עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: אין התיישנות בתביעות סרטן העור שנגרמו כתוצאה מחשיפה לשמש במהלך שנות עבודה המוגשות למוסד לביטוח לאומי
מידע משפטי בנושאים: ביטוח לאומי - סרטן העור - תאונת עבודה - חשיפה לשמש - גידול סרטני - סולר קרטוזיס - מלנומה - התיישנות התביעה - דמי פגיעה - מחלת מקצוע -מגזר חקלאי-נזיקין
 
עורך דין צחי פרום

  מאת: עו"ד צחי פרום
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
תאונות דרכים
דיני נזיקין
נזקי גוף
פיצויים
ביטוח לאומי
אין התיישנות בתביעות סרטן העור שנגרמו כתוצאה מחשיפה לשמש במהלך שנות  עבודה המוגשות למוסד לביטוח לאומי
מאת : עו"ד צחי פרום

חולי סרטן עור רבים שחלו במחלת סרטן העור לגידוליה השונים כגון: ( BCC, SCC, מלנומה וסולר קרטוזיס) אינם מודעים לעובדה כי במידה ומחלת סרטן העור מקורה בחשיפה לשמש במהלך שנות העבודה, הינם זכאים לתבוע את הביטוח הלאומי בתביעה להכרה כנפגעי עבודה, ולכן לפעמים חולפות שנים רבות בין פרוץ המחלה והגידולים ובין הגשת התביעה לביטוח הלאומי.

האם העובדה כי חלפה תקופה ארוכה בין פרוץ המחלה לראשונה ובין מועד בו הוגשה התביעה לדמי פגיעה ולהכרה כנפגע בעבודה, משמעותה כי התביעה התיישנה ?

המוסד לביטוח לאומי מבחין בין הזכאות לדמי פגיעה בגין תקופת אי הכושר, לבין הזכאות להכרה כנפגע בעבודה וכן מה שקורה בפועל.

סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי קובע :

" א.     כל תביעה לגמלת כסף תוגש תוך שניים עשר חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה, אולם רשאי המוסד ליתן גמלה, כולה או מקצתה, אף אם נתבע אחרי המועד האמור .

  • ב.הוגשה תביעה אחרי המועד האמור על פי סעיף קטן א', וקבע המוסד כי התובע זכאי לגמלה בעד התקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם לו הגמלה שהוא זכאי לה ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה כאמור."
בהתאם לחוק, פרק הזמן שיש להגיש את התביעה לביטוח הלאומי הינו 12 חודשים, אולם הביטוח הלאומי רשאי להכיר בפגיעה, כולה או חלקה, לכל היתר לפרק זמן שלא יעלה על 12 חודשים שקדמו למועד בו הוגשה התביעה.

כאמור,  בתביעה לסרטן העור, המועד הקובע את הזמן להגשת התביעה הוא המועד בו התגלתה המחלה לראשונה.
על פי החוק יש להגיש התביעה תוך 12 חודשים מהיום שבו התגלתה המחלה לראשונה. בפועל, מרבית התביעות מוגשות תקופה ארוכה לאחר המועד בו התגלתה המחלה לראשונה ולפעמים מספר שנים לאחר מכן. משמעות הדבר כי התובע לא יוכל לקבל דמי פגיעה בגין תקופת מחלה או בגין תקופת אי הכושר שלו, אולם עדיין אין הדבר משמעותו כי התביעה להכרה כנפגע בעבודה תידחה.

בפועל, גם אם הזכאות לדמי פגיעה חלפה, אך התובע הצליח להוכיח בפני הביטוח הלאומי כי עבד בשמש במשך שנים רבות וכי קיים קשר סיבתי רפואי בין החשיפה לקרני השמש במהלך שנות העבודה ובין הגידולים הסרטניים מהם הוא סובל, תביעתו להכרה כנפגע בעבודה תוכר והוא יהא זכאי להגיש תביעה לקביעת דרגת נכותו .

בהתאם לסעיף 107 א' לחוק הביטוח הלאומי, את התביעה לקביעת דרגת הנכות יש להגיש  תוך 12 חודשים מהיום שבו נוצרו התנאים המזכים במענק. אם הוגשה תביעה מאוחר יותר, ישולם מענק, אל אף האמור בסעיף 296 ב' אולם סכום המענק יופחת כל חודש איחור בקצבה אחת.

זה המקום לציין כי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, זכאי נפגע שנקבע לו נכות שבין 9% - 19% למענק חד פעמי השווה למכפלת הקצבה החודשית ב 43 גמלאות .

מאחר והמועד בו תוכר תביעתו של חולה סרטן העור כנפגע בעבודה הוא המועד בו התגלתה המחלה לראשונה, דהיינו פעמים רבות שנים לפני המועד בו הוגשה התביעה לקביעת דרגת הנכות, הוועדה הרפואית תבדוק אותו ותקבע את שיעור נכותו כתוצאה ממחלת סרטן העור אשר הוכרה כפגיעה בעבודה, אולם למי שתיקבע לו הועדה הרפואית נכות בשיעור של 9% - 19% תופחת לו גמלה אחת בכל חודש שאיחר בהגשת התביעה לאחר 12 חודשים מהמועד שבו הוכרה תביעתו כפגיעה בעבודה.

לדוגמא, אדם החולה במחלת סרטן העור המגיש תביעה להכרה כנפגע בעבודה 4  שנים לאחר פרוץ המחלה, בהנחה שתביעתו תוכר  ע"י המוסד לביטוח לאומי ושתקבע לו ע"י הועדה הרפואית  נכות בשיעור של 10% בגין פגיעתו, אזי פועל מאחר שחלפו 48 חודשים מהמועד שבו הוכרה התביעה, יופחתו של 36 גמלאות והמענק הכספי שהוא יקבל יהא מענק של 12 גמלאות בלבד.

שונה המצב כאשר נקבעת  לחולה סרטן העור נכות העולה על 20% שכן אז הוא זכאי על פי החוק לקצבה חודשית קבועה החל מהמועד בו הוגשה התביעה לראשונה לדמי פגיעה בתוספת 12 חודשים רטרואקטיביים בהתאם לסעיף 296 ב' לחוק .

לדוגמא,  חולה סרטן העור  הגיש את התביעה להכרה כנפגע בעבודה 4 שנים לאחר פרוץ המחלה, ונניח כי תביעתו הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי כפגיעה בעבודה ונקבעה לו ע"י הועדה הרפואית נכות בשיעור של 20% , אותו אדם  יהא זכאי לקצבה חודשית קבועה החל מהיום בו הגיש את התביעה להכרה כנפגע בעבודה בתוספת 12 קצבאות חודשיות נוספות.

אשר על כן, אל להם לחולי סרטן העור אשר עובדים במשך שנים רבות בחשיפה לקרני השמש, להירתע מהגשת תביעות לביטוח הלאומי באמצעות עו"ד המתמחה בתחום, וזאת על מנת שיוכרו כנפגעי עבודה גם אם חלפו חודשים ארוכים ואפילו שנים רבות מאז התגלתה ופרצה מחלת סרטן העור לראשונה.

.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד צחי פרום
טיפים ממשרד:  עו"ד צחי פרום
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד צחי פרום
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark