עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: עסקה מלאכותית או תכנון מס - על הקמת חברה בהתאם לסעיף 104א לפקודה ופירוקה בתום מועד החסימה כעסקה מלאכותית
מידע משפטי בנושאים: עריכת דין מיסים - דיני מסים - מיסוי בינלאומי - תכנון מס - עסקה מלאכותית - הקמת חברה - פירוק חברה - פס"ד מאיר אליהו - סעיף 104 א לפקודת מס הכנסה
 
 עורך דין מאורי עמפלי

  מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מיסוי בינלאומי
עבירות מס
דיני מקרקעין
מס הכנסה
דיני מיסים

עסקה מלאכותית או תכנון מס  -  על הקמת חברה בהתאם לסעיף 104א לפקודה ופירוקה בתום מועד החסימה כעסקה מלאכותית

מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי

סעיף 86 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה"), מעגן את סמכותו של פקיד השומה להתעלם מעסקה ו/או פעולה, אם הוא סבור, כי עסקה פלונית המפחיתה, או העלולה להפחית, את סכום המס המשתלם על ידי אדם פלוני היא מלאכותית או בדויה, או שהסבה פלונית אינה מופעלת למעשה, או כי אחת ממטרותיה העיקריות של עסקה פלונית היא הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות.

לפי המקובל ב
פסיקה על מנת לבחון אם עסקה מלאכותית יש ליישם את מבחן הטעם הכלכלי, דהיינו, לבחון האם קיים טעם כלכלי לעסקה מעבר לשיקול חיסכון המס. כמו כן, נהוג לבחון האם מדובר בעסקה בעלת דפוסים מקובלים בחיי הכלכלה להשגת תוצאה כלכלית מסוימת (ראו למשל ע"א 3415/97 ורע"א 11490/03).   

עם השנים גברו הקולות, אשר קבעו, כי אם ישנה הוראת חקיקה אנטי תכנונית בסעיף מסוים, חזקה, כי אין צורך לעשות שימוש בהוראה האנטי תכנונית הכללית שבסעיף 86 לפקודת מס הכנסה, בביקורת פעולה שנסמכה על הסעיף הספציפי.

בנוסף, נשמעה הדעה, כי מקום בו התיר המחוקק לעשות שימוש בפעולה מסוימת במסגרת חקיקת המס, חזקה, כי שימוש זה לא יסווג כמלאכותי. כך אם פקודת מס הכנסה מאפשרת בסעיף 104א לפקודת מס הכנסה העברת נכסים לחברה תמורת הקצאת מניות בחברה במלי שהעברה זו תיחשב כאירוע מס, הרי שפעולה בהתאם למתווה זה לא תקוטלג ככלל כפעולה מלאכותית לצרכי מס.

לאחרונה השמיע בית המשפט המחוזי דברו בסוגיות אלו ודומות ונדמה, כי הוא אינו מבשר טובות לנישומים.

בעניין מאיר אליהו (
ע"מ 1225-07) דובר בחברה, אשר עסקה בייצור מזגני אוויר בתחום הצבאי ובתחום האזרחי. בתאריך 26.5.99 נמכרה פעילות החברה בתחום הצבאי לצד שלישי, וזאת בתמורה לסכום מוסכם ולתמלוגים תקופתיים. כתשעה חודשים לאחר המכירה, ביום 2.3.00, העבירה בעלת המניות בחברה את החזקתה בחברה, לחברה חדשה, במסגרת סעיף 104א לפקודת מס הכנסה. בהמשך אותה שנה חילקה החברה את רווחיה הצבורים כדיבידנד לחברה החדשה.

כשנתיים לאחר הקמתה, ביום 24.3.02, פורקה החברה החדשה מרצון ורווחיה הראויים לחלוקה  חולקו כדיבידנד פירוק, בהתאם לסעיף 94ב לפקודת מס הכנסה, בשיעור מס של 10%.  

פקיד השומה סיווג את העסקה כעסקה מלאכותית, מאחר ולא נמצא כל טעם כלכלי להקמת החברה ולפירוקה ולפיכך סיווג את דיבידנד הפירוק כדיבידנד רגיל בשיעור מס של 25%.

כב' השופט אלטוביה קיבל את עמדתו של פקיד השומה וקבע, כי אכן לא היה כל טעם עסקי של ממש למבנה העסקה, מעבר לשיקול חיסכון המס, ולפיכך "מכלול ההתנהלות, בראיה כוללת, באה בגדר עסקה מלאכותית שכל תכליתה הפחתת מס בלתי נאותה". לדידו, "בחינת מכלול האירועים כולם וניתוח המהלכים השונים כעסקת שלבים (step transaction), מלמדת, כי המדובר בהתנהלות המהווה עסקה מלאכותית".

ברשימה זו לא נעסוק בשאלה האם היה קיים טעם כלכלי לעסקה. נצא מנקודת הנחה, כי אכן לא היה טעם שכזה. ועדיין, פסק הדין מעלה מספר תהיות.  

ראשית, כטענת המערערים בפסק הדין, סעיף 104א לפקודת מס הכנסה, שהיווה כאמור את האכסניה להעברת מניות החברה אל החברה החדשה, אינו כולל כל קביעה בדבר תנאי לתכלית עסקית ו/או כלכלית", וזאת בניגוד למשל לסעיף 104ג(6) לפקודת מס הכנסה, אשר נמצא באותו פרק בפקודת מס הכנסה ועוסק במאטרייה דומה. קרי, בסעיף 104ג(6) הדגיש המחוקק, כי תנאי לדחיית המס, הינו, כי "הנכס מועבר למטרה עסקית וכלכלית והימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן מהמטרות העיקריות של ההעברה". משמע, כב' השופט אלטוביה יוצא מנקודת הנחה, כי סעיף 86 לפקודת מס הכנסה חולש על כל הוראות פקודת מס הכנסה, ואם כך נשאלת השאלה, מדוע המחוקק טרח להוסיף הוראה אנטי תכנונית ספציפית בסעיף 104ג(6) (וכן בשני סעיפים נוספים באותו הפרק ובתקנות שהוצאו מכוחו).
שנית, מוקשה לראות בעסקה, המתרחשת על פני שנתיים, בהם הנישום נוטל על עצמו סיכון כלכלי, כעסקת שלבים, והשוו למשל עם עמ"ה 1198/01.

שלישית, סעיף 104א לפקודת מס הכנסה, מונה מספר תנאים קטגוריים לקבלת הפטור, ברם,
פירוק החברה לאחר השנתיים חסימה, או לחילופין דרישה להמשך פעילותה העסקית אינם נמנים  על תנאים אלו.

כלומר, בניגוד לחוקי המתמטיקה בהם הסכום של מספר חיובי אחד עם מספר חיובי אחר מביא בהכרח לתוצאה חיובית, בית המשפט רואה בסכום המתקבל משתי פעולות מותרות על פי פקודת מס הכנסה- הקמת חברה לפי סעיף 104א לפקודת מס הכנסה ומשיכת רווחים ראויים לחלוקה עם פירוקה (סעיף 94ב לפקודת מס הכנסה)- כסכום "שלילי" המסווג כתוצאה מלאכותית.

פסיקת בית המשפט מצטרפת לשורה של פסיקות, אשר ניתנו בשנים האחרונות ומצמצמת באופן ניכר את זכותו של הני
שום לתכנון מס( ראו למשל עמ"ה 8047/04).

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark