עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: דגשים בעניין תושבות יחיד לצרכי מס הכנסה
מידע משפטי בנושאים: דיני מיסים - מיסוי בינלאומי - נישום יחיד - חברה - פקיד שומה - מס הכנסה - תכנון מס - פקודת מס הכנסה - תיקון 132 - תושב ישראל - נכסים בישראל
 
 עורך דין מאורי עמפלי

  מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מיסוי בינלאומי
עבירות מס
דיני מקרקעין
מס הכנסה
דיני מיסים
דגשים בעניין תושבות יחיד לצרכי מס הכנסה
מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי

שאלת תושבותו של יחיד לצרכי מס עולה הן במישור המיסוי המקומי, קרי לצרכי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה") והן במישור המיסוי הבינלאומי, בהיבט של אמנות מס בילטראליות שמדינת ישראל חתומה עליהן. ברשימה זו נתמקד במישור המיסוי הפנימי.

הגדרת "תושב ישראל" בפקודת מס הכנסה לגבי יחיד עברה רביזיה עם כניסתו לתוקף של החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב- 2002 (להלן: "תיקון 132") בתחילת שנת 2003. בהתאם להגדרה זו, תושבתו של יחיד לצרכי מס הכנסה, תיקבע בעיקרה לפי מבחן "מרכז החיים". ביחס לכך קובע סעיף 1 לפקודת מס הכנסה, כי תושב ישראל - "לגבי יחיד מי שמרכז חייו בישראל".

זאת ועוד, בהמשך הגדרת "תושב ישראל" נקבעו שורה של קריטריונים איכותיים וכמותיים המסייעים לאיתור מרכז החיים של היחיד. כלומר, לשם בירור מרכז החיים של הנישום יש לשקול את מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים של הנישום, דוגמת מקום בית הקבע, מקום המגורים של היחיד ובני משפחתו, מקום עיסוקו, מקום האינטרסים הכלכליים ומקום פעילותו בארגונים שונים (להלן: "המבחנים האיכותיים"). יצוין, כי אין מדובר ברשימה סגורה ובהחלט ייתכנו סממנים נוספים שיובאו בחשבון בקביעת התושבות.

בנוסף למבחנים האיכותיים שמסייעים בקביעה היכן נמצא מרכז החיים של יחיד, כוללת כאמור הגדרת תושב ישראל גם קריטריונים כמותיים אובייקטיביים. במסגרת קריטריונים אלו, נקבע, כי נישום יחיד יהא בחזקת תושב ישראל לצרכי מס, אם שהה בישראל בשנת מס מסוימת 183 ימים או יותר, או אם שהה בישראל בשנת מס מסוימת 30 ימים או יותר וביחד עם השנתיים שקדמו לאותה שנת מס שהה בישראל 425 ימים או יותר. יוער, כי מדובר בחזקות בלבד, הניתנות לסתירה על ידי הנישום ועל ידי פקיד השומה באמצעות מבחן מרכז החיים. כלומר, אף אם יחיד שוהה בישראל 183 ימים או יותר בשנת מס מסוימת, עדיין רשאי הוא לנסות ולהוכיח בעזרת המבחנים האיכותיים, כי מרכז החיים שלו באותה שנת מס מחוץ לישראל.  

למעשה, הגדרת תושב ישראל בפקודה אימצה את המבחנים שפותחו בפסיקה עובר לתיקון 132. בעניין גונן (עמ"ה 2004/98) למשל, נקבע, כי ההכרעה בדבר תושבותו של אדם אינה מסתכמת אך בספירת ימי השהייה בישראל, אלא יש לבחון היכן נמצא "מרכז החיים" של היחיד.

בחינת מרכז החיים אליבא דבית המשפט, נעשית בשני מישורים: האחד- המישור הפיזי אובייקטיבי - מקום הימצא מירב הזיקות של היחיד. השני- המישור הסובייקטיבי – מהי כוונת היחיד והיכן הוא רואה את מרכז חייו. היטיב לסכם זאת בית המשפט העליון בעניין גונן (ע"א 477/02), כדלקמן: בעיקרו של דבר יש להביא בחשבון לעניין זה הן את ההיבט האובייקטיבי, דהיינו - היכן פיסית מצויות מירב הזיקות של הנישום, והן את ההיבט הסובייקטיבי, דהיינו - מה היתה כוונתו של הנישום והיכן הוא רואה את מרכז חייו."
באשר לבחינה הפיזית (אובייקטיבית), זו נועדה לבחון, אילו צעדים עשה הנישום ב"עולם המעשה" שיש בהם כדי להעיד על תושבות וביניהם לדידו של בית המשפט העליון: "זמן השהייה בישראל בשנת המס הרלוונטית, אך זאת בצד מאפיינים חשובים נוספים ובהם: דבר קיומם של נכסים בישראל, המקום בו מתגורר הנישום, המקום בו מתגוררת משפחתו, אופי המגורים, מוצאו של הנישום, מקום לידתו ומצגים של הנישום עצמו אשר יש בהם כדי ללמד על כוונותיו."

בעניין סולר (עמ"ה 7038/03) נקבע באופן דומה, כי השילוב בין כוונתו הסובייקטיבית של המערער להתגורר בארה"ב, לבין ההיבטים האובייקטיבים שליוו את עזיבתו את הארץ ובהם שקלול משך שהייתו מחוץ לישראל בשנים שבערעור, עזיבת מקום העבודה הכולל ניתוק כליל, חתימה על חוזה עבודה חדש, רכישת בית בארה"ב במחיר גבוה ותוך לקיחת משכנתא לתקופה ארוכה של שלושים שנה והתפטרות אשתו ממקום עבודתה, הם אלו שהכריעו את הכף בסופו של יום לטובת המערער, באשר נקבע, כי לא היה תושב ישראל באותן השנים נשוא הערעור.  

עיננו הרואות אפוא, כי בחינת "מרכז החיים" של נישום לצורכי מס הכנסה נעשית הן בפן האובייקטיבי, קרי היכן מבחינה עובדתית מצויות מרבית הזיקות של היחיד והן בפן הסובייקטיבי, דהיינו, היכן ראה הנישום הלכה למעשה את מרכז חייו.

משנה חשיבות קיימת לשאלת "מרכז החיים", במקרה בו נישום טוען לשינוי הסטאטוס שלו לצרכי מס. למשל, יחיד שהיה תושב ישראל וטוען שהוא ניתק את תושבותו הישראלית לאחר שעזב את ישראל למדינת נכר. על כך נדון ברשימות הבאות.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark