככלל להטבות מס פחותות מאלו של תושב חוזר ותיק.

סיכומו של דבר, תיקון 168 מקנה לתושב חוזר ותיק פטור גורף מהכנסות ורווחים שמקורם מחוץ לישראל ולא פחות חשוב פטור גורף מחובת הדיווח עליהם לרשויות המס בישראל. עם זאת, סוגית התושב החוזר הוותיק יכולה להעלות שאלות כגון מהו מועד העזיבה והחזרה לישראל לצרכי מס, מהו מקום הפקת ההכנסות לאחר השיבה לישראל ועוד. מובן, כי רצוי ליתן את הדעת לשאלות אלו ואחרות לפני החזרה לישראל.
 
* המחבר ממשרד עמפלי - עריכת דין מיסים.
אין באמור ברשימה זו כדי להוות חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו/או אחרים המסתמכים על רשימה זו.   

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark