עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
דיני עבודה - יחסי עובד מעביד - דמי מחלה - חוק דמי מחלה - זכויות עובדים - עובדות - שמירת הריון - מדריך משפטי
תשלום דמי מחלה לעובד - שאלות ותשובות*
מאת: עו"ד משה וקרט
מעל 121500 צפיות
דיני עבודה - משפט העבודה - יחסי עובד מעביד - חופשה שנתית - דמי חופשה - מדריך משפטי
חופשה שנתית - כל השאלות והתשובות
מאת: עו"ד משה וקרט
מעל 82000 צפיות
עורכי דין - כיצד לבחור עורך דין - עו"ד - עורכת דין - יועץ משפטי - יעוץ משפטי - שכר טרחת עו"ד - עו"ד בעל מומחיות -עורך דין זמין-יחסי עו"ד לקוח-עו"ד יקר
כיצד לבחור עורך דין נכון
מאת: מערכת מידע משפטי
מעל 60500 צפיות
דיני עבודה - משפט העבודה - יחסי עובד מעביד - דמי הבראה - כל השאלות והתשובות - מדריך משפטי
תשלום דמי הבראה לעובד – כל השאלות והתשובות
מאת: עו"ד משה וקרט
מעל 60500 צפיות
דיני מקרקעין - עסקאות במקרקעין - מכירת מגרש - מכירת קרקע - בניה עצמית - עסקת קומבינציה - מיסוי מקרקעין - שיקולי מס - מס שבח מקרקעין
בעלי מגרשים - כיצד תפיקו תועלת כלכלית מהמגרש שבבעלותכם
מאת: עו"ד אורי אסא
מעל 58000 צפיות
דיני מקרקעין - בית משותף - בתים משותפים - גדר הפרדה - בניה - שכנים - שכן - מחוברים במיצר - קיר - עלות הקמה - מגרשים שכנים
גדר הפרדה בין מגרשים שכנים
מאת: עו"ד אביב טסה
מעל 54000 צפיות
כיצד על עובד המפוטר, ללא הודעה בכתב, לנהוג על מנת להבטיח את זכויותיו
 
הצוואה המאובטחת
 
קופת החולים מסרבת לממן תרופה ו/או טיפול שאינו מצוי בסל הבריאות ומיועד להצלת חיים או לטיפול במחלה נדירה? יש מה לעשות !
 
איזה דין חל על המכרז שלך?
 
בעקבות ההצתה בכרמל – אל תשחקו באש – היבטים פליליים
 
הרשות המרכזית – אמנת האג – הכתובת המרכזית להחזרת ילדים שנחטפו
 
המדריך ליורשים
 
מתי אדם אינו כשיר לכתוב צוואה ?
 
מדוע כדאי להזדרז ולמכור משק חקלאי כיום
 
פירוק שיתוף במקרקעין -הסמכות הבלתי מוגבלת בסכום של בית משפט השלום
 
חשיבותו של חוזה שכירות לנכס עסקי/מסחרי
 
כוחו של בעל מניות מיעוט בחברה
 
לאן נעלם עורך הדין?
 
על משכנתא וזכאות לחסרי דיור
 
פורשים משותפות בעסק ? מה עם החובות ?
 
התיישנות בתביעות סיעוד נגד חברת ביטוח
 
חבר קיבוץ - מוריש או לא מוריש? זו השאלה
 
תקופות אכשרה והמתנה בפוליסות הסיעוד
 
הפחתת מזונות ילדים ?
 
החלטה 1464 הלכה למעשה מעניקה מספר הטבות לבעלי הנחלות - כיצד להתנהל ?
 
פלילי
נוער בפלילים – גיל האחריות הפלילית
מאת: עו"ד גלעד כצמן
מעל 17700 צפיות
תעבורה - עבירת חניה - דוח - התיישנות
מתי מתיישנת עבירת חניה ?
מאת: עו"ד יוסף גבריאלי - נוטריון
מעל 15900 צפיות
דיני עבודה - התפטרות - פיצויי פיטורים - יחסי עובד מעביד - מפעל - מקום העבודה - הרעה מוחשית בתנאי עבודה - יעוץ משפטי פיצויי פיטורין - פיצויים - בית דין
התפטרות עקב העתקת מקום העבודה
מאת: עורך דין דורי ברקל
מעל 12800 צפיות
תעבורה
על שעות הנהיגה והמנוחה של נהגי משאיות
מאת: עו"ד ניסים כהן
מעל 12800 צפיות
דיני משפחה
גברים, הזהרו בכתובתכם!
מאת: עו"ד לירן פרידלנד
מעל 12000 צפיות
 עורך דין אהוד גרא
איזה דין חל על המכרז שלך?
  מאת: עו"ד אהוד גרא
  
איזה דין חל על המכרז שלך?

מאת: עו"ד אהוד גרא

לכאורה שאלה פשוטה: איזה דין חל המכרז שלך? למעשה, שאלה לא קלה כלל ועיקר. ראשונות היו הרשויות המקומיות. החיקוקים שחלים עליהן, הטילו את חובת המכרזים וגם את פרטיה על עיריות ומועצות מקומיות ואזוריות מראשית ימי המדינה. לא כך היה המצב לגבי הממשלה ורשויותיה. חוק חובת המכרזים ותקנותיו, שחלים עליהן, נחקקו רק בשנים 1992-3. במקביל לתחיקה הזאת, על שני חלקיה העיקריים, הגיעו מכרזים רבים לדיון בבתי המשפט שנתנו החלטות ופסדי דין, "תקדימים" בשפה המשפטית. העקרונות שהנחו את בתי המשפט בפסיקותיהם היו עקרונות המשפט הציבורי-מנהלי. לפי עקרונות אלה, מוטלות על הרשות המנהלית החובות לנהוג בניהול המכרזים בשוויון, בהגינות, בשקיפות, בתום לב ובסבירות. עד לחקיקת חוק ותקנות חובת המכרזים, חלה עליהם חובת המכרז מכוח הדין הפסוק, כגופים ציבוריים, מחד, ומכוח תקנות כספים ומשק של החשב הכללי, מאידך.

מאז חקיקת חוק חובת המכרזים והתקנות, חלים על הגופים הציבוריים שלושה סוגי דינים:
• חוק ותקנות חובת המכרזים - שחלים על משרדי ממשלה, רשויות סטאטוטוריות, חברות ממשלתיות, אוניברסיטאות וקופות חולים;
• תקנות העיריות וצווים ותוספות שלהם - שתלים על העיריות, המועצות המקומיות והאזוריות;
• פסקי הדין של בתי המשפט, אשר חלים, לפי העניין על כולם.

לא מכבר הגיעה לאחד מבתי המשפט עתירה מנהלית שהוגשה נגד תוצאותיו של מכרז שנערך על ידי רשות מקומית. מאחר וההליכים בתיק טרם הסתיימו, לא אזהה אותו בפרטים נוספים. בעתירה שהוגשה על ידי העותרת, הועלו מספר טענות. אחת הטענות התייחסה לכך שנוסח המכרז והחלטות ועדת המכרזים, לא תאמו את הוראות תקנות חובת המכרזים. המדובר במכרזים שבהם נקבע הזוכה לאחר שקילת אמות מידה שונות, בנוסף למחיר. בתקנות חובת המכרזים הנושא מוסדר (בסע' 22) בצורה מפורטת. לעומת זאת, בתוספת לצו המועצות שמסדירה את המכרזים של העותרת, שהיא מועצה אזורית, אין בעניין זה הסדר מפורט. כידוע, במכרז אמות מידה משקללים מספר אמות מידה, איכותיות, ויחד איתן גם המחיר. במכרז המדובר, לא היו נקבעו מראש אמות מידה, ועורכת המכרז בחרה בהצעה השנייה, מבחינת המחיר, הנימוק לכך היה, שבעוד שההפרש הכספי בין שתי ההצעות היה זניח, למציע השני, היה יתרון איכותי מהותי על פני הראשון. ועדת המכרזים הפעילה כאן עיקרון שקרוי "מקבילית הכוחות", לפיו ככול שהפרש במחיר קטן יותר, יש משקל רב יותר למרכיבים איכותיים. במכרזים לפי חוק ותקנות חובה מכרזים, לא ניתן לעשות זאת אלא במסגרת הקשיחה של סע' 22., מה שלא נעשה בענייננו.

העותרת טענה כי לתקנות חובת מכרזים יש תחולת-על גם על מכרזים של רשויות מקומיות, למרות שלא הוחל עליהן במפורש. לעומת זאת, המשיבות טענו שחוק ותקנות חובת המכרזים אינם מוחלים 'סיטונאית' על הרשויות המקומיות, ובכל מקרה, אין להחיל את ההסדר הקבוע בתקנות שעה שקיים הסדר חלופי שאושר על ידי בתי המשפט, דוגמת "מקבילית הכוחות".

ברשימתי הבאה, אני מקווה להביא את ההלכה שנפסקה על ידי בית המשפט, בעניין זה.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
תגובות, שאלות, והערות לטיפ זה - לחץ/י כאן
 
 
נזיקין וביטוח
דיני עבודה
דיני משפחה - גירושין
רכב ודיני תעבורה
דיני מקרקעין - נדל"ן
מגזר חקלאי - דיני מושבים , קיבוצים
הוצאה לפועל ודיני בנקאות
משפט פלילי
משפט מסחרי, דיני חברות
דיני צרכנות , תביעות קטנות וכו'
 


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark