עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: קבלת אזרחות ישראלית – על מעמד עולה, תושב ארעי ואשרה מסוג א 1 - עולה בכוח והטבות מס
מידע משפטי בנושאים: הגירה לישראל - משפט מינהלי - דיני מיסים - הטבות מס לעולים - אשרה מסוג א1 - עולה בכוח - תושב ארעי - משרד הפנים - דרכון זר - פטור ממס
 


  מאת: עו"ד גבי מיכאלי
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מיסוי בינלאומי
עבירות מס
דיני מקרקעין
מס הכנסה
דיני מיסים
קבלת אזרחות ישראלית על מעמד תושב ארעי ואשרה מסוג א 1 - עולה בכוח
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

1. כל יהודי זכאי לעלות לישראל, לזכות בזכויות עולה ולקבל אזרחות ישראלית למעט אנשים הפועלים ו/או עלולים לסכן את ביטחון הציבור.

2. זכויות עולה ניתנות למי שמוגדר יהודי לפי הקריטריונים בחוק השבות.

3. מובהר בזאת כי מעמד העולה ואזרחות ישראלית – ניתנים ביום העלייה וכי אין צורך לוותר על האזרחות הקודמת. דהיינו ניתן להחזיק באזרחות כפולה.

4. בנישואין עם אזרח ישראלי אין בכדי לפגוע ו/או להוריד מהסיוע הניתן לעולה החדש למעט מצב עיניינים בו בבעלות הבן/ת דירה , אזי במקרה דנן אין העולה זכאית להטבות עולה במשכנתא (שהינה עזרה זניחה יחסית).

5. ניתן להגיש בקשה לאזרחות ישראלית גם בנציגות או בקונסוליות ישראל בחו"ל.

6. כל עולה נרשם בפנקס התושבים בעת כניסתו לארץ ומקבל תעודת עולה בה נרשמים כל פרטי הסיוע שהעולה מקבל כשתעודה זו משמשת כטופס זיהויי זמני וזאת עד קבלת תעודת הזהות במשרד הפנים.

תושב ארעי:

7. מעמד תושב ארעי ניתן למי שרוצה להיות בארץ במעמד זמני, על מנת לבדוק האפשרויות השונות (מעין תקופת ניסיון) כאשר תקופה זו מוגבלת לשלוש שנים.

8. מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודה עולה לפי חוק השבות רשאי להגיש בקשה לאשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א'1 – "עולה בכוח".

9. "עולה בכוח"- החל מ-1991, הוא מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות התש"י -1950, ורוצה לשהות בישראל עד 3 שנים, כדי לבדוק את האפשרות והתנאים להשתקעות בישראל כעולה.

10. האשרה ניתנת לתקופה של עד 3 שנים, בתנאי שלמבקש יש אזרחות אחרת ודרכון זר בתוקף.

11. אשרה זו מזכה את נושאה בזכות לקבלת עבודה וכן להירשם במינהל האוכלוסין ולקבל תעודת זהות.

12. המדיניות של משרד הפנים היא לצמצם מתן אשרה א'1, והארכת מתן אשרה א'1 תתקבל במקרים חריגים ובתוך כך :

א. אינה ניתנת לבני משפחה העולים במפוצל.

ב. אינה ניתנת לתלמידי ישיבה וסטודנטים

ג. אינה ניתנת לאדם שבן/ת זוגו עולה באשרת עולה.


13.  א'1 בניגוד לעולה אינו מקבל מספר הזהות בעת הכניסה לארץ, עליו לפנות למשרד הפנים שמכבד אשרה שהוענקה בחו"ל אך בוחן אותה מחדש, ובשל כך נדרש א'1 להציג מחדש הוכחה על יהדותו (תעודת לידה, כתובה או אישרו רב הקהילה המאשר את יהדותו) ודרכון תקף לתקופה בפועל של 3 שנים לפחות.
לאחר מכן חותם על הצהרה כי מכיר הוא את כל סוגי האשרות ובוחר לקבל אשרה א'1 .

14. עם קבלת אשרה א'1 במשרד הפנים מגיש בקשה לתעודת זהות. בפועל, תהליך ההנפקה של תעודת הזהות עלול לקחת כמה שבועות. דבר העלול לגרום קושי בקבלת שירותים שונים שבהן נחוצה תעודת זיהוי.

15. א'1 אינו זכאי להשתתף בבחירות לכנסת, אך יכול להשתתף כבוחר ברשות מקומית שהוא תושב רשום שלה.

16.  א'1 אינו זכאי לקבלת סיוע ממשרד הקליטה והשיכון. לגבי משרדים אלה דינו כדין תייר, פרט להסעה ליעד ראשון.

17. מכס , מס רכישה, מס הכנסה, מטבע חוץ דין א'1 כדין עולה.

18. בשנת 2003 נכנסה לתוקף רפורמה בעקבות תיקון 132 לפקודת מס הכנסה שעיקרה מעבר משיטת מיסוי על בסיס טריטוריאלי, קרי מיסוי כל ההכנסות שהופקו או נצמחו בישראל בלבד, למיסוי על בסיס פרסונאלי, קרי מיסוי כל ההכנסות של תושב ישראל, ללא תלות בזהות מקום הפקת ההכנסה.

19.   תוצאת שינויי שיטת המס והמעבר לשינוי פרסונאלי פרושה הרחבה, הלכה למעשה, של בסיס המס בישראל. מאידך, מעודדת רפורמת המס את העלייה והחזרה לישראל ע"י הרחבת הפטור ממס רווח הון  והענקת פטורים על הכנסות פירותיות מסוימות מחו"ל לגבי עולים חדשים ותושבים חוזרים.

20. יוצא מכך כי עולים חדשים כשבניהם נכללים "עולים בכח" ותושבים חוזרים זוכים להקלות מס נרחבות בישראל הן על הכנסות פאסיביות, הן על הכנסות מעסק והן על ריווחי הון. לפיכך בתכנון מס נכון, ניתן יהיה לייבא ארצה הכנסות מס שונות בשיעורי מס מינימאליים.


21. עוד יתרונות מיסוי לבעל אשרה א'1:

  • א.פטור ממיסוי ומדיווח למשך 10 שנים, לכל ההכנסות מחו"ל.
  • ב.נקודות זיכוי בשווי אלפי שקלים.
  • ג.פטור ממס על ריבית מט"ח למשך 20 שנה.
  • ד.פטור מלא ממס על פנסיה.
  • ה.פטור ממס על חברות זרות שבבעלותן.
  • ו.פטור חלקי ממס רכישה.
22. תקופת הזכאות בתחומים אלה מתחילה מיום הכניסה באשרה א'1 לראשונה.

23. חפצים טעוני מכס ש א'1 מביא איתו במטוס יישארו במכס בשל העובדה כי שחרור חפצים בפטור מהמכס ניתן לבצע רק לאחר שפרטי הזיהוי מעודכנים במחשב משרד הפנים והמכס.

24. תושבים ארעיים עשויים ליהנות מסיוע הסוכנות היהודית בקליטה ראשונית ובלימוד עברית במרכז קליטה או באולפן קיבוץ.

25. לאולפן קיבוץ זכאי עולה במידה שהשליח התרשם  שבכוונתו לשבת בארץ.

26. חוק ביטוח בריאות ממלכתי חל על "עולה בכוח", אך ישלם 6$ בעבור תקופת אשפוז של שלושה חודשים היות וקבלת תעודת זהות עלולה לקחת מספר שבועות ובלעדיה לא ניתן להירשם.

27. תושב ארעי אינו חייב בשירות צבאי כל עוד הוא מחזיק באשרה א'1 בתוקף.  כאשר ישנה מעמדו לעולה יחויב בשרות בהתאם לנהלים.

28. תושב קבע

עולה הבוחר שלא לקבל אזרחות ישראלית מקבל מעמד של תושב קבע – העולה חייב להודיע על כך למשרד הפנים לא יאוחר משלושה חודשים מיום עלייתו.

29. תושב קבע אינו זכאי להשתתף בבחירות הכלליות, אך רשאי להשתתף בבחירות עירוניות.

30. תושב קבע אינו יכול לקבל משרה קבועה בשירות המדינה, אך חייב לשרת בצבא.


31. מה בין עולה לעולה בכוח

במידה וזכאי העולה לעלות ארצה על פי הקריטריונים הקבועים בחוק השבות במעמד של עולה להטבות הבאות:

32. כעולה, ישנה אפשרות להחזיק בשתי אזרחויות שונות (כפל אזרחות)

33. עולה מקבל סל קליטה והטבות שונות ממשרדי הממשלה השונים, דבר שבעל אשרה א'1 מנוע מלקבל.

34. עולה זכאי אף הוא להטבות המס שפרטנו בקצרה בסעיף 21.

35. בעל אשרה א'1 זכאי לביטוח לאומי רק לאחר חצי שנה שהוא בארץ ואילו לעומתו עולה רגיל יקבל דמיי ביטוח לאומי באופן מידי .

36. אשרת א'1 ניתנת עד שלוש שנים בלבד.

37. מסקנה :

מהמקובץ לעיל עולה כי במידה וזכאי העולה לעלות ארצה לפי חוק השבות אזי רצוי לעשות זאת באופן מאורגן, מסודר ובאשרת עולה וזאת מן הטעמים שמנינו לעיל.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
טיפים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark