עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: יתרונות אמנת מס לגבי תושבות יחיד במישור המיסוי בינלאומי
מידע משפטי בנושאים: דיני מיסים - מיסוי בינלאומי - משפט בינלאומי פרטי - אמנת למניעת כפל מס - עליונות אמנות מס על הפקודה - מיסוי יחידים - מגורים בחו"ל -
 
 עורך דין מאורי עמפלי

  מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מיסוי בינלאומי
עבירות מס
דיני מקרקעין
מס הכנסה
יתרונות אמנת מס לגבי תושבות יחיד במישור המיסוי בינלאומי
מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי

עזיבה של ישראל לצרכי עבודה, או לימודים למשל אינה בהכרח ערובה לניתוק תושבות לצרכי מס במישור הדין המקומי הישראלי.  

ברשימות קודמות, מצאנו, לעניין זה, כי תושבות של יחיד לצורכי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-  1961 (להלן: "הפקודה") נגזרת ממקום מרכז החיים של היחיד. מרכז החיים של היחיד, לפי הפקודה, נקבע על פי זיקות אובייקטיביות, המפורטות בסעיף 1 לפקודה (מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים של היחיד, דוגמת מקום בית הקבע, מקום המגורים של היחיד ובני משפחתו, מקום עיסוקו, מקום האינטרסים הכלכליים ומקום פעילותו בארגונים שונים) וכן על מבחן סובייקטיבי, המנסה להתחקות אחר כוונותיו של היחיד.

כמו כן, ראינו, כי סעיף 1 לפקודה מחיל שתי חזקות אובייקטיביות, אשר קובעות, כי מרכז חייו של יחיד ייחשב בישראל, אם שהה בישראל בשנת מס מסוימת מעל 183 ימים, או אם שהה בישראל בשנת מס מסוימת 30 ימים או יותר וביחד עם השנתיים שקדמו לשנת המס, שהה בישראל לפחות 425 ימים בישראל. שתי החזקות ניתנות לסתירה על ידי היחיד ועל ידי פקיד השומה.

במסגרת תיקון 168 לפקודה נוספה להגדרת "תושב חוץ" בפקודה החלופה לפיה יראו כתושב חוץ יחיד ששהה מחוץ לישראל במשך 4 שנים רצופות, כאשר בשנתיים הראשונות הוא שהה לפחות מ- 183 ימים מחוץ לישראל ובשנתיים האחרונות "מרכז חייו" לא היה בישראל.  

צא ולמד אפוא, כי יתכנו נסיבות במסגרתן יחיד עזב את ישראל למדינת נכר והחל להתגורר ולעבוד שם. אותו יחיד ייחשב עדיין כתושב ישראל לצרכי הפקודה. סביר להניח שלאחר פרק זמן מסוים היחיד ייחשב גם כתושב אותה מדינה זרה לצרכי מס. כלומר, בתקופת ביניים, לא קצרה, יכול היחיד להיות מסווג הן כתושב ישראל לצרכי מס והן כתושב אותה מדינה זרה לצרכי מס. מצב זה עלול לחשוף את היחיד לכפל מס, במסגרתו הוא יידרש לשלם מיסים גם בארץ וגם במדינה הזרה.

פתרון למצב זה יכול להימצא, כמפורט להלן, באם המדינה הזרה נחשבת כמדינה גומלת, קרי היא חתומה עם ישראל על אמנה למניעת כפל מס.

יודגש, לעניין זה, כי סעיף 196 לפקודה מורה, ככלל, כי הוראות אמנת מס גוברות על הוראת הפקודה.

זאת ועוד, מדינת ישראל חתומה עם למעלה מ- 50 מדינות על אמנות למניעת כפל מס.  רובן המכריע של אמנות המס מבוססות על אמנת המודל של ה- OECD, המהווה, בגרסותיה השונות, מודל עיקרי לאמנות למניעת כפל מס (להלן: "אמנת המודל").

אמנת המודל קובעת, במצב של כפל תושבות יחיד, כמוסבר לעיל, כי יש להכריע את התושבות בהתאם לשורה של מבחנים, הידועים גם בשם "מבחני שובר השוויון" (tie-breaker tests). מבחנים אלו מסודרים לפי מדרג נורמטיבי. כלומר, במצב של כפל תושבות, יראו את היחיד כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע. הפרשנות המקובלת הינה שגם דירה שכורה לפרקי זמן ארוכים יכולה להיחשב כבית קבע לצרכי אמנת מס.
אם עומד לרשותו של היחיד בית קבע בשתי המדינות, או אם לא עומד לרשותו בית קבע באף אחת מן המדינות, ייראוהו רק כתושב המדינה שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים).  
אם לא ניתן לקבוע באיזה מדינה נמצא מרכז האינטרסים שלו, יראו את היחיד רק כתושב המדינה בה הוא נוהג לגור. אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות או אף לא אחת מהן, יראוהו רק כתושב המדינה שהוא אזרחה. אם גם מבחן זה אינו נותן תשובה ברורה, הרשויות המוסמכות יישבו את השאלה בנוהל הסכמה הדדית.

חשיבות ההוראה טמונה בכך, אפוא, שגם אם יחיד נחשב לפי הפקודה כתושב ישראל לצרכי מס, אמנת המס הרלוונטית עשויה לסווגו דווקא כתושב המדינה הזרה לצרכי אמנת המס. במצב זה היחיד לא יחוב, ככלל, במס בישראל על הכנסותיו, ככל שאלו הופקו או נצמחו מחוץ לישראל. גם מכירה של נכסים תחוב ככלל רק במדינה הזרה, בכפוף לחריגים, המפורטים  באמנת המס הרלוונטית. יתרון נוסף, טמון, בכך שהיחיד גם נמנע מלהתעמת עם סעיף 100א לפקודה, אשר יוצר ליחיד, כידוע כעיקרון אירוע מס של מכירת נכסים "ביום שלפני היום שבו חדל להיות תושב ישראל" (מס הגירה), היות והיחיד לא חדל להיות תושב ישראל לפי הדין הפנימי.

דוגמה למבחני שובר השוויון ניתן למצוא בשלוש אמנות המס האחרונות שנכנסו לתוקף ביום 1 בינואר 2010. אמנת המס עם לטבייה מאמצת את ההסדר הקיים באמנת המודל כפי שפורט לעיל לעניין קביעת התושבות של יחיד.  יושם אל לב, כי בשתי אמנות המס האחרות, קרי אמנת המס עם וייטנאם ועם טיוואן, סדר מבחני שובר השוויון, שונה, באופן שבשתי אמנות המס יש להכריע ראשית את שאלת התושבות בהתאם למרכז האינטרסים החיוניים, ורק אם לא ניתן לקבוע באיזה מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים של היחיד יש לעבור ולבחון היכן עומד לרשותו בית קבע.

לסיכום, עליונות אמנות המס על פני הוראות הפקודה מאפשרות ליחיד להיחשב כתושב מדינה זרה גם אם לצרכי הפקודה הוא עדיין נחשב כתושב ישראל. הרי כי כן, חשוב  שיחיד, אשר מתעתד לעזוב את ישראל למדינה זרה, יבחן טרם העזיבה, האם קיימת למדינה הזרה אמנת מס עם ישראל. במידה וקיימת אמנת מס, יש לבחון את הוראותיה הספציפיות בקפדנות על מנת לנסות ולמקסם עבור היחיד את יתרונות המס הגלומים בה.  

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark